Descentralizare şi autonomie locală
Ascunde / Vizualizeaza antetul
Prima / Noutăţi / Evenimente naţionale
Evenimente naţionale
A fost prezentat Raportul de evaluare a capacităţilor administrative a autorităţilor publice locale
15.12.2010
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, Institutului Dezvoltării Urbane (IDU) şi ai companiei de consultanţă din România Avensa, contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare.
Accesări: 688
 
În procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare a fost realizat un nou studiu analitic
15.12.2010
Studiul analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova a fost elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert Grup” în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru a servi drept sursă independentă de informare şi analiză în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare. Studiul evaluează dacă actuala structură administrativ-teritorială satisface sau nu priorităţile dezvoltării locale, regionale şi naţionale ale Republicii Moldova, prezentând pentru comparaţie şi experienţa unor ţări europene.
Accesări: 526
 
Rezultatele evaluării serviciilor publice desconcentrate
14.12.2010
Studiul „Evaluarea serviciilor publice desconcentrate” a fost efectuat de CMP Consulting Group (Letonia) şi Business Consulting Institute în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) şi include datele obţinute în urma unor analize profunde a serviciilor publice desconcentrate, a gradului de accesibilitate a populaţiei, în special a categoriilor vulnerabile, la serviciile respective şi privind capacitatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (OTCS) de a le coordona. Datele acumulate, concluziile şi recomandările studiului vor fi utilizate la definitivarea proiectului Strategiei de Descentralizare.
Accesări: 645
 
„Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”
07.12.2010
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa PNUD Moldova, UNIFEM şi a Guvernului Suediei, a organizat o masă rotundă la care a fost analizată implementarea iniţiativei „Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”.
Accesări: 721
 
A fost lansat Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală”
29.11.2010
Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală” a fost lansat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul elaborării politicilor de descentralizare şi are drept scop ghidarea persoanelor din comunitate prin întreg procesul de dezvoltare comunitară, inclusiv prin procesul analizei situaţionale a localităţii, prin informarea populaţiei despre asigurarea principiului transparenţei şi cerinţele procesului transparenţei.
Accesări: 275
 
Au fost prezentate rezultatele studiului privind descentralizarea administrativă
25.11.2010
Programul Comun de Dezvoltare Locală a organizat o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Studiul privind descentralizarea administrativă efectuat de experţii IDIS „Viitorul” în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare.
Accesări: 404
 
A fost prezentat Studiul privind finanţele publice locale în perspectiva descentralizării financiare în Republica Moldova
25.11.2010
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul” contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare şi conţine o analiză a sistemului de finanţe publice locale, identifică constrângerile care limitează autonomia financiară locală şi formulează recomandări în contextul demersului de descentralizare financiară iniţiat de Guvernul Republicii Moldova.
Accesări: 283
 
Aplicarea principiilor drepturilor omului şi egalităţii de gen la elaborarea Strategiei de descentralizare
16.11.2010
Proiectul Strategiei de descentralizare, elaborat de Cancelaria de Stat cu concursul autorităţilor publice centrale şi locale, în cadrul grupurilor de lucru pentru descentralizare ale Comisiei paritare, cu asistenţa experţilor locali şi străini, a fost supus primelor consultări publice.
Accesări: 639
 
Raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2009-2013” în perioada 25 septembrie 2009 - 25 septembrie 2010.
29.09.2010
Descarcă în : româna   Accesări: 247
 
Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au semnat astăzi Acordul de asistenţă pentru proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale
17.09.2010
Acordul, în valoare de 12 mil. dolari SUA, vizează două domenii: suport pentru autorităţile publice locale şi reforma de descentralizare, precum şi eficienţa energetică la nivel local. Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale este prevăzut pentru o perioada de patru ani şi va contribui la promovarea principiilor şi practicilor de bună guvernare la nivel local.
Accesări: 548
 
Grupurile de lucru reunite într-un atelier de planificare strategică
13.09.2010
În perioada 9-11 septembrie curent, membrii Grupurilor de lucru ale Comisiei paritare pentru descentralizare s-au întrunit într-un atelier de planificare strategică organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
Accesări: 603
 
În mai multe comunităţi vor fi consolidate capacităţile administraţiei publice locale
10.09.2010
În 10 raioane, 10 oraşe şi 58 de localităţi rurale din republică au demarat activităţi de consolidare a capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale (APL), implementate de Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu PNUD Moldova, UNIFEM şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA), în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
Accesări: 462
 
Cancelaria de Stat lansează un portal electronic dedicat reformei de descentralizare
25.08.2010
Cancelaria de Stat lansează pagina electronică oficială www.descentralizare.gov.md, creată în vederea asigurării transparenţei decizionale şi facilitării accesului la informaţii tuturor părţilor interesate privind prioritatea de descentralizare, asumată de Guvernul Republicii Moldova prin Programul de activitate. Noul portal electronic are drept scop informarea factorilor de decizie şi publicului larg despre etapele, aspectele de organizare şi arhitectura instituţională a procesului de descentralizare, precum şi despre politicile elaborate în domeniul descentralizării la nivel naţional şi internaţional, alte informaţii relevante.
Accesări: 393
 
Fără descentralizare financiară nu poate fi vorba de nici un fel de descentralizare
16.08.2010
Şedinţa a fost prezidată de către Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, preşedintele grupului de lucru. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile strategice ale actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme „Relansăm Moldova", prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles.   
Accesări: 611
 
Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-a întrunit în prima şedinţă
12.08.2010
Membrii grupului de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-au întrunit astăzi în prima şedinţă de lucru. Reprezentanţi ai  Cancelariei de Stat, Ministerelor Finanţelor, Economiei, Educaţiei, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, experţi naţionali şi internaţionali au pus în discuţie scopul, misiunea, cadrul organizaţional şi funcţional al grupului de lucru, planul de activitate pentru anul 2010, precum şi problemele identificate preliminar în domeniul serviciilor publice.Victoria Cujba, şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul
Accesări: 270
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi prima şedinţă a Comisiei Paritare pentru Descentralizare
02.08.2010
Comisia Paritară pentru Descentralizare a fost creată în baza consultărilor publice cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale de nivelul I şi II, societatea civilă, mediul academic, partenerii de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 "Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea.Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că descentralizarea înseamnă, în final, o autonomie publică locală autentică."Este important ca din acest moment să începem implementarea obiectivului care
www.gov.md Accesări: 345 , Comentarii: 1
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa cu participarea oficialilor Guvernamentali de nivel înalt privind reforma de descentralizare
02.07.2010
Prim-ministrul a subliniat importanţa subiectelor abordate în cadrul şedinţei, menţionînd că descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale constituie una din priorităţile Guvernului. Vlad FILAT a specificat că în acest sens au fost întreprinse un şir de acţiuni şi a atenţionat că reuşita procesului de descentralizare depinde de modul de conceptualizare a lui şi de voinţa politică în executarea acestui angajament.
www.gov.md Accesări: 297
 
Experienţa Letoniei privind evoluţia sistemului de guvernare şi procesul de descentralizare
27.06.2010 - 01.07.2010
În perioada 27 iunie -1 iulie 2010, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu în Letonia, unde au semnat un acord de colaborare cu Asociaţia Letonă a Autorităţilor Locale şi Regionale. Membrii delegaţiei din R. Moldova au întreprins această vizită pentru a studia de la colegii letoni modalităţile eficiente de conducere a Asociaţiei APL, modalităţile de comunicare cu membrii Asociaţiei şi partenerii externi, precum şi tacticele de negociere a problemelor de interes comun cu reprezentanţii organelor centrale.
Accesări: 497
 
În procesul de descentralizare Guvernul este sprijinit de partenerii săi de dezvoltare
22.04.2010 - 23.04.2010
În perioada 22-23 aprilie curent a avut loc un atelier de lucru, în cadrul căruia reprezentanţi ai Guvernului, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) şi Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA) şi-au sincronizat planurile de acţiuni privind reforma de descentralizare. Cei prezenţi la atelierul de lucru au discutat, în special, despre elaborarea Strategiei de descentralizare şi au reiterat disponibilitatea lor de a aborda dezvoltarea locală din perspectiva drepturilor omului şi
Accesări: 341
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa consultativă cu reprezentanţii mediului academic şi societăţii civile privind reforma de descentralizare
19.04.2010
Prim-ministrul a menţionat că Guvernul şi-a asumat implementarea Reformei de descentralizare în scopul asigurării autonomiei locale. „Este a treia etapă de consultări care am demarat-o în procesul realizării acestui obiectiv. Am avut o serie de consultări publice cu participarea autorităţilor locale de nivelul I şi nivelul II. Guvernul mizează mult pe expertiza şi contribuţia mediului academic şi societăţii civile în implementarea Reformei de descentralizare", a precizat Vlad FILAT.
www.gov.md Accesări: 252
 
Pagina:
1 2 Următoarea
 
Prima / Noutăţi / Evenimente naţionale
 
 
Prima Contact Harta Abonare RSS
Tel. +373 22 25 05 83
Fax +373 22 25 05 81
Actualizat: 09.09.2013 // Vizitatori: 193041
Abonare noutăţi
Abonare      Dezabonare