Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » A fost prezentat Studiul privind finanţele publice locale în perspectiva descentralizării financiare în Republica Moldova

A fost prezentat Studiul privind finanţele publice locale în perspectiva descentralizării financiare în Republica Moldova

   
imprimare
25.11.2010   9876 Accesări  

Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul" contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare şi conţine o analiză a sistemului de finanţe publice locale, identifică constrângerile care limitează autonomia financiară locală şi formulează recomandări în contextul demersului de descentralizare financiară iniţiat de Guvernul Republicii Moldova. 

De asemenea, în studiu este argumentată necesitatea descentralizării financiare pentru R. Moldova, sunt evaluate implicaţiile macrofiscale ale descentralizării financiare, sunt analizate cheltuielile publice locale, veniturile proprii ale APL, transferurile şi impozitele partajate, problema fondurilor ecologice locale, împrumuturile locale, toate acesta prin prisma impactului asupra autonomiei financiare locale.

Potrivit Angelei Secrieru, unul dintre autorii studiului, o descentralizare fiscală bine concepută, inclusiv repartizarea responsabilităţilor de cheltuieli, alocarea surselor de venituri pentru guvernele subnaţionale, transferurile fiscale interguvernamentale şi politicile locale de îndatorare poate sprijini reducerea sărăciei. Angela Secrieru a mai menţionat că în condiţiile în care guvernul central nu este în măsură, din motive obiective şi subiective, să extindă mărimea cheltuielilor publice pentru a presta servicii publice diversificate, calitative şi la costuri raţionale, devine necesară şi indicată extinderea în R. Moldova a proceselor de localizare, inclusiv prin descentralizare fiscală şi atragerea sectorului privat la prestarea serviciilor publice.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726496 |  ieri: 133 |  azi: 80 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi