Prima   »  EVENIMENTE   »  Anunţuri » Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-a întrunit în prima şedinţă

Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-a întrunit în prima şedinţă

   
imprimare
22.08.2010    

Membrii grupului de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-au întrunit astăzi în prima şedinţă de lucru. Reprezentanţi ai  Cancelariei de Stat, Ministerelor Finanţelor, Economiei, Educaţiei, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, experţi naţionali şi internaţionali au pus în discuţie scopul, misiunea, cadrul organizaţional şi funcţional al grupului de lucru, planul de activitate pentru anul 2010, precum şi problemele identificate preliminar în domeniul serviciilor publice.

Victoria Cujba, şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, a menţionat în debutul şedinţei despre constituirea Comisiei paritare pentru descentralizare şi aprobarea grupurilor de lucru pentru descentralizare, care au misiunea de a prezenta dosare cu soluţii identificate în domeniile vizate, în baza cărora Comisia paritară ar putea lua decizii privind procesul de descentralizare.„Formatul grupului de lucru descentralizare servicii şi competenţe este un format deschis. Noi promovăm ideea de a include în componenţa grupului toate persoanele care doresc să-şi aducă aportul la acest grup de lucru" , a mai spus Victoria Cujba.

Margareta Petruşevschi, Consilieri politici publice, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), a prezentat schema procesului de elaborare a proiectului Strategiei de descentralizare cu indicarea suportului partenerilor de dezvoltare, experţilor internaţionali şi locali.

Adrian Ionescu, consilier tehnic principal PCDLI, s-a referit la anumite principii care stau la baza alocării funcţiilor şi serviciilor pe nivele de administraţie şi a supus discuţiilor prezentarea privind cadrul conceptual referitor la descentralizarea serviciilor publice.

În acest context, Sorin Ioniţă, consultant internaţional, a spus că o atenţie sporită trebuie să fie acordată subiectelor importante, precum: descentralizarea în educaţie, descentralizarea asistenţei sociale, descentralizarea domeniului de ordine publică. „Este necesar să se analizeze problemele de management al resurselor umane, al capacităţii administrative locale şi incompatibilitatea la nivel de aleşi locali şi de funcţionari. La fel, trebuie să se analizeze limitările managementului local de resurse umane impuse prin lege", a mai spus Sorin Ioniţă.

Gheorghe Focşa, primarul oraşului Leova, a accentuat, la fel ca şi ceilalţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale prezenţi la şedinţă, că fiecare localitate ar trebui să decidă dacă poate să presteze servicii şi să deservească cetăţenii în mod autonom sau să se alipească la o altă localitate pentru a crea o comună mai puternică. Ei au fost de părerea că este absolut necesar de îmbunătăţit calitatea serviciilor publice, de apropiat decizia de cetăţean, iar procesul de descentralizare să fie unul de autosesizare şi autoreglare.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726496 |  ieri: 133 |  azi: 80 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi