print
Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015
09.03.2016
Copyright © 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate