Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, a prezidat şedinţa Consiliului de Coordonare al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată

Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, a prezidat şedinţa Consiliului de Coordonare al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată

   
imprimare
16.12.2011   5141 Accesări  

Prezentarea rezultatelor obţinute pe parcursul anului curent şi planul de lucru al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) pentru 2012 au fost principalele subiecte discutate la şedinţa Consiliului de Coordonare al PCDLI. 

Coordonatorul Naţional al PCDLI, Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, a apreciat activitatea Programului, menţionând că acesta constituie un pilon de bază pentru reforma de descentralizare din Moldova. Victor Bodiu a îndemnat toţi membrii Consiliului de Coordonare să sprijine în continuare activitatea PCDLI în vederea implementării reformei de descentralizare.

Mihai Roşcovan, coordonatorul PCDLI, a prezentat principalele rezultate obţinute anul curent de Guvern pe dimensiunea descentralizare cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată. Astfel, în cadrul primei componente a fost acordat sprijin pentru organizarea a două runde de consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare. PCDLI a oferit asistenţă şi pentru elaborarea unui sondaj privind opinia autorităţilor publice locale vizavi de acest proiect, iar toate propunerile parvenite au fost analizate şi integrate în documentul final, care a fost aprobat de Comisia Paritară. De asemenea, a fost acordată asistenţă pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului competenţelor APL şi APC, pentru elaborarea planurilor de activitate pentru elaborarea strategiilor sectoriale, precum şi pentru crearea grupurilor de lucru pentru descentralizare sectorială în cadrul a 5 ministere. Tot în cadrul primei componente au fost organizate vizite de studii în Polonia şi Letonia cu participarea reprezentanţilor Parlamentului, APC, APL şi ONG, iar mai mulţi funcţionari publici au avut posibilitate să participe la forumuri internaţionale privind guvernarea locală. Potrivit lui Mihai Roşcovan, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova  a fost elaborat „Ghidul alesului local".

Managerii din cadrul PCDLI au enumerat mai multe rezultate obţinute în cadrul celorlalte trei componente ale Programului, printre care demararea procesului de elaborare/ajustare a strategiilor de dezvoltare socio-economică în 60 de localităţi-ţintă; acordarea asistenţei pentru implementarea planurilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale în 73 de administraţii publice locale; organizarea sesiunilor de instruire pentru 12 mii de aleşi locali privind rolurile şi responsabilităţile lor; elaborarea Ghidului privind planificarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea dezvoltării locale bazate pe principiile dreptului omului şi egalităţii de gen. Potrivit reprezentanţilor PCDLI, pe parcursul anului curent, Programul a acordat asistenţa necesară pentru organizarea programelor de instruire a 30 de formatori pentru mobilizarea grupurilor comunitare; pentru evaluarea juridică a posibilităţilor şi limitelor privind iniţierea şi implementarea proiectelor de dezvoltare inter-comunitară în Republica Moldova; elaborarea programului de instruire pentru consolidarea capacităţilor naţionale de consultanţă în domeniul cooperării inter-comunale realizarea primelor două etape ale ciclului de mobilizare comunitară pentru abilitare în 70 de comunităţi pilot; implementarea iniţiativelor de dezvoltare locală în 11 comunităţi. De asemenea, pe parcursul acestui an Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a beneficiat de asistenţă din partea PCDLI pentru consolidarea capacităţilor instituţionale, pentru elaborarea platformei şi a planului de acţiuni pentru activitatea Asociaţiei Femeilor-primari din cadrul CALM şi organizarea a trei ateliere de lucru regionale. În cadrul PCDLI au fost realizate mai multe activităţi în regiunea transnistreană şi zona de securitate, printre care instruirea şi ghidarea organizaţiilor din regiune în integrarea dimensiunii de gen, dezvoltarea comunitară şi pregătirea propunerilor de proiecte de dezvoltare, precum şi iniţierea activităţilor de mobilizare comunitară în 3 comunităţi din această regiune.

Victoria Cujba din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici de descentralizare, a subliniat că rezultatele obţinute se datorează unei colaborări eficiente dintre Cancelaria de Stat, PCDLI, administraţia publică locală şi ministerele de resort. Victoria Cujba a mai menţionat că multe dintre activităţile realizate în cadrul PCDLI au fost remarcate la nivel internaţional pentru implementarea cu succes a principiilor bazate pe drepturile omului şi egalitatea de gen în politicile publice. Drept exemplu a fost menţionată participarea  Republicii Moldova la Reuniunea Globală a Practicienilor PNUD în domeniul Drepturilor Omului din Costa Rica.

Referindu-se la planul de lucru al Programului pentru anul 2012, Adrian Ionescu, consilier tehnic principal al PCDLI, a menţionat că va fi acordat suport pentru elaborarea strategilor sectoriale pentru descentralizare, pentru elaborarea modulelor de instruire pe subiecte specifice, precum şi pentru implementarea a 10 proiecte de cooperare inter-comunitară în raioanele ţintă. În agenda priorităţilor pentru anul viitor este prevăzută şi asistenţa oferită Comisiei Parlamentare Speciale în îmbunătăţirea cadrului legal, dezvoltarea reţelei Managementului Cunoştinţelor. Lista activităţilor pentru anul viitor mai prevede şi consolidarea capacităţii Cancelariei de Stat în vederea coordonării asistenţei acordate Guvernului de către donatori pentru implementarea Strategiei de Descentralizare, precum şi sprijin pentru organizaţiile sau centrele comunitare de informare pentru ca acestea să satisfacă necesităţile femeilor şi a grupurilor vulnerabile etc. 

Tot în cadrul şedinţei, Tatiana Badan, preşedintele CALM, a apreciat sprijinul PCDLI acordat pentru dezvoltarea şi promovarea autorităţilor publice locale, totodată solicitând în continuare suport pentru consolidarea asociaţiei şi a capacităţilor autorităţilor publice locale. La fel şi Veaceaslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a mulţumit pentru acordată instituţiei pe care o reprezintă şi a solicitat din partea PCDLI sprijin pentru identificarea surselor de finanţare pentru proiectele pilot de cooperare inter-municipală în domeniul serviciilor publice iniţiate de minister, precum şi să elaboreze un program de instruire în domeniul dezvoltării regionale.

Nina Orlova, coordonator naţional de programe din cadrul Ambasadei Suediei în Moldova, a transmis din numele Ambasadoarei Ingrid Tersman aprecierea pentru munca depusă şi rezultatele obţinute de PCDLI pe parcursul anului 2011. Totodată, Nina Orlova a formulat şi câteva recomandări pentru viitor, printre care crearea consiliului de Coordonare Sectorială şi consolidarea capacităţii Cancelariei de Stat de a coordona asistenţa donatorilor în domeniul descentralizării. De asemenea, Nina Orlova a accentuat necesitatea de a eficientiza asistenţa internaţională şi a valorifica posibilităţile de sinergie. 

Matilda Dimovska, Reprezentant Permanent Adjunct PNUD Moldova, a propus celor prezenţi ca PCDLI să se axeze în 2012 pe patru domenii sectoriale - financiar, patrimonial, educaţie şi protecţie socială. "Domeniul fiscal şi patrimonial se intersectează cu celelalte domenii şi reprezintă o condiţie preliminară pentru ca descentralizarea sectorială în celelalte domenii să aibă loc. Cu privire la planul de lucru prezentat de echipa PCDLI, Ulziisuren Jamsran, consilier gender UN Women, a confirmat faptul că pentru unele activităţi  ar fi necesare surse adiţionale decât cele prevăzute în bugetul pentru anul 2012 şi şi-a exprimat disponibilitatea de a discut în detaliu acest subiect. 

Consiliul de Coordonare a PCDLI include reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, organizaţiilor neguvernamentale, administraţiei publice locale, mediului academic şi a organizaţiilor internaţionale.  

Reiterăm, că Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată este implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

Programul urmăreşte scopul de a asigura grupurilor vulnerabile, inclusiv categoriilor discriminate, social excluse şi marginalizate, beneficii egale de pe urma descentralizării şi dezvoltării locale. În activitatea sa, Programul se conduce după câteva principii de bază: participare, transparenţă, responsabilizare, nedescriminare, egalitate în drepturi, oportunităţi şi beneficii pentru femei şi bărbaţi. 

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726981 |  ieri: 155 |  azi: 21 |  Online: 0
 
Abonare noutăţi