Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Şedinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015

Şedinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015

   
imprimare
05.04.2016   3811 Accesări  

 

Marți, 5 aprilie curent, la Ungheni a avut loc ședinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015, la care a participat conducerea Cancelariei de Stat - Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului, și responsabilii din cadrul Direcției Generale Politici de Descentralizare și Administrare Locală (Victoria Cujba, Șef Direcție Generală, Vladislav Sîrbu, Șef Direcție Control Administrativ).

Primarii, secretarii consiliilor locale, șefii serviciilor publice desconcentrate, conducerea raioanelor Ungheni, Calarași și Nisporeni au audiat informații privind conlucrarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat cu autoritățile administrației publice locale prin prisma controlului de legalitate.

Secretarul General adjunct al Guvernului, Valentin GUZNAC, a atras atenția participanților asupra necesității soluționării problemelor locale în corespundere cu prevederile cadrului legal și rolul Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat în asigurarea funcționării primăriilor, consiliilor locale în condiții de legalitate.

În context, Domnul GUZNAC a menționat, că:  "Oficiul Teritorial Ungheni are capacitate să asigure bunele relaţii cu autorităţile publice locale din teritoriu prin comunicare zilnică şi asigurarea asistenţei metodologice. Remarcabilă este și implicarea activă a OT Ungheni în ghidarea autorităţilor locale şi menţinerea dialogului permanent cu factorii de decizie din teritoriu,  în procesul elaborării şi adoptării actelor, ca urmare sporind calitatea actelor prezentate spre control. Ca exemplu din totalul de 17321 de acte supuse controlului de către OT Ungheni, notificate au fost doar 149, ceea ce constituie aproximativ 0.9% din numărul total. Per ansamblu numărul notificărilor actelor transmise spre control este relativ mic, rezultatele obţinute datorîndu-se şi faptului că Oficiul acordă asistență metodologică, organizează sistematic activităţi de instruire, mese rotunde, seminare tematice".        

Totodată, Domnul GUZNAC a atras atenția și asupra unor rezerve existente, în special privind prezentarea actelor administrative spre control cu termen depășit,  ce denotă o disfuncţionalitate şi necesită intensificarea eforturilor comune pentru redresare.

Ion Harea, Șeful Oficiului Teritorial Ungheni, Reprezentantul Guvernului în teritoriu,  a prezentat o analiză consistentă a activității din ultima perioadă supusă raportării și a scos în evidență principalele probleme pe domenii de activitate ale APL; cele mai frecvente derogări privind transmiterea în arendă  a terenurilor proprietate publică şi vînzarea; emiterea actelor administrative în exercitarea competențelor  autorității publice contrar competențelor materiale ș.a.

Președinta raionului Ungheni, doamna Ludmila Guzun, Președintele raionului Calarași, domnul Sergiu Artene, vicepreședintele raionului Nisporeni, domnul Ghenadie Verdeș, au confirmat disponibilitatea autorităților locale de nivelul II pentru realizarea unor activități comune, ce ar conduce la îmbunătățirea activității autorităților locale, colaborarea cu Oficiile Teritoriale ale Cancelariei de Stat și valorificarea unor noi oportunități.

În cadrul ședinței reprezentanții administrației publice locale din raioanele Ungheni, Calarași și Nisporeni au beneficiat și de informații referitor la eventuale parteneriate de colaborare în cadrul unor proiecte transfrontaliere, în comun cu autorități locale din România. Prezent la întrunire, Primarul comunei Prisăcani din România, Domnul Constantin Chirilă a îndemnat colegii-primari din Republica Moldova spre o colaborare reciproc avantajoasă.

"Exemplul Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat privind desfășurarea activităților de totalizare cu participarea reprezentanților administrației publice locale și a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu este o bună practică, care va fi promovată în cadrul tuturor Oficiilor", - a menționat Domnul GUZNAC, Secretarul general adjunct al Guvernului.

Anexat prezentare privind activitatea Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015: 

PREZENTARE (PDF)

       

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1146216 |  ieri: 925 |  azi: 461 |  Online: 28
 
Abonare noutăţi