Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Îmi doresc progrese concrete într-un domeniu care asigură o viaţă mai bună pentru oameni

Îmi doresc progrese concrete într-un domeniu care asigură o viaţă mai bună pentru oameni

   
imprimare
02.07.2015   1699 Accesări  

 

Interviu cu Sergiu Ceauş, secretar general adjunct Cancelaria de Stat 

Dle Ceauş, veniţi din administraţia locală de nivelul doi (aţi fost vicepreşedintele raionului Criuleni). Acum puteţi analiza situaţia în domeniul administraţiei publice locale de la două nivele. Care sunt problemele ce necesită a fi soluționate urgent?

Am activat timp de patru ani în cadrul consiliului raional Criuleni. Anume acolo am avut prima experienţă de a schimba lucrurile într-un mod vizibil şi palpabil pentru oamenii din întreg raionul.

În primul rînd, am insistat să fie dezvoltată în cadrul Consiliului raional Direcţia investiţii şi relaţii economice externe care întrunea o echipă de profesionişti tineri, vorbitori de limbi străine. Ne-am propus ca aceasta să fie „Casa albă" pentru primăriile din raion, în sensul deschiderii şi aportului oferit în soluţionarea problemelor ce le aveau în raport cu finanţatorii. Anume cu această echipă tînără am reuşit timp de un an să acordăm suport autorităţilor locale în scrierea, aplicarea şi obţinerea de finaţări pentru mai mult de 600 proiecte. În rezultatul muncii acestei direcţii, cot la cot, cu autorităţile publice locale, 80 la sută dintre grădiniţele din raionul Criuleni sunt renovate, iar majoritatea localităţilor au sisteme de apă şi canalizare.

Nu am vrut să încep prin a înşirui probleme. Or, noi suntem obişnuiţi să ne plîngem de multitudinea de probleme care par a fi principalul obstacol în faţa unei vieţi mai bune. Probabil, ar trebui să începem de la ce poate schimba fiecare dintre noi în locul unde se află. Eu am expus o soluţie aplicată şi verificată pentru marea problemă a APL-urilor - resursele pentru investiţii capitale. Metoda de lucru expusă mai sus a dat roade după primul an, cînd au fost acordate primele finanţări de către donatori. Am fost sunaţi de colegi din toată ţara pentru a le împărtăşi aceaste experienţe.

Tot în acea perioadă am înţeles că oamenii trebuie să vadă alte modele. Astfel că am organizat vizite de studiu pentru medici, profesori, funcţionari din primării în state europene. Am stabilit relaţii de colaborare cu oraşe din alte state în acest scop. Rezultatul a fost unul neaşteptat. Beneficiarii vizitelor de studii şi-au schimbat viziunea, ceea ce a servit drept impuls în scrierea de noi proiecte pentru a aduce servicii de calitate pentru consătenii lor.

Acestea fiind spuse, am ferma convingere că, indiferent unde ne aflăm, ce funcţie avem (în primărie, la consiliul raional sau în Cancelaria de Stat) nu trebuie să aşteptăm ca cineva să schimbe lucrurile. Fiecare dintre noi deţine o parte din soluţie, importat e să dorească să o găsească.

 

Totuşi, nu putem nega că primăriile din R. Moldova se confruntă cu o serie de probleme. Care sunt acestea?

Nu vreau să spun că nu există lacune la nivel local sau că acestea ar fi simplu de înlăturat. Cu toţii înţelegem că pentru dezrădăcinarea unor probleme care persistă de mulţi ani la nivel local este nevoie de o abordare complexă şi bine punctată. O să încep prin a spune că 30 la sută dintre primăriile din Moldova au circa 1500 locuitori. Acest aspect este cu atît mai acut cu cît afectează vieţile oamenilor la nivel local, deoarece astfel de primării nu sunt şi nu pot fi eficiente din punct de vedere economic, a resurselor umane angajate în cadrul primăriei, a dezvoltării infrastructurii locale. Se cere o schimbare de politici la nivel naţional. Majoritatea primăriilor din ţară nu au capacitate managerială. Cea mai mare parte dintre primari se plîng pe resursele insuficiente în gestionarea  treburilor localităţilor din cauza lipsei dezvoltării mediului economic la nivel local, dar şi a resurselor pentru investiţii capitale.  

Ştiu că s-a spus de mai multe ori şi risc să repet, dar cu adevărat, cred că soluţia pentru aceste, precum şi alte probleme pe care nu le-am menţionat, este Reforma de descentralizare şi cea administrativ teritorială.

 

În ultima perioadă, reforma de descentralizare este criticată pentru inconsecvență. Care este abordarea Dvs. asupra acestui subiect?

În primul rînd trebuie să înţelegem cît de complexă este această reformă. Aceasta presupune schimbarea întregului mecanism de funcţionare a sistemului de administrare la toate nivelele. Nu este vorba de schimbarea unei faţade. Abia după cîţiva ani de la această „metamorfoză" realizată eficient, Moldova se va schimba la faţă, în sensul bun al cuvîntului. Lucrurile mari nu se fac în pripă, or reforma de descentralizare este un element foarte complex.

 

La două luni de la numirea Dvs. în funcţia de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, ce aţi reuşit să constataţi?

Am constatat că este mult de lucru. De fapt, am acceptat această funcţie cu dorinţa de a fi util într-un domeniul pe care îl cunosc şi care îmi este aproape profesional, dar şi de suflet pentru că rezultatul final este îmbunătăţirea vieţii oamenilor. Am prins acest gust din experienţele anterioare şi e bine că am o echipă bună cu care putem aduce schimbări benefice. 

Aţi avut o serie de întîlniri. Care sunt subiectele majore pe care aţi reuşit să le abordaţi? Ce mesaje aţi transmis?

Într-adevăr, imediat după  numirea în funcția de Secretar General adjunct al Guvernului, am inclus în agenda de lucru întîlnirile cu partenerii de dezvoltare, care susțin eforturile Guvernului Republicii Moldova în cadrul Reformei de Descentralizare și contribuie esențial la îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate de primăriile și consiliile locale.

Am avut întîlniri și schimb de opinii cu reprezentanții Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) și reprezentanții Proiectului USAID de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP).

Astfel, membrii echipei PCDLI au abordat subiecte referitor la implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare, evaluarea etapelor parcurse, necesitatea monitorizării rezultatelor noului sistem al finanțelor publice locale și necesitatea extinderii bunelor practici privind cooperarea intercomunitară.

Deoarece cooperarea intercomunitară este un instrument important în sprijinirea procesului de descentralizare, iar PCDLI a contribuit la dezvoltarea cadrului legislativ şi de reglementare pe segmentul dat, am reiterat importanța consolidării în continuare a capacităţilor locale și implementarea unei game mai largi de servicii publice bazate pe cooperare.

Pe parcursul întrevederii am analizat rezultatele obținute de primăriile care au beneficiat de asistență în cadrul PCDLI și discutat mai multe propuneri de îmbunătățire a comunicării cu toți partenerii din domeniul administrare publică locală.

 De asemenea, am avut o serie de întîlniri cu partenerii de dezvoltare şi cu principalii actori din domeniul administraţiei publice locale. Ne-am întîlnit cu donatorii: reprezentanții Proiectului Agenției de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, Şeful Departamentului Instituţii Democratice şi Guvernare, Direcţia Generală Democraţie al CoE și Jose Luis Herrero, şeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, precum și experți locali în domeniul autonomiei locale și descentralizării.

Subiectele discutate s-au referit la situația actuală în domeniul administrației publice locale, implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare, necesitatea consolidării capacităților instituționale ale primăriilor și consiliilor alese, reforma finanțelor publice locale și perspectivele de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu instituțiile europene, inclusiv în cadrul programelor Consiliul Europei.

 

De asemenea, în cadrul discuției au fost abordate subiecte privind eventuala reformă administrativ-teritorială și factorul determinant politic pentru realizarea acestui obiectiv.

 

Am fost asigurat de disponibilitatea echipei Consiliului Europei de a acorda suportul și expertiza necesară Guvernului Republicii Moldova pentru ajustarea cadrului legal aferent activității APL.

 

La rîndul meu, am ţinut să reconfirm angajamentul Guvernului R. moldova de a prelua cele mai bune standarde de bună guvernare locală și practicile europene de succes privind prestarea serviciilor publice. 

