Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » În procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare a fost realizat un nou studiu analitic

În procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare a fost realizat un nou studiu analitic

   
imprimare
15.12.2010   5403 Accesări  

Studiul a fost elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert Grup" în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru a servi drept sursă independentă de informare şi analiză în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare. Studiul evaluează dacă actuala structură administrativ-teritorială satisface sau nu priorităţile dezvoltării locale, regionale şi naţionale ale Republicii Moldova, prezentând pentru comparaţie şi experienţa unor ţări europene. Unităţile administrativ-teritoriale de primul şi al doilea nivel au fost analizate conform unui set de criterii - dimensiunea teritoriului administrat, numărul populaţiei, resursele financiare locale, baza economică locală etc.

Ion Osoian, unul dintre autorii studiului, a menţionat în cadrul prezentării, că  primăriilor cu mai puţin de 5000 de locuitori este dificil de încredinţat responsabilităţi semnificative în sectorul public.  Ele nu dispun de capacităţi nici materiale, nici umane. De asemenea, nu dispun de baza fiscală necesară pentru a-şi majora veniturile proprii şi pentru a presta servicii publice calitative. „Fragmentarea administrativ-teritorială excesivă constituie o barieră esenţială în calea descentralizării", a declarat Ion Osoian.

Studiul propune mai multe modele de organizare administrativ-teritorială. Participanţii la prezentarea studiului -  deputaţi, reprezentanţi ai ministerelor, APL , ONG-urilor şi mediului academic - au  menţionat că orice model trebuie să fie ales doar prin consens în Parlament şi consultat cu APC şi APL, cu societatea civilă. Reprezentanţii Ministerului de Finanţe s-au referit la necesitatea de a stimula primăriile prin diverse pârghii, care să contribuie mai eficient la majorarea bazei fiscale în teritorii, la crearea unui climat favorabil de  atragere a investiţiilor în perspectiva descentralizării.

De asemenea, au fost reiterate cerinţele de revedere a transferurilor de la bugetul de stat  către APL. Mai mulţi participanţi la discuţie au solicitat să fie mediatizată pe larg şi varianta tranzitorie de cooperare intercomunitară, formele şi avantajele acesteia, experienţa acumulată în alte ţări.

Autorii studiului au mai menţionat că indiferent de modelul organizării administrativ-teritoriale ales, există un set de măsuri cu rezultate sigure care trebuie implementate pentru a spori eficienţa autorităţilor publice locale. Printre aceste măsuri se numără utilizarea mai vastă a serviciilor electronice la nivel regional şi local, soluţii pentru a aduce serviciile mai aproape de cetăţeni8 decât sunt ele astăzi (zile săptămânale de muncă ale funcţionarilor publici în satele îndepărtate, angajaţi detaşaţi permanent, soluţii IT), precum şi proceduri avansate de elaborare a bugetului la nivel local.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725706 |  ieri: 280 |  azi: 45 |  Online: 3
 
Abonare noutăţi