Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » „Ghidul alesului local” face turul Republicii Moldova

„Ghidul alesului local” face turul Republicii Moldova

   
imprimare
20.12.2011   4293 Accesări  

În decurs de şase săptămâni,  mai bine de jumătate din cei 12 mii de aleşi locali au fost instruiţi deja în domeniul administraţiei publice locale în cadrul unor ateliere de consolidare a capacităţilor autorităţilor publice locale în contextul procesului de descentralizare. Cursurile se  desfăşoară pe tot teritoriul republicii, aleşii locali fiind instruiţi în localităţile din care fac parte de către un grup de formatori pregătiţi anterior în vederea conducerii acestor sesiuni de orientare.

Participanţii la curs dezbat mai multe subiecte ce ţin de funcţionarea administraţiei publice locale, abordarea politicilor publice prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen, managementul serviciilor publice locale, patrimoniul public, finanţele publice locale şi descentralizarea financiară. "Instruirea de care am beneficiat a fost oportună pentru toţi aleşii locali, deoarece majoritatea sunt la primul mandat, au activat până acum în alt domeniu decât cel al administraţiei publice locale şi nu cunosc procedurile, obligaţiile şi responsabilităţile lor şi, respectiv, nu sunt atât de eficienţi cum şi-ar dori sătenii", ne-a spus Nadejda Chişenco, secretarul consiliului local Leuşeni, raionul Teleneşti, după ce a participat la un curs de instruire susţinut în localitatea Suhuluceni din acelaşi raion. Nadejda spune că la fel ca şi ceilalţi 40 de participanţi a găsit răspuns la multe întrebări ce ţin de activitatea zilnică a unui consilier local, dar şi cele ce se referă la organizarea şi gestionarea serviciilor publice locale, la funcţionarea administraţiei publice locale în general. „Chiar dacă activez de aproximativ doi ani în calitate de secretar al consiliului local, oricum mai am unele neclarităţi legate de competenţele şi responsabilităţile aleşilor locali", spune Nadejda Chişenco. „În contextul descentralizării vom avea mai multă autonomie şi, respectiv, vom avea o mai mare putere de decizie, dar şi mai multe  responsabilităţi. De aceea, este foarte important ca să înţelegem şi să facem faţă acestui proces important pentru administraţia publică locală, să cunoaştem legislaţia în vigoare, noţiunile de bază, tocmai ceea ce am discutat în cadrul atelierului de instruire", mai spune Nadejda.

Atelierele de instruire sunt concepute într-o manieră interactivă, un accent deosebit fiind pus pe aspectele practice, utilizarea exemplelor, studiilor de caz. „Am moderat câteva ateliere în mai multe localităţi rurale din republică şi la toate am rămas plăcut surprinsă de interesul sporit şi de participarea activă a aleşilor locali. Toţi, indiferent de vârstă sau vechime în muncă, au fost extrem de mulţumiţi că li s-a oferit oportunitatea de a face un schimb de informaţii şi bune practici, de a găsi răspuns la unele întrebări ce ţin de funcţionarea administraţiei publice locale, de atribuţiile lor directe", ne-a spus Nelea Cazacu, unul dintre moderatorii atelierelor de instruire.

La finele cursului, participanţii primesc câte un exemplar din „Ghidul  alesului local", lucrare elaborată în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernul Suediei.  Lucrarea este concepută drept un îndrumar de implementare a cadrului legal şi a bunelor practici în domeniul administraţiei publice, permiţând autorităţilor să înţeleagă mai bine sarcinile şi funcţiile ce le revin, contribuind la dezvoltarea unor capacităţi extrem de necesare. Potrivit autorilor,  „Ghidul alesului local" poate servi în calitate de primă sursă de documentare. Lucrarea este structurată în 5 capitole şi anexe, în care sunt examinate organizarea sistemului administraţiei publice, cadrul legal de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice locale. Tot aici, pot fi găsite definiţii şi interpretări ale noţiunilor de bază cu care se confruntă alesul local în activitatea sa, este descrisă modalitatea de participare a cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, este descris sistemul finanţelor publice locale şi elementele de bază ale bugetelor locale. Autorii examinează, de asemenea, managementul serviciilor publice locale, abordează politicile publice privind APL prin prisma drepturilor omului şi a egalităţii de gen. În anexe se conţin referiri la Legile privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă, statutul alesului local, aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, dezvoltarea regională, transparenţa în procesul decizional, asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. „Ghidul alesului local" este disponibil în variantă electronică şi pe site-ul www.descentralizare.gov.md la rubrica „Biblioteca".    

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725710 |  ieri: 280 |  azi: 49 |  Online: 0
 
Abonare noutăţi