Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor APL discutat la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor APL discutat la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

   
imprimare
19.12.2011   2616 Accesări  

Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor administraţiei publice locale (APL) a fost discutat la şedinţa Grupului de lucru pentru descentralizare sectorială din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Necesitatea elaborării Nomenclatorului competenţelor APL derivă din lipsa unei structurări clare a competenţelor exercitate de diferite niveluri administrative. Cetăţenii trebuie să ştie cine este responsabil pentru furnizarea diferitor servicii de care trebuie să beneficieze. Autorităţile locale trebuie să-şi cunoască responsabilităţile care le revin în raport cu cetăţenii, dar şi modul de alocare a resurselor pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, o gestionare a resurselor de către guvernul central, pentru a asigura un nivel corespunzător şi echitabil de furnizare a serviciilor publice pentru toţi cetăţenii, este imposibilă în absenţa unei repartizări clare a competenţelor. Formulările generale şi lipsa unor concepte precum competenţe delegate, partaje sau exclusive din legislaţie, multitudinea de acte normative confuze cu privire la competenţele APL reprezintă doar câteva din deficienţele care urmează a fi  înlăturate prin elaborarea Nomenclatorului competenţelor APL. Un asemenea clasificator a competenţelor este extrem de necesar mai cu seamă în contextul procesului de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale demarat în Republica Moldova, proces prin care se doreşte să se acorde mai multe şi reale competenţe comunităţilor locale şi să se creeze un sistem financiar care să le permită o mai mare implicare în activităţile care se desfăşoară pe teritoriul lor. Astfel, proiectul Nomenclatorului prezintă o catalogare a tuturor atribuţiilor autorităţilor publice locale care sunt detaliate în 16 compartimente şi domenii importante de activitate a APL de nivelul I şi II, iar pentru elaborarea lui au fost examinate un şir de nomenclatoare naţionale şi internaţionale, precum şi acte legislative şi studii relevante din domeniu. Membrii Grupului de lucru au convenit să analizeze în detaliu variantele propuse ale Nomenclatorului pentru ca la următoarea şedinţă să vină cu propuneri concrete pentru perfecţionarea şi definitivarea lui. Proiectul Nomenclatorului va fi dezbătut în cadrul tuturor Grupurilor de lucru sectoriale pentru ca în final să fie agreată de comun acord matricea care va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate cetăţenilor.

În cadrul şedinţei, Dona Şcola, viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a expus rezerve privind claritatea domeniilor de intervenţie, deoarece unele domenii stabilite în proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare reprezintă doar nişte principii de funcţionare şi acestea ar trebui să fie grupate şi optimizate în aşa fel încât să fie clare şi eficiente.

De asemenea, în cadrul şedinţei cei 13 membri ai Grupului de lucru sectorial au mai discutat un subiect cu privire la Matricea de indicatori statistici de monitorizare a impactului descentralizării asupra grupurilor vulnerabile ale populaţiei. „Deoarece procesul de descentralizare este unul complex şi implică nu doar revizuirea competenţelor în vederea eficientizării guvernării locale, ci şi sporirea accesului populaţiei la serviciile publice, la solicitarea Cancelariei de Stat, PNUD, prin intermediul proiectului "Consolidarea Sistemului Statistic Naţional", s-a implicat în oferirea suportului la elaborarea acestei Matrice", a declarat  Aurelia Spătaru, managerul proiectului comun PNUD, UN Women, UNFPA, UNICEF „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional". Ea a mai spus că în urma consultărilor cu reprezentanţii grupurilor de lucru pentru descentralizare sectorială urmează a fi identificaţi acei indicatori care ar permite măsurarea impactului descentralizării asupra grupurilor vulnerabile în cadrul fiecărui sector aparte. Aceştia vor servi Cancelariei de Stat drept cadru de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale de Descentralizare şi pentru corelarea şi ajustarea politicilor şi acţiunilor implementate în contextul descentralizării. Membrii Grupului de lucru au convenit ca la următoarea şedinţă să prezinte propunerile sau sugestiile lor pe marginea documentului prezentat.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726977 |  ieri: 155 |  azi: 19 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi