<![CDATA[Descentralizare şi autonomie locală]]> http://descentralizare.gov.md/ 18.10.2019 ro http://descentralizare.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://descentralizare.gov.md/Demararea consultărilor publice pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare <![CDATA[Demararea consultărilor publice pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare // Consultări publice]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=761&t=/EVENIMENTE/Consultari-publice/Demararea-consultarilor-publice-pe-marginea-proiectului-Strategiei-Nationale-de-Descentralizare/ 25.03.2011 18:27 Consultări publice pe marginea proiectului iniţial al Strategiei Naţionale de Descentralizare prin prisma de gen <![CDATA[Consultări publice pe marginea proiectului iniţial al Strategiei Naţionale de Descentralizare prin prisma de gen // Consultări publice]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=729&t=/EVENIMENTE/Consultari-publice/Consultari-publice-pe-marginea-proiectului-initial-al-Strategiei-Nationale-de-Descentralizare-prin-prisma-de-gen/ 10.11.2010 23:20 Reforma de Descentralizare: cadrul normativ și instituțional, obiective, precondiții <![CDATA[Reforma de Descentralizare: cadrul normativ și instituțional, obiective, precondiții // Consultări publice]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=730&t=/EVENIMENTE/Consultari-publice/Reforma-de-Descentralizare-cadrul-normativ-i-institutional-obiective-preconditii/ 10.11.2010 23:15 Proiectul Strategiei Descentralizării prin prisma de gen <![CDATA[Proiectul Strategiei Descentralizării prin prisma de gen // Consultări publice]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=731&t=/EVENIMENTE/Consultari-publice/Proiectul-Strategiei-Descentralizarii-prin-prisma-de-gen/ 10.11.2010 23:10