print
Cabinetul de miniştri a aprobat Strategia de reformare a administraţiei publice
06.07.2016
11692 Accesări

 

Guvernul a aprobat, astăzi, Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016 - 2020. Documentul asigură modernizarea instituţiilor de stat şi creează premisele necesare pentru dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a Republicii Moldova.

Strategia vizează cinci dimensiuni ale administraţiei publice, şi anume: creşterea responsabilităţii administrative; eficientizarea procesului de elaborare şi coordonare a politicilor publice; îmbunătăţirea serviciilor publice; modernizarea managementului finanţelor publice, a serviciului public şi a resurselor umane.

O importanţă deosebită în implementarea reformei se va acorda eficientizării modului de acordare a serviciilor de către administraţia publică cetăţenilor, inclusiv aspectelor ce ţin de amplasare, cost, viteză şi calitatea acestora. Totodată, numărul serviciilor publice prestate în mod electronic urmează să fie mărit, iar autorităţile vor activa în baza procedurilor transparente şi conforme standardelor europene.

Documentul aprobat se diferenţiază de politicile precedente de reformare a administraţiei publice prin faptul că nu se limitează doar la autorităţile publice centrale, dar le vizează şi pe cele locale. Totodată, Strategia prevede reguli mai coordonate de monitorizare, termeni mai stricţi şi indicatori verificabili. Actul promovat conţine descrierea detaliată a situaţiei curente, precum şi obiectivele trasate pentru fiecare direcţie de reformare, axate pe crearea serviciilor publice accesibile pentru toate categoriile de beneficiari.

Strategia urmează să fie implementată în două etape: 2016 - 2018, perioadă în care se va pune accentul pe reformarea autorităţilor administraţiei publice centrale, şi 2019 - 2020, care vizează reformarea autorităţilor locale.

 

 

Copyright © 2023 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate