Descentralizare şi autonomie locală
Ascunde / Vizualizeaza antetul
Prima / Noutăţi / Evenimente naţionale
Evenimente naţionale
Satul Medveja poate inspira, prin exemplul lui, şi alte comunităţi
14.12.2012
Cel puţin 100 de persoane vor putea obţine un venit suplimentar la bugetul familiei, caznaua satului se va umple cu 10 mii de lei anual, iar locuitorii vor avea un spaţiu amenajat pentru a-şi vinde marfa. Acestea au fost calculele care i-au determinat pe oamenii din Medveja, raionul Briceni să includă crearea unei pieţe de mărfuri în capul listei de lucrări necesare localităţii. Cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată această prioritate a fost realizată. Locuitorii din Medveja, dar şi cei din satele vecine au sărbătorit acest succes printr-o lansare oficială a pieţei.
Accesări: 443
 
Reforma de descentralizare „sub lupa” statisticii
12.12.2012
Monitorizarea reformei de descentralizare şi a impactului asupra populaţiei a fost subiectul unui atelier de lucru desfăşurat recent cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, mediului academic, societăţii civile, partenerilor de dezvoltare, precum şi responsabililor din cadrul Biroului Naţional de Statistică. Evenimentul a fost organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” şi Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
Accesări: 515
 
Locuitorii din Ruseni, Edineţ au obţinut acces la apă potabilă cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată
11.12.2012
Peste 50 familii din satul Ruseni, raionul Edineţ, au obţinut acces la apă potabilă graţie unui proiect de dezvoltare comunitară, implementat de locuitorii satului cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată.
Accesări: 476
 
Conceptul de atribuire a statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raion
04.12.2012
Conceptul a fost elaborat de către membrii Grupului de lucru special, creat pe lângăCancelaria de Stat pentru examinarea oportunităţii de atribuire a statutului de municipiu unororaşe reşedinţă de raion, constituit prin Ordinul nr. 1006-19 din 22 martie 2012. Documentulelaborat include o scurtă descriere a situaţiei în domeniul dezvoltării urbane din RepublicaMoldova dar şi a tendinţelor şi abordărilor la nivel internaţional. Urmează capitolul cudefinirea detaliată a problemei. Capitolul 3 defineşte conceptul de atribuire a statutului demunicipiu indicând obiectivul, etapele şi activităţile principale necesare de realizat pentruimplementarea conceptului, inclusiv indică documentele de politici şi actele legislativerelevante ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea problemei abordate.Conceptul finalizează cu planul de implementare şi evaluarea impactului implementării.În elaborarea Conceptului s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare şi s-au făcuttrimiterile şi referinţele necesare la prevederile documentelor de politici aprobate sau aflate în curs de definitivare, precum şi la studiile relevante în domeniu, elaborate recent.
Descarcă în : româna   Accesări: 239
 
Metodologia de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale
04.12.2012
În contextul reformei de descentralizare procesul de transfer al competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă şi completă a capacităţilor reale ale autorităţilor APL. Acest fapt va permite, acolo unde capacitateaadministrativă este insuficientă, consolidarea capacităţilor administrative ale APL.
Descarcă în : româna   Accesări: 220
 
Declaraţia finală a Conferinţei Internaţionale „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”
15.11.2012
Reuniţi în zilele de 13 şi 14 noiembrie 2012, la Chişinău, în Conferinţa Internaţională „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”, organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea Ambasadei Suediei, PNUD, UN Women, UNICEF, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova;Reprezentând administraţia publică centrală şi autorităţile administraţiei publice locale, mediul academic şi societatea civilă, comunitatea experţilor naţionali şi internaţionali;
Accesări: 235
 
La Chişinău se desfăşoară Conferinţa Internaţională "Reforma de descentralizare: de la strategie la acţiuni"
13.11.2012
Sub acest generic a demarat astăzi o Conferinţă Internaţională, care a întrunit la Chişinău peste 140 de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare, precum şi experţi naţionali şi internaţionali. Timp de două zile, participanţii vor analiza experienţa ţărilor europene în domeniul administraţiei publice locale, vor evalua stadiul de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare, vor dezbate planurile de acţiuni sectoriale ale reformei de descentralizare pe domenii distincte, cum ar fi educație, finanțe, patrimoniu etc.
Accesări: 461
 
REFORMA DE DESCENTRALIZARE: DE LA STRATEGIE LA ACŢIUNI
09.11.2012
În perioada 13-14 noiembrie curent, La Chişinău se va desfăşura Conferinţa Internaţională „Reforma de descentralizare: de la strategie la acţiuni” organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea Ambasadei Suediei, PNUD, UN Women, UNICEF, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova.
Accesări: 420
 
A demarat programul de instruire a reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul descentralizării
06.11.2012
În perioada 5-9 noiembrie 2012, la Academia de Administrare Publică se desfăşoară primul curs de instruire şi pregătire profesională în domeniul descentralizării pentru reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale.
Accesări: 241
 
Delegaţia Republicii Moldova a studiat experienţa autorităţilor locale din Republica Federală Germania
05.11.2012
În perioada 29 octombrie - 3 noiembrie curent, delegaţia Republicii Moldova în componenţa căreia au participat Domnul Iurie Ţap, Preşedintele Comisiei parlamentare speciale privind descentralizarea, George Mocanu, membru al Comisiei parlamentare speciale, Igor Grosu, viceministrul educaţiei, Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, raionul Hînceşti şi Victoria Cujba, Şef adjunct al Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, a efectuat o vizită de documentare şi informare privind activitatea autorităţilor publice în domeniul descentralizării şi asigurării autonomiei locale din Republica Federală Germania.
Accesări: 176
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale paritare pentru descentralizare
25.10.2012
La şedinţă au participat ministrul Educaţiei, Maia SANDU, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, viceminiştrii Finanţelor, Maria CARAUŞ şi Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministrul Economiei, Sergiu CIOBANU, Directorul General al Agenţiei Proprietăţii Publice, Tudor COPACI, primari şi preşedinţi de raioane.
Accesări: 254
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat la celebrarea Zilei ONU în Moldova în orașul Nisporeni
24.10.2012
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în Moldova a marcat astăzi cea de-a 67-ea aniversare a Organizației la Nisporeni, alături de parteneri și oamenii din raion, prin inaugurarea unui sistem de iluminare stradală. Nisporeni este unul dintre cele 70 de localități din Moldova, susținute de ONU și Guvernul Suediei, în procesul de consolidare a autonomiei locale prin intermediul Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată. În efortul de a promova utilizarea eficientă și durabilă a energiei și a proteja mediul ambiant, sistemul de iluminare din Nisporeni a fost dotat cu becuri energoeficiente, care permit orașului de a economisi până la 80% din costurile de întreținere și de a reduce totodată emisiile de dioxid de carbon.
Accesări: 254
 
Spiritul de voluntariat al americanilor a depăşit imaginaţia Delegaţiei Republicii Moldova
10.10.2012
Delegaţia Republicii Moldova, constituită din 4 primari şi reprezentatul Cancelariei de Stat (Vitalie COLUN, primarul oraşului Orhei, Elena Bodnarenco, primarul oraşului Soroca, Tatiana Gălăteanu, Primarul satului Giurgiuleşti, raionul Cahul, Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, raionul Hînceşti şi Victoria Cujba, Şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat), am beneficiat de oportunitatea de a efectua o vizită de studiu şi schimb de experienţă în domeniul administraţiei publice locale, bunei guvernări, descentralizării şi autonomiei locale în statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, graţie Programului OPEN WORLD, finanţat de Congresul SUA.
Accesări: 460
 
Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Secretar al Delegaţiei Naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei
11.09.2012
În conformitate cu Regulile Procedurale ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei (Rezoluţia 337 (2012), revizuite la 20 martie 2012, Cancelaria de Stat şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene consideră oportun a susţine iniţiativa Delegaţiei Naţionale privind lansarea concursului de selectare a Secretarului Delegaţiei Republicii Moldova la Forumul European respectiv. Conform principiilor Cartei Europene a autonomiei locale şi a exigenţelor Regulamentului general aprobat la nivelul Consiliului Europei privind secretariatul delegaţiei, secretarul delegaţiei nu se va afla sub autoritatea guvernului şi va întruni abilităţile care se impun conform legislaţiei. În scopul identificării persoanei corespunzătoare pentru poziţia dată Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Secretar al Delegaţiei Naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.
Accesări: 469
 
Copiii din Cioreşti şi cei din Hincăuţi au grădiniţă, iar mamele lor – locuri de muncă
10.09.2012
Treizeci și trei de fete și băieți din familii vulnerabile din satul Ciorești, raionul Nisporeni au obţinut acces la educaţia preşcolară şi alţi 64 de copii din comuna Hincăuţ, raionul Edineţ se bucură de condiţii mai bune în grădiniţă graţie unor proiecte realizate la inițiativa comunitățilorcu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
Accesări: 468
 
La Ciuciuleni, raionul Hânceşti a fost inaugurat serviciul transport în interes comunitar
03.09.2012
Este pentru prima dată când copiii din satul Ciuciuleni, raionul Hânceşti n-au fost nevoiţi să parcurgă peste 5 km pe jos pentru a ajunge la şcoală. Elevii din clasele primare au fost aduşi astăzi la liceul din localitate cu un microbuz comunitar procurat la iniţiativa comunităţii de autorităţile publice locale cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). Aşa a început noul an şcolar şi în alte patru comunităţi din republică care au beneficiat de asistenţa Programului pentru procurarea transportului comunitar şi asigurarea accesului populaţiei la serviciii educaţionale şi de sănătate mai bune.
Accesări: 335
 
Locuitorii din Feşteliţa vor beneficia de un scuar modern
28.08.2012
Începând de astăzi, cei 3120 de locuitori ai satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă vor beneficia de un scuar modern şi căi de acces mai bune către sediul primăriei graţie unui proiect realizat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
Accesări: 331
 
Au fost desemnaţi beneficiarii proiectului „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”
14.08.2012
Conform Planului de Implementare a Proiectului „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”, pe data de 13 august 2012, s-a întrunit Comisia specială, formată din reprezentanţi ai CCCEC, Cancelariei de Stat şi Institutului pentru Dezvoltare Urbană, în vederea selectării beneficiarilor proiectului sus-menţionat.
Accesări: 223
 
Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale
09.08.2012
Comisia Europeană, în cadrul Programului Parteneriat Estic, cu privire la „Buna Guvernare şi Lupta împotriva Corupţiei” a lansat pentru Republica Moldova proiectul „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”, implementat de Consiliul Europei. Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU), în colaborare cu CCCEC şi Cancelaria de Stat au fost identificate în cadrul acestui proiect drept instituţii care vor pune în aplicare scopul şi obiectivele proiectului.
Accesări: 275
 
Şefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat au studiat experienţa României privind organizarea şi funcţionarea sistemului administrativ local
23.07.2012
În perioada 11-13 iulie 2012, reprezentanţii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au efectuat o vizită de documentare în judeţul Suceava, România, pentru a studia experienţa acestei ţări în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea instituţiei Prefectului şi cea a sistemului administrativ local şi pentru a stabili relaţii de colaborare în domeniul administraţiei publice locale.
Accesări: 692
 
Pagina:
1 2 3 Următoarea
 
Prima / Noutăţi / Evenimente naţionale
 
 
Prima Contact Harta Abonare RSS
Tel. +373 22 25 05 83
Fax +373 22 25 05 81
Actualizat: 09.09.2013 // Vizitatori: 150352
Abonare noutăţi
Abonare      Dezabonare