Recomandări internaţionale privind descentralizarea şi accesul la serviciile de bază pentru toţi

   
imprimare
Prefaţă
Politicile de descentralizare în contextul Programului de activitate al Guvernului „Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”
Elemente pentru Consideraţie Specială: MOLDOVA JILDP Grupuri Vulnerabile
Recomandări internaţionale privind descentralizarea şi accesul la serviciile de bază pentru toţi
Bugetele deschise publicului. Democraţia şi Guvernarea în Albania&Administraţia locală şi descentralizarea în Albania
Egalitatea de gen în practică: set de instrumente
Broşura "Cine rămâne în afara dezvoltării locale?"
Guvernarea locală, egalitatea de gen şi drepturile omului
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Minorităţile etnice"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Persoanele cu dizabilităţi"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Romii"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Femeile care se confruntă cu multiple forme de discriminare
Pliantul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Persoanele în etate"
Pliantul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Romii"
Ghidul mobilizării comunităţii în scopul abilitării
Mobilizarea comunităţii în scopul abilitării. Set de instrumente
Abordarea integratoare de gen în practică. Un set de instrumente.
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen în practică. Manual de instruire
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen şi drepturile reproductive ale femeilor. Pachet de resurse
Ghid de planificare strategică pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului

Această broşură include două seturi de recomandări aprobate de către Consiliul de Administraţie al UN-HABITAT în 2007 şi 2009. Prin aprobarea acestor recomandări, statele membre ale Naţiunilor Unite şi-au asumat obligaţia de a promova descentralizarea şi consolidarea autorităţilor publice locale, cât şi accesul la serviciile de bază pentru toţi.   

Aceste recomandări au fost elaborate pentru a sprijini reformele politice şi acţiunile legislative la nivel de ţară în două domenii complementare ale mandatului UN HABITAT. Ele au fost elaborate prin intermediul unui proces participativ şi consultativ intens cu participarea mai multor parteneri, inclusiv agenţiilor ONU şi guvernelor  naţionale şi locale în ultimul deceniu.

Ghidul_UN_Habitat_descentralizare_ro.pdf

UN_Habitati_guidelines_decentralization_eng.pdf

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725813 |  ieri: 280 |  azi: 140 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi