Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Rezoluția adoptată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova"

Rezoluția adoptată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova"

   
imprimare
21.12.2015   3669 Accesări  

REZOLUȚIA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova

Palatul Republicii, mun. Chișinău,

17-18 decembrie 2015

 Noi, participanții la Conferința Internațională Descentralizarea – calea spre modernizarea Republicii Moldova”,

Pornind de la faptul că administraţia publică locală reprezintă un element esențial pentru funcționarea statului de drept și cadrul în care cetățenii pot participa nemijlocit la rezolvarea treburilor publice;

Recunoscând că problemele administraţiei publice locale sunt comune pentru toate autorităţile locale, indiferent de opţiunile şi viziunile politice;

Dorind să contribuim într-un mod mai eficient şi adecvat la soluţionarea problemelor comune ale autorităţilor locale prin descentralizarea continuă a responsabilităţilor şi dezvoltarea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale;

Fiind convinşi că fără o descentralizare și consolidare a autonomiei locale, Republica Moldova nu va putea să-și atingă obiectivele asumate de modernizare și europenizare;

Reafirmând atașamentul nostru față de principiile guvernării locale și față de necesitatea reformării acesteia în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale, Acordul de asociere la UE și Planul de acțiuni aferent , Raportul „Democrația locală și regională în Republica Moldova” şi Recomandările Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei din 22.03.2012, Rezoluția Adunării Parlamentare din 2.10.2013, Legea privind descentralizarea administrativă și Legea privind administrația publică locală, Strategia Națională de descentralizare și planul de acțiuni, precum și în conformitate cu rezultatele Conferinței în cauză;

Declarăm următoarele:

1.    Descentralizarea și consolidarea autonomiei locale reprezintă singurele  instrumentele reale și efective de modernizare a Republicii Moldova. Prin aceste instrumente, pot fi create condiții pentru dezvoltarea locală și creșterea calității vieții cetățenilor din comunitățile locale.

2.    Orice reformă poate avea succes doar dacă se vor realiza progrese pe calea decentralizării. În pofida eforturilor depuse în ultimi ani, descentralizarea și consolidarea democrației locale nu au avansat destul, fapt pentru care Republica Moldova continuă să facă obiectul monitorizării din partea Consiliului Europei și a partenerilor săi de dezvoltare.

3.    Descentralizarea financiară reprezintă un element-cheie pentru asigurarea succesului întregului proces de reformă. Progresele realizate trebuie continuate, altfel există riscul discreditării întregii reforme.

4.    Implementarea reformelor în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale trebuie accelerată.Toate direcțiile, obiectivele și acțiunile care urmează a fi întreprinse sunt prevăzute expres în Strategia Națională de descentralizare și planul de acțiuni, în Acordul de asociere la UE și Planul de acțiuni aferent. O descentralizare reală și efectivă este în interesul tuturor. Guvernul își va realiza mai ușor și mai eficient programul său. Autoritățile locale vor avea mai multe capacități și posibilități de a administra comunitățile locale. Cetățenii vor beneficia de servicii mai multe și mai calitative.

În temeiul celor menționate mai sus și în scopul impulsionării procesului de descentralizare din Republica Moldova,

Propunem următoarele:

1.  Reforma administraţiei publice, descentralizarea, consolidarea autonomiei locale şi  dezvoltarea regională să fie declarate între primele priorităţi ale Parlamentului și Guvernului.

2.  Crearea unui cadru instituțional adecvat la nivel de Guvern și Parlament, în vederea asigurării implementării corespunzătoare a reformelor din domeniul descentralizării. La nivel de Guvern, trebuie să fie un viceprim-ministru responsabil de reforma administrației publice și descentralizării și un nou minister care să gestioneze domeniul administrației publice și dezvoltării regionale. De asemenea, este necesară revitalizarea Comisiei Paritare și regândirea structurilor sale de lucru. La nivel de Parlament se impune reactivarea Comisiei speciale pentru descentralizare și consolidarea autonomiei locale. 

3.  Includerea pe agenda Parlamentului și adoptarea în regim de urgență toate proiectele de legi restante care vizează consolidarea reală a autonomiei locale din Republica Moldova.

4.  Continuarea implementării etapei a doua a descentralizării fiscale prin consolidarea bazei fiscale locale. Să fie revizuit sistemul actual de repartizare a fondurilor publice destinate finanțării proiectelor investiționale, prin stabilirea unor reguli clare, prin creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanților APL și societății civile, pe criterii de paritate.

5.  Inițierea discuțiilor largi în societate, cu participarea tuturor actorilor intersați, despre necesitatea eficientizării structurii administrativ-teritoriale. Guvernul trebuie să găsească și să decidă asupra unei soluții raționale și acceptabile politic, astfel ca o nouă structură teritorial-administrativă să fie identificată și, după caz, creată pînă în 2018.

6.   Sprijinirea diverselor forme de cooperare între autoritățile publice locale, prin dezvoltarea cadrului legal corespunzător și stimularea financiară a comunităților locale care cooperează în scopul organizării și prestării în comun a serviciilor publice și administrative de interes local, intercomunitar și regional.

7.    Asigurarea implicării reale și efective a autorităților publice locale în procesul decizional național, prin elaborarea, instituționalizarea și implementarea unui mecanism efectiv de dialog permanent între Guvern, Parlament, autoritățile publice centrale pe de o parte, și CALM, în calitate de reprezentant al APL, pe de altă parte.  

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1146293 |  ieri: 925 |  azi: 535 |  Online: 34
 
Abonare noutăţi