Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Rezultatele evaluării serviciilor publice desconcentrate

Rezultatele evaluării serviciilor publice desconcentrate

   
imprimare
14.12.2010   6151 Accesări  

Studiul „Evaluarea serviciilor publice desconcentrate" a fost efectuat de CMP Consulting Group (Letonia) şi Business Consulting Institute în cadrul Programului Comun de Dezvoltare  Locală Integrată (PCDLI) şi include datele obţinute în urma unor analize profunde a serviciilor publice desconcentrate, a  gradului de accesibilitate a populaţiei, în special a categoriilor vulnerabile, la serviciile respective şi privind capacitatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (OTCS) de a le coordona. Datele acumulate, concluziile şi recomandările studiului vor fi utilizate la definitivarea proiectului Strategiei de Descentralizare.

Consultanţii CPM Consulting Group (Letonia), Marias  Sprindzuks şi Maris Pukis, doi dintre autorii studiului, au menţionat că studiul efectuat indică necesitatea unor reforme serioase pentru îmbunătăţirea calităţii, pentru diversificarea şi modernizarea serviciilor publice. Autorii au mai menţionat că majoritatea structurilor desconcentrate fiind filiale teritoriale ale instituţiilor publice centrale, au o autonomie relativ limitată.  La nivel teritorial acestea sunt distribuite inegal, iar conexiunea lor cu administraţia locală este insuficientă. S-a atestat şi o suprapunere a reţelelor instituţiilor desconcentrate.

De asemenea, au mai spus experţii, opinia cetăţenilor despre calitatea serviciilor publice desconcentrate este mai mult negativă decât pozitivă.  Unele din aceste servicii sunt puţin accesibile, iar altele nu răspund direct la nevoile oamenilor din  teritoriu.

Autorii studiului recomandă  reorganizarea sistemului de prestare a serviciilor publice  desconcentrate. Accentul urmează  să fie pus pe necesităţile oamenilor, pe stabilirea unor  standarde minime de calitate. Aria de prestare a acestor servicii trebuie să fie extinsă. Alte recomandări ţin de informarea mai mare a cetăţenilor despre serviciile publice,  stabilirea programului de lucru cu publicul în urma unui dialog cu cetăţenii. O atenţie specială  urmează să fie manifestată faţă de persoanele cu dizabilităţi  sau categoriilor vulnerabile.

Modernizarea serviciilor publice desconcentrate, prin introducerea tehnologiilor noi, este un imperativ. Este vorba de prestarea unor servicii publice la telefon sau prin internet. Este o practică accesibilă, reduce  implicarea factorului uman şi posibilităţile de apariţie a cazurilor de corupţie.

Gheorghe Focşa, primar de Leova şi membrul unui Grup de lucru pentru descentralizare, a menţionat că este necesară o legătură mai mare între structurile instituţiilor centrale desconcentrate în teritoriu şi primăriile, o coordonare a eforturilor în oferirea serviciilor publice. „Dacă  vom avea o bună guvernare  în  APL este clar că vom avea o guvernare eficientă în ţară", a subliniat Gheorghe Focşa.

În opinia primarului de Leova, modernizarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, dar şi a celor prestate de APL, trebuie să se facă prin utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725710 |  ieri: 280 |  azi: 49 |  Online: 7
 
Abonare noutăţi