Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Grupurile de lucru reunite într-un atelier de planificare strategică

Grupurile de lucru reunite într-un atelier de planificare strategică

   
imprimare
13.09.2010   3093 Accesări  

13 septembrie 2010, Chişinău.

În perioada 9-11 septembrie curent, membrii Grupurilor de lucru ale Comisiei paritare pentru descentralizare s-au întrunit într-un atelier de planificare strategică organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).

În cadrul atelierului reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile au convenit asupra viziunii, obiectivelor şi principalelor soluţii propuse în Strategia de descentralizare, iar membrii grupului de coordonare strategică împreună cu experţi locali şi internaţionali în domeniu au lucrat asupra variantei iniţiale a Strategiei de descentralizare şi a Planului de Acţiuni, care urmează a fi definitivate şi prezentate pentru dezbateri publice.

„Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles. Principalul scop al descentralizării este de a oferi servicii publice de mai bună calitate, la un preţ mai redus, concomitent cu modernizarea structurilor care furnizează aceste servicii" a menţionat George Mocanu, şeful Direcţiei administraţie publică locală din cadrul Cancelaria de Stat, în debutul lucrărilor atelierului de planificare strategică. El a mai menţionat importanţa atelierului pentru buna desfăşurare a reformei de descentralizare din Republica Moldova.

Atelierul a fost organizat astfel încât cei peste 60 de participanţi să lucreze în patru grupuri separate, după care să prezinte şi să coordoneze în plenară viziunea şi obiectivele identificate în baza analizei problemelor şi a priorităţilor stabilite în şedinţele grupurilor. De asemenea, participanţii au avut posibilitate să dezbată în plenară principiile /conceptele teoretice care stau la baza soluţiilor de descentralizare discutate în cadrul grupurilor, principalele soluţii de descentralizare, precum şi viziunea şi obiectivele Strategiei de descentralizare. Activitatea grupurilor de lucru a fost facilitată de către un expert internaţional, care a creat o platformă optimă pentru discuţii şi un mediu favorabil unui schimb activ de informaţii şi opinii. Printre subiectele care au generat discuţii aprinse şi controversate între participanţii la atelier au fost şi cele legate de atribuirea responsabilităţilor diferitor niveluri de administraţie publică, autonomia financiară, conlucrarea între autorităţile publice centrale şi locale, reglementările ce se referă la regimul patrimoniului public şi privat etc.

„Direcţia politici de descentralizare, în colaborare cu alte subdiviziuni ale Cancelariei de Stat cu atribuţii în domeniu, va corela propunerile şi soluţiile identificate prin dezbateri în cadrul atelierului de lucru şi va prezenta Comisiei paritare pentru descentralizare varianta preliminară a documentului strategic", a declarat Victoria Cujba, şef adjunct al Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat. 

Cei prezenţi la atelierul de lucru au remarcat participarea activă a autorităţilor publice locale, reprezentaţi de Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), care au înaintat mai multe propuneri în vederea consolidării autonomiei locale.

Mihai Roşcovan, coordonatorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată a menţionat că în ceea ce priveşte scopul final al Strategiei toţi participanţii la dezbateri împărtăşesc aceeaşi opinie: ca finalitate a implementării Strategiei de descentralizare să avem o administraţie locală capabilă să funcţioneze democratic şi autonom, să furnizeze servicii publice necesare cetăţenilor în condiţii de eficienţă şi disciplină financiară.

Iurie Ţap, Vicepreşedintele Parlamentului, Preşedintele Comisiei Parlamentare specializate, s-a arătat extrem de interesat de lucrările atelierului şi a reiterat angajamentul politic asumat în vederea realizării reformei de descentralizare. El a menţionat în cadrul atelierului de lucru că reforma de descentralizare este un subiect foarte important pentru viitorul Republicii Moldova, mulţumind tuturor participanţilor pentru eforturile depuse. Iurie Ţap a mai subliniat că este remarcabil faptul că autorităţile publice centrale comunică direct cu autorităţile administraţiei publice locale pentru a soluţiona problema descentralizării, fiind asistaţi în acest sens de experţi în domeniu.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726140 |  ieri: 213 |  azi: 58 |  Online: 3
 
Abonare noutăţi