Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Discursul Kaarinei Immonen, Coordonator Rezident ONU in Moldova, în cadrul Conferinţei Naţionale "Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local"

Discursul Kaarinei Immonen, Coordonator Rezident ONU in Moldova, în cadrul Conferinţei Naţionale "Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local"

   
imprimare
13.10.2011   3316 Accesări  

Stimate Domn Ministru, Domn Ambasador, Doamnelor şi Domnilor,

  • Administraţia Publică Locală prestează servicii care sunt vitale pentru calitatea vieţii oamenilor: şcoli, policlinici şi spitale, aprovizionare cu apă, canalizare, drumuri şi iluminare stradală. Pentru a promova dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, în ultimii ani, numeroase guverne au realizat reforme ale administraţiilor publice locale, consolidând competenţele acestora.
  • Deşi descentralizarea a fost studiată extensiv, influenţa acesteia asupra drepturilor omului a avut parte de puţină atenţie. Ce se întâmplă atunci când administraţiile locale îşi asumă responsabilitatea pentru învăţământ, serviciul poliţienesc sau pentru utilizarea terenurilor? Sunt mai bine protejate comunităţile de minorităţi şi cele sărace? Este îmbunătăţită responsabilitatea şi transparenţa? Prin urmare, trebuie să fie serios analizate legăturile dintre administraţia publică locale şi drepturile omului, şi adoptarea unei abordări bazate pe drepturile omului, care ar putea asigura succesul eforturilor de descentralizare.
  • Mai mult decât atât, femeile continuă să fie subreprezentate în mod drastic în procesele decizionale la nivel naţional şi local din Moldova. Reprezentarea femeilor în poziţiile de conducere în cadrul administraţiilor publice locale, rămâne a fi înceată (18% din primari sunt femei (166 din 898), 10% din preşedinţii de raioane sunt femei (3 din 35), deşi unele tendinţe încurajatoare sunt în evoluţie.
  • După cum ştiţi, Guvernul Republicii Moldova, în cooperare strânsă cu autorităţile administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile şi alte părţi interesate relevante, inclusiv organizaţii internaţionale, s-a angajat în reforma complexă a administraţiei publice locale şi a descentralizării, plasând oamenii, nevoile şi interesele lor în centrul tuturor proceselor şi rezultatelor aşteptate.
  • Reforma administraţiei publice locale şi a descentralizării, poate îmbunătăţi protecţia drepturilor omului şi egalitatea de gen, atâta timp cât aceasta duce la un act de guvernare mai eficient, la dezvoltarea economică şi socială şi la realizarea drepturilor, atunci când acesta este conceput aşa încât să promoveze responsabilitatea, transparenţa, participarea şi non-discriminarea. Aceasta poate aduce, de asemenea, îmbunătăţiri în cazul în care sporeşte accesul grupurilor dezavantajate la servicii şi ridică nivelul de autonomie locală. În acest sens, Moldova este un model demn de urmat.
  • Permiteţi-mi să reiterez faptul că drepturile omului şi egalitatea de gen nu pot fi realizate în lipsa cooperării între autorităţile administraţiei publice naţionale şi locale, societatea civilă şi alţi actori. Şi apreciez cu adevărat acţiunile Guvernului de promovare a abordării bazate pe drepturile omului şi a egalităţii de gen în cadrul întregii reforme a administraţiei publice locale şi a descentralizării. Faptul că suntem cu toţii aici demonstrează angajamentul ferm al Guvernului şi al ţării, de promovare a valorilor democratice la nivel local, a drepturilor omului şi a egalităţii de gen pentru a aduce serviciile de calitate mai aproape de cetăţeni. 
  • Sunt convinsă că Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale din anul 2011, concepută pentru a ridica nivelul de conştientizare cu privire la dimensiunile locale ale drepturilor omului şi egalităţii de gen, va contribui la promovarea unităţii în cadrul comunităţilor, cu susţinere considerabilă din partea autorităţilor publice centrale, a celor locale şi altor parteneri importanţi, prin prevenirea şi combaterea intoleranţei, discriminării şi a excluderii sociale.
  • Permiteţi-mi să vă felicit pe toţi pentru eforturile dumneavoastră în promovarea valorilor democratice la nivel local şi să vă transmit cele mai calde urări de bine. Vă mulţumim!
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725707 |  ieri: 280 |  azi: 46 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi