Grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială au finalizat prima etapă de consultări

   
imprimare
Grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială au finalizat prima etapă de consultări
Grupurile pentru descentralizare sectorială din cadrul ministerelor actualizează agendele de lucru
Grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială au finalizat prima etapă de consultări

În ultimele cîteva săptămîni, grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială şi-au continuat activitatea, urmînd indicaţia prim-ministrului Iurie Leancă de la şedinţa Comisiei paritare de descentralizare din 28 iunie 2013. Grupurile de lucru şi-au stabilit regulamentele de activitate, şi au trasat priorităţile de activitate pentru perioada imediat următoare în domeniile de intervenţie ale acestora.

Grupul de lucru constituit în cadrul Ministerului Sănătăţii, preşedinte al căruia este viceministrul Mihail Ciocanu, a stabilit că, fiind la etapa de elaborare a unei noi Legi a sănătăţii, va fi utilizată oportunitatea de implementare a principiilor descentralizării în domeniu. Concomitent, s-a stabilit lărgirea componenţei grupului, pentru asigurarea unui proces participativ în elaborarea documentului de politici în domeniul descentralizării în sănătate. Următoarea şedinţă a grupului de lucru privind descentralizarea în sănătate va avea loc la începutul lunii septembrie.

Participanţii la şedinţa Grupului de lucru din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor au discutat iniţiativa Ministerului de elaborare a politicii publice „Eficientizarea întreţinerii drumurilor locale”. Documentul respectiv va elucida mai multe aspecte legate de cadastrul drumurilor locale/regionale, planificarea întreţinerii şi reparaţiei drumurilor şi posibile soluţii pentru finanţarea imparţială a drumurilor locale.

La şedinţa de la Ministerul Tineretului şi Sportului, condusă de viceministrul Sergiu Stanciu, membrii Grupului de lucru au constatat necesitatea analizei profunde a domeniului şi elaborării unui document de politici de descentralizare, ţinînd cont de noul sistem de finanţe locale.

Grupul de lucru din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, condus de viceministrul Liviu Oboroc, a pus în discuţie analiza problemelor din domeniul dezvoltării regionale, dar şi contextul în care va fi elaborată strategia sectorială de descentralizare în domeniul respectiv.

La şedinţa din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, membrii Grupului de lucru pentru descentralizarea sectorială în domeniul ordinii publice au convenit, împreună cu reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, să desfăşoare întîlniri de lucru în teritoriu cu autorităţile locale pentru a identifica problemele legate de acest domeniu. În prezent se elaborează agendele şi calendarul acestor întîlniri.

Finalizarea acestor şedinţe marchează încheierea primei runde de consultări ale Grupurilor de lucru, unde au fost stabilite cadrul şi regulamentele de activitate ale GL, priorităţile de activitate, precum şi posibilitatea identificării asistenţei de consultanţă, de nivel naţional sau internaţional, pentru elaborarea sau, după caz, definitivarea strategiilor de descentralizare sectorială. La următoarea etapă, Grupurile de lucru vor continua munca asupra delimitării competenţelor din domeniile lor şi elaborării şi consultării strategiilor sectoriale de descentralizare.

Rezultatele activităţii Grupurilor de lucru pentru descentraliazea sectorială vor fi examinate la următoarea şedinţă a Comisiei paritare pentru descentralizare, care va avea loc în luna septembrie.

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726496 |  ieri: 133 |  azi: 80 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi