Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » În satul Ţibirica, Călăraşi a avut loc dezbaterea publică "Oportunităţi pentru grupurile vulnerabile în contextul politicii de descentralizare. Aspect practic - Romii"

În satul Ţibirica, Călăraşi a avut loc dezbaterea publică "Oportunităţi pentru grupurile vulnerabile în contextul politicii de descentralizare. Aspect practic - Romii"

   
imprimare
05.04.2012   2898 Accesări  

Mai multe familii de romi din satele Schinoasa, Vulcăneşti şi Ursari au discutat astăzi cu reprezentanţii Guvernului, administraţiei publice locale, societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale despre situaţia romilor şi oportunităţile prezentate de reforma de descentralizare pentru grupurile vulnerabile, inclusiv populaţia de etnie romă. Evenimentul a avut loc în satul Ţibirica, Călăraşi şi a fost organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în contextul Zilei Internaţionale a Romilor.

Participanţii la dezbatere şi-au exprimat părerea despre situaţia economică din localităţile populate de romi, despre accesul limitat al romilor la servicii sociale, medicale şi educaţionale, dar şi despre eventualele soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii grupurilor vulnerabile, inclusiv pentru romi. „În Ursari locuiesc vreo 500 de oameni, dintre care majoritatea suntem romi. Nu avem în sat nici un magazin de unde să cumpărăm alimente, n-avem un tractor care ne-ar ajuta sa evacuăm gunoiul, motiv pentru care râuleţul din sat s-a transformat într-o gunoişte. La grădiniţa din comuna Buda nu sunt locuri şi pentru copiii noştri. Despre acces la apă sau canalizare nici nu mai discutăm... N-avem măcar un reprezentant în consiliul local, de aceea nimeni nici nu ne ia în seamă şi trăim aici uitaţi de lume", au menţionat în cadrul dezbaterilor locuitorii satului Ursari, comuna Buda, Călăraşi. Romii din Ursari nu sunt singurii care se confruntă cu asemenea probleme.   

Potrivit datelor prezentate de Programul Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată, romii din Moldova, numărul cărora variază între 12,000 şi 20,000, reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile ale populaţiei. Din cauza stigmatizării şi a stereotipurilor, ei sunt adesea discriminaţi şi se confruntă cu multiple bariere în ceea ce priveşte incluziunea socială, angajarea în câmpul muncii. Rata şomajului în rândul romilor este cu 50 la sută mai înaltă, comparativ cu majoritatea populaţiei. Studiile efectuate de PCDLI mai arată că femeile de etnie romă sunt expuse unor riscuri mai mari de excludere socială şi sărăcie, comparativ cu bărbaţii din comunitatea lor şi cu majoritatea femeilor reprezentante ale altor etnii. Fiecare al cincilea rom nu poate scrie şi citi, trei din zece persoane de etnie romă au doar studii primare. La nivel local romii se confruntă cu un acces limitat la serviciile de bază. Reprezentarea romilor în autorităţile administraţiei publice rămâne nesemnificativă, limitând astfel participarea lor la luarea deciziilor la nivel local.

Responsabilii din cadrul Cancelariei de Stat pentru politicile de descentralizare au menţionat că situaţia grupurilor vulnerabile urmează a fi îmbunătăţită odată cu implementarea reformei de descentralizare. Astfel, Guvernul a iniţiat procesul de descentralizare tocmai pentru a spori calitatea vieţii populaţiei, în general, şi cea a grupurilor vulnerabile, în special. Prin această reformă Guvernul, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, doreşte să ofere mai multă autonomie autorităţilor locale, mai multe împuterniciri comunităţilor, să îmbunătăţească activitatea aleşilor locali, astfel încât aceştia să poată asigura accesul tuturor cetăţenilor la servicii publice de calitate şi condiţii mai bune de trai în comunităţile lor, să asigure incluziunea socială a femeilor, a grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor care se confruntă cu diverse forme de discriminare. În acest sens a fost elaborată şi Strategia Naţională de Descentralizare, care chiar astăzi a fost adoptată de Parlament şi care urmează să „ghideze" procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale. Paralel, tot cu asistenţa PCDLI, Guvernul realizează un şir de activităţi de consolidare a capacităţilor aleşilor locali pentru asigurarea unei dezvoltări locale echitabile în 70 de localităţi-pilot selectate după criterii de vulnerabilitate.   

"Prin activităţile de mobilizare a comunităţilor şi împuternicire a grupurilor vulnerabile, pe care le desfăşurăm în contextul descentralizării, ajutăm populaţia şi aleşii locali din comunităţile ţintă să identifice şi să răspundă împreună la necesităţile imediate şi cele pe termen lung a tuturor membrilor comunităţii, inclusiv a categoriilor vulnerabile care până acum erau excluse din procesul decizional. Împuternicim oamenii să ia parte la procesele decizionale locale, prin asigurarea transparenţei, participării, prin responsabilizarea primarilor, poliţiştilor, medicilor, educatorilor etc.Promovăm egalitatea de gen în viaţa comunităţii şi dreptul fiecăruia la educaţie, la servicii medicale de calitate, la un trai decent. Ca şi alte grupuri vulnerabile, romii urmează să fie împuterniciţi să se implice în procesul de luare a deciziilor, să participe la activităţile din comunitate", a spus Anastasia Divinskaya, specialist internaţional gender din cadrul PCDLI. Ea a mai menţionat că în procesul de descentralizare grupurilor comunitare, în special celor mai vulnerabile, le vor fi acordate mai multe atribuţii şi resurse, pentru a putea genera schimbări în localităţile lor.

„Este pentru prima dată când romii au fost identificaţi ca unul dintre grupurile vulnerabile, iar faptul că necesităţile lor au fost luate în calcul la elaborarea Strategiei Naţionale de Descentralizare ne dă speranţe că politicile la nivel central şi local vor fi centrate şi pe interesele grupurilor vulnerabile, astfel încât să resimţim cât mai curând posibil beneficiile descentralizării şi viaţa noastră să se schimbe spre bine", şi-ua expus părerea familiile de romi participante la dezbatere.

Programul Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. PCDLI asistă Republica Moldova în procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale folosind o abordare fundamentată pe drepturile omului şi egalitatea de gen. PCDLI urmăreşte scopul de a asigura grupurilor vulnerabile beneficii egale de pe urma descentralizării şi dezvoltării locale. Mai multe despre PCDLI la www.undp.org si www.descentralizare.gov.md 

Pentru contact: Natalia Costaş, consultant în comunicare PCDLI, tel.250.216, E-mail: natalia.costas@undp.org

 

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 689406 |  ieri: 116 |  azi: 103 |  Online: 1
 
Abonare noutăţi