Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Realizările în domeniul integrării Migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”

Realizările în domeniul integrării Migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”

   
imprimare
16.03.2016   3106 Accesări  

 

Întrunirea a fost prezidată de Valentin Guznac, Secretar General adjunct al Guvernului Republici Moldova. Guznac a informat membrii Consiliului  despre măsurile întreprinse pentru impulsionarea continuării reformelor pe segmentul administrației publice centrale și locale: „A fost re-lansată activitatea Consiliului național pentru reforma administrației publice. Intervențiile proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală" (MiDL) sunt în conformitate cu prioritățile Programului de Acțiune 2016-2018 al Guvernului Republicii Moldova care prevăd implementarea unei abordări integrate privind migrația și diaspora la nivel central și local. Pentru implementarea acestor priorități, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe 24 februarie 2016, Strategia națională "Diaspora-2025" și Planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia".

Olesea Cazacu, Manager de Proiect MiDL a făcut o prezentare a proiectului și a activităților realizate în primele 6 luni de la inițiere. „Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală" are ca și obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătăţirii serviciilor locale, și anume: aprovizionarea cu apă și sanitație,  servicii sociale, de educație şi de sănătate, precum și accesul la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în cîmpul muncii, susţinerea în dezvoltarea de afaceri). Proiectul „va fi implementat în perioada 2015 - 2017 în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, autorităţile publice locale, organizaţiile nonguvernamentale locale, sectorul privat, populaţia, inclusiv migranţii originari din comunităţile-ţintă. În total, 25 de sate şi oraşe de pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi parte a proiectului". 

Printre principalele rezultate pentru prima perioadă de activitate care au fost prezentate la ședință se numără asigurarea parteneriatelor strategice cu 25 de Autorități Publice Locale (APL) care au aprobat în mod oficial angajamentul de a coopera cu migranții în vederea stimulării dezvoltării locale. Procesul de selecție competitivă a permis implicarea celor mai proactive și relevante APL pentru pilotarea conceptului M&D (Migrație și Dezvoltare) în Moldova, la nivel local. A fost asigurat angajamentul Autorităților Publice Centrale (APC) pentru integrarea migrației în documentele de politici naționale, a fost elaborat cadrul instituțional relevant și consolidată cooperarea inter-instituțională. A crescut nivelul de conștientizare atât a APL-urilor cât și a migranților privind necesitatea și avantajele mobilizării migranților pentru dezvoltarea locală. Au fost pregătite cu succes instrumentele metodologice pentru activitățile de teren (de exemplu, Ghidul de Planificare Locală a fost actualizat în vederea integrării dimensiunii migrației și consultării migranților la toate etapele de planificare), unele dintre ele fiind o inovație absolută pentru întreaga regiune.

Partenerii de dezvoltare ai Guvernului RM în cadrul MiDL - PNUD şi Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au menţionat importanţa durabilităţii iniţiativelor demarate în cadrul proiectului, fiind menționată importanța ca rezultatele  să fie preluate, instituţionalizate şi replicate.

Prezenţi la discuţii, reprezentanţi ai Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) au menționat faptul că a fost creat cadrul instituțional pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a Strategiei privind Politicile de Ocupare a Forței de Muncă, dar trebuie să fie în continuare consolidat în sensul asumării unei responsabilități mai mari  de către alte ministere relevante, care sunt parte a  procesului. În următoarea perioadă de timp MIDL va oferi asistență MMPSF la elaborarea noii Strategii naționale de ocupare a forței de muncă, cu obiective și ținte realiste, și intervenții fezabile, unul din obiectivele pentru perioada următoare fiind dezvoltarea unei abordări instituționalizate și sistemicei de susținere și sprijinire a reintegrării migranților reveniți, inclusiv în cadrul noii strategii.

Membrii Consiliului au fost de părerea că în perioada de raportare proiectul a marcat un bun început privind atingerea obiectivului său principal, în conformitate cu prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Cei prezenţi au stabilit pentru anul în curs priorităţi pentru activitatea MiDL, printre care asistarea MMPSF și a grupului de lucru inter-instituțional la elaborarea noii Strategii Naționale de Ocupare și sporirea capacităților a 25 APL să planifice dezvoltarea locală cu implicarea migranților și să comunice sistematic și eficient cu cetățenii, asigurînd transparența procesului decizional local. 

Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală" este implementat de Cancelaria de Stat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, cu susţinerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

 

 

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1146249 |  ieri: 925 |  azi: 494 |  Online: 23
 
Abonare noutăţi