Descentralizare şi autonomie locală
Ascunde / Vizualizeaza antetul
Prima / Cadrul normativ şi de politici / STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE

Strategia naţională de descentralizare este principalul document de politici în domeniul administraţiei publice locale, care determină mecanismele naţionale în domeniul descentralizării şi asigurării unei autonomii locale autentice pentru autorităţile administraţiei publice locale. Prezenta Strategie stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen mediu (3–5 ani) în vederea implementării priorităţii de descentralizare a puterii şi asigurării autonomiei locale, în corespundere cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale (în continuare – Carta Europeană), care a fost ratificată de Republica Moldova la 16 iulie 1997. Conceptul şi obiectivele politicii de descentralizare sînt conforme cu experienţa ţărilor europene, corespund aspiraţiei de integrare europeană şi acordurilor bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană. Elaborarea prezentei Strategii a derivat din necesitatea planificării strategice a procesului de descentralizare, pentru a consolida capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale, a îmbunătăţi managementul şi calitatea serviciilor publice prestate cetăţenilor. La elaborarea Strategiei s-a ţinut cont de cadrul normativ şi de cadrul de politici existente, de realizările şi lacunele politicilor strategice implementate anterior, de exigenţele impuse în procesul integrării europene, de principiile de bună practică, legate de criteriile de preaderare la comunitatea europeană şi, concomitent, de particularităţile specifice de dezvoltare ale autorităţilor administraţiei publice locale din Republica Moldova.

Descarcă în :   româna    русский 

Prima / Cadrul normativ şi de politici / STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE
 
 
Prima Contact Harta Abonare RSS
Tel. +373 22 25 05 83
Fax +373 22 25 05 81
Actualizat: 09.09.2013 // Vizitatori: 191996
Abonare noutăţi
Abonare      Dezabonare