 

Am ţinut neapărat să discut cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. În primul rînd, s-a făcut referire la procesul de implementare a Strategiei Naționale de Descentralizare și constrîngerile întîmpinate; s-au accentuat avantajele, dar și principalele dificultăți pe parcursul aplicării în practică a noului sistem al finanțelor publice locale; necesitatea urgentării descentralizării patrimoniale; îmbunătățirea bazei impozabile pentru generarea veniturilor proprii; clarificarea mai multor aspecte și lacune în procesul achizițiilor publice etc.

De asemenea, am discutat referitor la eventuala agendă comună de lucru și restartarea activității Comisiei Paritare pentru Descentralizare.

Am avut întrevederi cu Prim ministrul, Chril Gaburici, cu care am discutat aspectele problematice în domeniul reformei de descentralizare. Domnia sa a reiterat tot sprijinul necesar pentru reformele în domeniul administraţiei publice locale.

 

Cum aţi caracteriza relaţiile autorităţilor centrale cu autorităţile publice locale? 

Consider că durabilitatea acestor relaţii depinde în egală măsură atît de autorităţile locale, cît şi de cele centrale. Astfel că descentralizarea nu înseamnă acţiuni realizate în mod haotic de fiecare autoritate publică locală şi nici debarasarea de anumite responsabilităţi ale autorităţilor centrale. Mai curînd, aceasta trebuie să fie implementată în colaborare reciproc avantajoasă în baza principiilor sugerate de Strategia de descentralizare şi pachetul de legi în diverse domenii de intervenţie.

 

Cum credeţi, la momentul actual, cum poate fi descrisă administraţia publică locală în cîteva cuvinte? Dar cum aţi prefera? 

 

Consider că o parte este indecisă, confuză şi pestriţă. Îmi doresc mult să avem administraţii locale cu iniţiativă constructivă, receptive faţă de nevoile oamenilor şi  cu planificare strategică. Cu satisfacţie constat că avem asemenea exemple şi admir oamenii care realizează lucruri mari acolo unde activează.

 

În contextul implementării noului sistem de finanţe publice locale, care sunt oportunităţile şi provocările la care trebuie sa răspundă autorităţile locale? 

În acest context, autorităţile locale vor avea oportunităţi şi provocări în egală măsură. Însă, provocările ar trebui transformate în oportunităţi. Noua Lege a finanţelor publice locale face mai independente localităţile din punct de vedere financiar. Deseori auzim că APL-urile au deficienţe la acumularea de venituri pentru necesităţile localităţii. Tocmai aici primarii ar trebui să manifeste interes în dezvoltarea afacerilor la nivelul comunităţii. De asemenea, primarii trebuie să dezvolte capacităţile localităţilor  în atragerea fondurilor europene.

Mai mulți politicieni, în mass-media, insistă asupra necesității reformei administrativ-teritoriale. Ce planuri are Guvernul în acest context?

Guvernul este puterea executivă şi conştientizează că toate premisele bat semnalul că e nevoie de reforma de descentralizare. Însă, pentru aceasta e necesară o voinţă politică fermă.

 

Anul acesta este ultimul pentru implementarea Planului de acţiuni a Strategiei de descentralizare? Cum evaluaţi rezultatele? Ce va urma?

Cred că rezultatele nu sunt tocmai cele planificate pentru această etapă. Însă, pot fi constatate rezultate bune în domeniul cooperării intercomunitare care aduce, de fapt, primele dovezi că descentralizarea are beneficii concrete.

De asemenea, a fost pilotată şi, iată începînd cu anul 2015 este implementată noua Lege a finanţelor publice locale. Mai mulţi edili şi-au exprimat convingerea că aceasta este o schimbare benefică pentru localitatea lor.

Consider că trebuie continuate eforturile pentru implementarea Reformei de descentralizare prin realizarea reformei administrativ teritoriale.

 

Dacă ar fi să oferiţi un interviu peste un an, cum credeţi, ce veţi avea de spus?

Mi-aş dori foarte mult să pot reitera progrese concrete într-un domeniu care asigură o viaţă mai bună pentru oamenii din localităţile ţării noastre. 

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726138 |  ieri: 213 |  azi: 56 |  Online: 1
 
Abonare noutăţi