Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Guvernul a aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”

Guvernul a aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”

   
imprimare
28.12.2011   2963 Accesări  

În şedinţa de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare". Proiectul respectiv a fost elaborat în contextul priorităţii de descentralizare şi consolidare a capacităţilor primăriilor şi consiliilor alese, asumate prin Programul de activitate al Guvernului şi este un răspuns la problemele şi lacunele existente în domeniul administraţiei publice locale.

Victoria Cujba din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici de descentralizare, a declarat astăzi în cadrul şedinţei Guvernului că documentul prezentat este rezultatul unui proces extins de colaborare, consultare şi comunicare cu toate părţile interesate (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale de ambele niveluri, societatea civilă, partenerii sociali şi de dezvoltare, mediul academic şi ştiinţific).

Potrivit Victoriei Cujba, drept platformă de comunicare şi colaborare au servit Grupurile de lucru pentru descentralizare, constituite de către Comisia paritară, care au fost găzduite de către Cancelaria de Stat şi un şir de Ministere: Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor ş.a.

„Strategia Naţională de Descentralizare este primul şi unicul document de politică în domeniul administraţiei publice locale din perspectiva Legii privind descentralizarea administrativă, aprobată încă în anul 2006, dar implementarea eficientă a căreia era condiţionată de lipsa unui plan strategic, care ar fi stabilit etapele distincte ale procesului de descentralizare", a menţionat Victoria Cujba în cadrul şedinţei Guvernului.

Scopul strategiei este de a dezvolta o administraţiei publică locală autonomă, care să presteze servicii de calitate şi să asigure un management eficient al competenţelor locale. Aprobarea proiectului dat este motivat şi de necesitatea unui document strategic, care ar concretiza direcţiile de dezvoltare a sistemului administraţiei publice locale în Republica Moldova, ar asigura interconexiunea cu Reforma Administraţiei Publice Centrale, politica de dezvoltare regională şi alte politici propuse spre implementare, cu impact asupra domeniilor de competenţă ale administraţiei publice locale.

Potrivit Victoriei Cujba, în baza Strategiei date gradual vor fi elaborate, modificate, perfecţionate şi ajustate la legislaţia comunitară un şir de acte normative şi legislative, pe domenii pasibile descentralizării. Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, drept parte componentă a proiectului este inclus Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în care sunt indicate acţiunile ce se impun pe termen imediat şi pentru perioada până în anul 2015.

Aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare va oferi oportunităţi pentru a îmbunătăţi activitatea primăriilor şi consiliilor alese, a crea o administraţie publică locală modernă, cu capacităţi administrative, manageriale şi financiare consolidate, cât şi pentru valorificarea fondurilor disponibile pentru Republica Moldova pe segmentul bună guvernare şi dezvoltare locală.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725715 |  ieri: 280 |  azi: 53 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi