Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi prima şedinţă a Comisiei Paritare pentru Descentralizare

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi prima şedinţă a Comisiei Paritare pentru Descentralizare

   
imprimare
02.08.2010   1812 Accesări   www.gov.md

Comisia Paritară pentru Descentralizare a fost creată în baza consultărilor publice cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale de nivelul I şi II, societatea civilă, mediul academic, partenerii de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 "Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea.

Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că descentralizarea înseamnă, în final, o autonomie publică locală autentică.

"Este important ca din acest moment să începem implementarea obiectivului care ni l-am  asumat, asigurarea autonomiei locale prin descentralizare. Urmează să redimensionăm competenţele astfel încît să obţinem un sistem clar şi stabil al competenţelor pentru APL", a precizat Prim-ministrul.

Ministrul de Stat, Victor BODIU a precizat că Guvernul îşi propune să avanseze pe calea reformei publice centrale şi locale etapizat, inclusiv prin crearea Comisiei Paritare pentru Descentralizare, determinarea direcţiilor prioritare de activitate, elaborarea şi avizarea proiectului Strategiei de descentralizare.

"Reiterăm angajamentul nostru de a obţine servicii publice calitative la toate nivelurile. În acest sens, de comun cu partenerii de dezvoltare, vom elabora proiectul Strategiei de descentralizare şi-l vom prezenta pentru dezbateri publice, coordonarea activităţilor aferente fiind asigurată de către Cancelaria de Stat", a spus ministrul de Stat.

În cadrul şedinţei, au fost stabilite obiectivele de activitate a Comisiei Paritare pentru Descentralizare, rolul şi responsabilităţile actorilor în proces. Totodată, au fost aprobate principiile de creare a grupurilor de lucru pentru descentralizare pe principalele domenii de reformă, precum şi Planului de activitate al Comisiei Paritare pentru Descentralizare pentru perioada august-decembrie 2010.

Astfel, s-a decis că responsabil de elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei va fi Grupul de coordonare strategică, compus din reprezentanţi ai Guvernului, APL, societăţii civile.

Totodată, vor fi create patru grupuri de lucru pe domenii de activitate: pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale, descentralizare servicii şi competenţe, descentralizare financiară şi descentralizare patrimonială.

Prim-ministrul Vlad FILAT a optat pentru stabilirea unor termene concrete întru executarea sarcinilor trasate astfel încît să fie asigurată monitorizarea implementării lor şi a solicitat factorilor implicaţi în proces să coordoneze activităţile şi iniţiativele în domeniu cu Comisia parlamentară respectivă.

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726150 |  ieri: 213 |  azi: 67 |  Online: 1
 
Abonare noutăţi