Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » În cadrul SEDL, Cancelaria de Stat a evidenţiat rolul autorităţilor locale în asigurarea drepturilor omului la nivel local

În cadrul SEDL, Cancelaria de Stat a evidenţiat rolul autorităţilor locale în asigurarea drepturilor omului la nivel local

   
imprimare
13.10.2011   4616 Accesări  

„Sondajele arată că autorităţile publice locale sunt cele care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populaţiei în ceea ce priveşte apărarea drepturilor omului. Adoptarea Strategiei Naţionale de Descentralizare va contribui şi mai mult la ridicarea rolului APL în viaţa ţării noastre şi, respectiv, va contribui la creşterea bunăstării cetăţenilor. Democraţia este realizată de către cetăţeni şi pentru cetăţeni şi modernizarea sistemului autonomiei locale va contribui la stabilirea unei noi etape în consolidarea democraţiei locale", a declarat Anatol Onceanu, Secretar General Adjunct al Guvernului în deschiderea Conferinţei Naţionale „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local", desfăşurată astăzi la Chişinău.

Conferinţa se înscrie în şirul de activităţi organizate de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată în contextul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale (SEDL). Prin această activitate organizatorii şi-au propus să pună în valoare drepturile omului ca şi element fundamental al democraţiei locale, să încurajeze autorităţile locale să protejeze şi să consolideze drepturile omului în comunităţile lor prin îmbunătăţirea serviciilor publice, asigurarea accesului cetăţenilor la luarea deciziilor, prin asigurarea egalităţii de gen etc. 

Ingrid Tersman, Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, a menţionat în cadrul conferinţei că Suedia sprijină eforturile Republicii Moldova în vederea abilitării comunităţilor şi democraţiei locale, descentralizării şi, desigur, asigurării drepturilor omului şi egalităţii de gen. „Un principiu de bază al modelului suedez de guvernare este faptul că problemele locale trebuie să fie soluţionate la nivel local. Suedia are o tradiţie îndelungată de guvernare descentralizată. Suntem convinşi că acesta este un motiv important pentru care societatea noastră a ajuns la actualul nivel de dezvoltare. Sarcina autorităţilor locale este de a servi poporul, iată de ce autorităţile locale, dincolo de procesul decizional, trebuie să menţină un dialog constant cu cetăţenii săi pentru a asigura că toţi cunosc ce decizii vor fi luate şi au şansa să-şi exprime opinia şi să mobilizeze alte persoane, dacă este necesar", a mai menţionat Ingrid Tersman.  

„Reforma autorităţilor locale şi descentralizarea puterii în stat sunt factorii care ar putea îmbunătăţi simţitor şi calitativ actul de guvernare locală din perspectiva egalităţii de gen, iar acest fapt ar duce la dezvoltarea economică a comunităţilor rurale", a spus Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Republica Moldova, în cadrul conferinţei. 

Potrivit Kaarinei Immonen, drepturile omului şi egalitatea de gen nu pot fi asigurate în lipsa unei cooperări între autorităţile centrale,  cele locale, societatea civilă şi alţi actori. „Apreciez într-adevăr acţiunile Guvernului în promovarea drepturilor omului şi egalităţii de gen şi prin intermediul reformei de descentralizare. Sunt convinsă că Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale va contribui la promovarea comunităţilor mai coezive cu sprijinul important din partea Guvernului, autorităţilor locale şi altor parteneri, prin prevenirea şi combaterea  intoleranţei, discriminării şi a excluziunii sociale", a mai menţionat Kaarina Immonen.

Potrivit  şefului Oficiului Consiliului Europei la Chişinău,  Ulvi Akhundlu, egalitatea de gen de iure nu este în totalitate transpusă în fapte. Chiar dacă femeile au aceleaşi drepturi, ele nu întotdeauna au aceleaşi şanse ca şi bărbaţii. Ulvi Akhundlu spune că abordarea formală nu este suficientă. „Egalitatea între femei şi bărbaţi este o parte integrantă a drepturilor omului şi o prevedere a democraţiei fundamentale. Trebuie să eliminăm discriminarea bazată pe sex în viaţa publică şi privată şi să încurajăm integrarea principiului egalităţii de gen în toate programele şi politicile", a afirmat Ulvi Akhundlu, şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău.

Reprezentanţii autorităţilor publice locale şi a societăţii civile din republică participanţi la conferinţă au avut posibilitate să disemineze bunele practici şi experienţa lor în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor omului şi egalităţii de gen. „Este semnificativ faptul că în acest an genericul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale (SEDL) constituie drepturile omului la nivel local. Anume la nivel local şi prin intermediul autorităţilor publice locale are loc realizarea unor astfel de drepturi fundamentale ale cetăţenilor precum dreptul la educaţie, asistenţă şi protecţie socială, dreptul la libera expresie...", a menţionat Tatiana Badan, preşedintele Congresului Autorităţilor Locale din Moldova. „În acelaşi timp, considerăm că un element important al realizării efective a drepturilor omului la nivel local reprezintă parteneriatul între administraţia centrală şi cea locală. Deja ne-am convins că atunci când există un dialog real şi permanent , bazat pe respect reciproc, pot fi depăşite orice greutăţi şi bariere", a mai spus Tatiana Badan.

Victoria Cujba din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici de descentralizare, a menţionat că Guvernul şi-a stabilit ca prioritate îmbunătăţirea activităţii autorităţilor publice la nivel local, dovadă fiind şi elaborarea Strategiei Naţionale de Descentralizare. „Republica Moldova este prima ţară care la modul practic a integrat într-un document de politică publică abordarea dezvoltării locale prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen. Această abordare este la moment şi în vizorul instituţiilor internaţionale. Nu întâmplător Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale a consacrat anul acesta SEDL anume subiectului drepturile omului la nivel local. Este dificil de cuantificat cantitativ rezultatele acestei abordări, însă, în timp, cred că această abordare va produce în societatea noastră schimbări calitative, de mentalitate, de atitudine etc.", a menţionat Victoria Cujba.

Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale este o iniţiativă a Consiliului Europei şi a CPLR, lansată în octombrie 2007. Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie a fost aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment ca un tribut adus la Carta Europeană a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare în anul 1985 anume în această zi. Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995. Carta Europeană a Autonomiei Locale a fost semnată de Moldova la 2 mai 1996 şi este în vigoare pentru ţara noastră din 1 februarie 1998. În Moldova SEDL este marcată în mai multe localităţi de pe întreg teritoriul ţării. Această iniţiativă a fost lansată de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Cancelariei de Stat cu susţinerea partenerilor de dezvoltare - PNUD, UN Women, Guvernul Suediei - în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726502 |  ieri: 133 |  azi: 86 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi