print
Proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul gestionării resurselor naturale propune aplicarea taxelor la locul extragerii
23.04.2014
1206 Accesări

 

23 aprilie 2014: Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială în domeniul mediului a discutat proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul resurselor naturale.

 

Proiectul, elaborat de Alecu Reniță, consultant național angajat de Programul comun de dezvoltare locală integrată pentru a susține eforturile Cancelariei de Stat în acest domeniu, analizează cadrul actual legislativ și instituțional din domeniul resurselor naturale și propune soluții pentru gestionarea mai eficientă a resurselor naturale și a subsolului în beneficiul autorităților publice locale.

 

Potrivit autorului proiectului Strategiei, competențele APL de nivelul 1 și 2 privind gestionarea resurselor naturale sunt suficiente și nu necesită intervenții de îmbunătățire. Consultantul propune eficientizarea măsurilor prevăzute de legislație, în special cu referire la cotele taxelor aplicate pentru exploatarea resurselor naturale și la modalitatea de achitare a taxelor, astfel încât acestea să fie achitate nu în funcție de adresa juridică a agenților economici, ci la locul de folosire sau extragere.

 

O altă propunere prezentată în proiectul Strategiei se referă la creșterea capacităților administrative ale APL, în special ale administrațiilor raionale, de gestionare a resurselor naturale. Astfel, se propune crearea unor secții specializate de mediu în administrațiile raionale și instruirea funcționarilor locali în acest domeniu. De asemenea, potrivit proiectului Strategiei sectoriale, și reieșind din prevederile Strategiei naționale de mediu, aprobate recent de Guvern, urmează să fie elaborat un Plan național de acțiuni pentru mediu, care va servi drept foaie de parcurs pentru APC și APL în acest domeniu, și va constitui un exemplu de urmat, în baza căruia APL vor putea elabora planuri locale de acțiuni în acest domeniu.

 

Participanții la ședința Grupului de lucru au abordat mai multe aspecte ale propunerilor incluse în proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul mediului, inclusiv competențele în acest sector ale APL de nivelul 1 și 2, și posibilitatea regionalizării acestor eforturi. După finalizarea textului Strategiei, care va include și propunerile formulate în cadrul ședinței, aceasta va fi consultată pe larg în țară.

 

 

 

Copyright © 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate