Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Republica Moldova a prezentat în America Centrală experienţa sa în domeniul integrării drepturilor omului în programele de dezvoltare

Republica Moldova a prezentat în America Centrală experienţa sa în domeniul integrării drepturilor omului în programele de dezvoltare

   
imprimare
05.12.2011   4537 Accesări  

Experienţa Republicii Moldova în domeniul integrării drepturilor omului şi egalităţii de gen în programele de dezvoltare a fost prezentată drept un caz de succes la Reuniunea Globală a Comunităţii Practicienilor PNUD în Domeniul Drepturilor Omului. Evenimentul a avut loc în perioada 28 noiembrie -1 decembrie 2011, în San Jose, Costa Rica. Reprezentanţi din aproximativ 100 de ţări s-au întrunit aici pentru a face un bilanţ al progreselor înregistrate de PNUD în domeniul drepturilor omului pe parcursul ultimilor doi ani, pentru a identifica strategii prin care PNUD ar răspunde la problemele emergente şi la viitoarele provocări în domeniile strategice de intervenţie ale PNUD la nivel de ţară, regional şi global. De asemenea, participanţii la eveniment au făcut schimb de bune practici şi lecţii învăţate cu privire la modalităţile de consolidare a cunoştinţelor de management PNUD pentru drepturile omului şi au discutat despre consolidarea reţelelor naţionale, regionale şi globale în domeniul drepturilor omului şi despre modalităţile de îmbunătăţire a alianţelor strategice.

Republica Moldova a fost reprezentată la Reuniune de Victoria Cujba din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici de descentralizare şi Olesea Cruc, manager de proiect din cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). În prezentarea sa, Victoria Cujba a menţionat că Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să promoveze drepturile omului şi egalitatea de gen la toate etapele de implementare a reformei de descentralizare demarată în Republica Moldova. Drept exemplu a fost adus proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare elaborat cu sprijinul PCDLI, care  consolidează dezvoltarea locală folosind o abordare fundamentată pe Drepturile Omului şi Egalitatea de Gen. „Abordarea bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen stă la baza tuturor activităţilor realizate de Guvern în contextul descentralizării şi dezvoltării  locale. Astfel, au fost realizate un şir de instruiri pentru dezvoltarea abilităţilor autorităţilor publice locale în asigurarea unei dezvoltări locale incluzive şi echitabile, în 70 de comunităţi pilot au fost implementate cu succes iniţiative de dezvoltare locală prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen, au fost întreprinse mai multe activităţi pentru abilitarea comunităţilor în identificarea priorităţilor de dezvoltare, preocupărilor privind drepturile omului şi egalitatea de gen", a declarat Victoria Cujba. Aşa se explică  faptul că Republica Moldova a fost singura ţară din Europa a cărui studiu de caz a fost discutat la Reuniunea Globală a Comunităţii Practicienilor PNUD în Domeniul Drepturilor Omului.

Potrivit Victoriei Cujba, în contextul Republicii Moldova, abordarea prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen a politicilor de descentralizare este un concept relativ nou şi neexplorat. În 2009 oficiile centrale ale PNUD, UN Women şi SIDA au convenit să conlucreze la implementarea abordării bazate pe Drepturile Omului în cadrul a trei ţări pilot, prima fiind Moldova. Definind conceptul dat în contextul Moldovei, PNUD, UN Women şi Guvernul Suediei, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, au convenit la nivel local să se axeze pe principiile fundamentale de participare, nediscriminare, transparenţă şi responsabilizare. Potrivit Victoriei Cujba,  Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată nu este un proiect ce vizează drepturile omului în sine, dar valoarea adăugată din aplicarea abordării bazate pe drepturile omului va duce nu numai la sporirea eficacităţii proiectului menţionat, ci şi va induce efecte pozitive pentru situaţia cu privire la drepturile omului în Moldova pe termen lung.

Scopul aplicării abordării prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen ţine de obţinerea unei structuri guvernamentale mai eficiente şi mai democratizate în corespundere cu valorile europene şi integrarea în Uniunea Europeană, cât şi de a asigura efectele drepturilor omului în interesul public. Există un număr concret de rezultate care sunt scontate drept urmare a aplicării conceptului dat în politicile în descentralizare şi guvernarea locală: consolidarea strictei aplicări a legii în Republica Moldova la nivel central şi local; eficienţa sporită şi orientarea îmbunătăţită a prestării de servicii pentru cei mai nevoiaşi din societate; un nivel scăzut de corupţie; statul, administraţiile publice locale şi autorităţile centrale îşi vor consolida capacităţile pentru a fi mai transparenţi şi mai responsabili, cât şi pentru a fi mai capabili să asigure ne-discriminarea şi participarea publicului; procesele de dezvoltare vor contribui la egalitate; posibilităţile de a reduce inegalităţile sunt identificate de guvernul central şi administraţiile publice locale care vor acţiona în privinţa acestora; abilitarea celor săraci şi marginalizaţi din societate (de ex. o voce mai puternică şi acces sporit la servicii publice pentru aceste categorii de populaţie); activitate politică sporită a celor săraci şi marginalizaţi; cunoştinţe fortificate cu privire la sistemul democratic şi mecanismele sale în rândul întregii populaţii, mai cu seamă în rândurile celor marginalizaţi şi săraci; media şi societatea civilă vor deveni mai puternici în ceea ce priveşte solicitarea de informaţie şi transmiterea acestei informaţii către cetăţeni, vor deveni mai puternici în ceea ce priveşte monitorizarea şi urmărirea implementării deciziilor politice; cetăţenii vor fi mai capabili să solicite informaţii şi solicite răspundere de la factorii de decizie atunci când este necesar.

Abordarea bazată pe drepturile omului, în baza principiilor de transparenţă, responsabilizare, nediscriminare şi participare permite elaborarea calitativă a unor documente de politici privind descentralizarea şi consolidarea autonomiei autorităţilor publice locale, care ulterior, fiind implementate şi transformate în activităţi concrete, vor avea un impact pozitiv asupra tuturor cetăţenilor.

Experienţa Republicii Moldova în domeniul integrării drepturilor omului în programele de dezvoltare a fost înalt apreciată de toţi participanţii la Reuniune, care au remarcat că este pentru prima dată când abordarea bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen este parte integrantă a unui document de politici publice. Participanţii la Reuniune au mai remarcat parteneriatul durabil dintre Guvern, autorităţile publice locale şi partenerii de dezvoltare în ce priveşte promovarea drepturilor omului şi egalităţii de gen la nivel local.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726977 |  ieri: 155 |  azi: 19 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi