Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor în contextul descentralizării

Domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor în contextul descentralizării

   
imprimare
22.09.2011   4078 Accesări  

Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială format în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor s-a reunit astăzi, într-o primă şedinţă pentru a discuta despre descentralizare în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor. La întrunire au participat reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Finanţelor, administraţiei publice locale de nivelul I şi II, organizaţiilor non - guvernamentale.

Principalele subiecte abordate au fost: domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor în contextul descentralizării; regulamentul de funcţionare şi planul de activitate a grupului de lucru în continuare.

Veaceslav Guţuţui, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor a salutat membrii grupului de lucru şi a prezentat obiectivele specifice în contextul descentralizării, menţionînd necesitatea creării unui sistem funcţional de alocare a responsabilităţilor între nivele de administraţie (APC, APL II şi APL I) clar, stabil, corelat cu resursele şi capacităţile pentru furnizarea serviciilor publice eficient şi eficace beneficiarilor, precum şi  un sistem de finanţe publice locale care să asigure autonomia financiară a APL. Totodată, viceministrul a nominalizat şi domeniile de intervenţie ale grupului de lucru privind descentralizarea sectorială.

Victoria Cujbă şef adjunct al Direcţiei politici de descentralizare în cadrul Cancelariei de Stat a prezentat Strategia Naţională de Descentralizare şi a comunicat că documentul urmează a fi aprobat de Comisia Paritară pentru Descentralizare (în care se regăsesc reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi societăţii civile). De asemenea, Victoria Cujbă a mai specificat că specialiştii MDRC trebuie să îşi sincronizeze acţiunile astfel încît descentralizarea şi dezvoltarea regională să se realizeze în consens.

Mihai Roşcovan, coordonatorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată a menţionat în cadrul şedinţei că rolul grupului de lucru sectorial în cadrul MDRC este de a sporire capacităţile şi de a delimita responsabilităţile autorităţilor în procesul de dezvoltare regională şi construcţii.

Elena Bejenaru, directorul Direcţiei generale arhitectură, construcţii şi locuinţe a specificat că: legea 163 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; legea nr. 721 privind calitatea în construcţii, legea condominiului în fondul locativ; precum şi legea privind privatizarea fondului de locuinţe ce reglementează domeniul construcţiilor în Republica Moldova, stabilesc şi delimitează acţiunile, responsabilităţile şi competenţele autorităţilor publice locale în domeniu. Membrii grupului au convenit ca în şedinţele grupului să fie atraşi reprezentanţi ai altor ministere care au elaborat şi aprobat strategii sectoriale pentru consultare şi adoptare unor acţiuni comune şi integrate. De asemenea, membrii grupului vor participa la şedinţele altor grupuri pentru descentralizare sectorială.

La finalul şedinţei a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a grupului de lucru a fost ales preşedintele grupului de lucru - viceministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor Veaceslav Guţuţui şi vicepreşedintele grupului de lucru -  Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni.

 

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726145 |  ieri: 213 |  azi: 63 |  Online: 8
 
Abonare noutăţi