print
Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitatea de gen
11.09.2013

Descrierea problemei: Autorităţile administraţiei publice centrale intervin sau tutelează în mod excesiv în administraţia publică locală. Participarea populaţiei în treburile locale (procesul decizional local) este relativ pasivă. Normele de etică (de ex. conflictul de interese) sunt slab implementate.

Obiectivele reformei: crearea unui sistem instituţional şi juridic care va asigura autonomia funcţională deplină a autorităţilor publice locale şi care va oferi instrumente eficace de responsabilizare a APL, de participare a populaţiei în procesele de luare a deciziilor, de reducere a corupţiei şi de garantare a echităţii şi nediscriminării.

Principalele activităţi şi priorităţi: Îmbunătăţirea sistemului electoral pentru a asigura reprezentare mai largă, precum şi a spori responsabilizarea şi competenţa aleşilor locali. O atenţie specială este acordată îmbunătăţirii reprezentării femeilor şi grupurilor vulnerabile în organele locale alese.

Acest domeniu de intervenţie este responsabilitatea Grupului de lucru de coordonare strategică. Vedeţi aici componenţa şi activitatea Grupului de lucru respectiv. (link către: )

 

Copyright © 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate