print
Direcţia politici de descentralizare
18.07.2010

Misiunea

Misiunea Direcţiei este de a consolida procesul decizional prin asigurarea elaborării de către Guvern a unor politici publice de calitate în domeniul consolidării  autonomiei administraţiei publice locale, descentralizării, desconcentrării serviciilor publice, implementarea reuşită a acestora şi desfăşurarea unui proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor pentru următorul ciclu al procesului decizional.

În raport cu procesul decizional, Direcţia va asista Guvernul în dezvoltarea unui sistem coerent de luare a deciziilor cu aplicarea celor mai moderne instrumente la toate etapele acestuia.

Funcţiile de bază

În vederea realizării rolului său, Direcţia are următoarele funcţii de bază:

  • elaborarea politicii de stat în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice, consolidării autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale;
  • analiza şi evaluarea proceselor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;
  • monitorizarea activităţilor privind implementarea politicilor de descentralizare, desconcentrare, consolidare a autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale;
  • acordarea asistenţei metodologice în domeniu;
  • coordonarea procesului de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;
  • întreţinerea relaţiilor cu Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, precum şi cu Comitetul European pentru Democraţie Locală şi Regională al Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei în domeniul promovării democraţiei locale, descentralizării administrative şi a principiilor autonomiei locale;
  • reprezentarea Cancelariei de Stat în raporturile cu organizaţiile din ţară şi din străinătate în domeniul său de competenţă.

 

Tel. +373 22 25 05 83
Copyright © 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate