Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială din domeniul mediului a discutat proiectele strategiilor sectoriale pentru gestionarea deșeurilor și aprovizionarea cu apă și sanitaţie

Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială din domeniul mediului a discutat proiectele strategiilor sectoriale pentru gestionarea deșeurilor și aprovizionarea cu apă și sanitaţie

   
imprimare
11.04.2014   1128 Accesări  

 

11 aprilie 2014: Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială în domeniul mediului s-a întrunit astăzi într-o şedinţă de lucru pentru a face cunoştinţă cu proiectele strategiilor de descentralizare în domeniul gestionării deşeurilor şi al aprovizionării cu apă şi sanitaţie. Cele două proiecte au fost elaborate, la solicitarea Grupului de lucru, de echipe mixte de consultanţi internaţionali şi naţionali, angajaţi cu sprijinul Programului comun de dezvoltare locală integrată (PCDLI - PNUD/UN Women). Un al treilea proiect de strategie, dedicat domeniului resurselor naturale, este în proces de elaborare, la fel, cu sprijinul PCDLI.

 

Ministrul Mediului, Gheorghe ŞALARU, care a prezidat şedinţa Grupului de lucru, a subliniat importanţa elaborării acestor documente de politici, ce urmează să clarifice competenţele APL de nivelul 1 şi 2 în domeniile respective, şi să asigure că serviciile de gestionare a deşeurilor şi aprovizionare cu apă şi sanitaţie vor deveni mai funcţionare, mai viabile din punct de vedere economic, şi accesibile tuturor oamenilor.

 

Potrivit celor două echipe de consultanţi, proiectele elaborate de ei se bazează pe viziunea şi principiile descrise în Strategia Naţională de Dezvoltare, dar şi pe prevederile principalelor documente de politici din domeniile de referinţă. Astfel, echipa condusă de Peter Gabori, consultant internaţional în domeniul gestionării deşeurilor, s-a condus de prevederile Strategiei de Gestionare a Deşeurilor, aprobate de Guvern în anul 2013. Echipa pentru apă şi canalizare, condusă de consultantul internaţional Lilit Melikyan, s-a ghidat de viziunea expusă în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, care a intrat în vigoare în luna martie a acestui an.

 

Proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul gestionării deşeurilor municipale solide stabileşte crearea cadrului instituţional pentru prestarea eficientă a serviciilor respective la nivel local, asigurarea unui raport echilibrat dintre APL, întreprinderile prestatoare de servicii, şi consumatorii finali. Documentul mai propune restructurarea întreprinderilor municipale responsabile de gestionarea deşeurilor după tipul de intervenţie: colectare, sortare, gestionare, reciclare sau depozitare. De asemenea un obiectiv important al  Strategiei este sprijinirea cooperării regionale în prestarea serviciilor de gestionare a deșeurilor, inclusiv folosind mecanismul cooperării intercomunitare (CIM).

 

Şi proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul aprovizionării cu apă şi sanitaţie (AAS) pune accent pe regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare prin mecanismul CIM. Documentul propune o clarificare a competenţelor în domeniul AAS între autorităţile publice centrale și locale de nivelul 1 şi 2, şi crearea unor mecanisme fiscale pentru susţinerea financiară a realizării acelor competenţe. Documentul mai propune atragerea sectorului privat în serviciile de AAS, şi încurajarea abonării la asemenea servicii cu măsuri de sprijinire a grupurilor social-vulnerabile.

 

Grupul de lucru sectorial pengtru descentralizarea în domeniul mediului a convenit, în cele ce urmează, să continue dezbaterea proiectelor propuse în teritoriu, cu implicarea mai largă a reprezentanţilor autorităţilor publice locale.

 

Elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare este parte din Planul de acțiuni privind realizarea Strategiei Naționale de Descentralizare. PCDLI continuă să susţină Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei de descentralizare, şi va acorda sprijin pentru finalizarea celor mai importante strategii sectoriale în acest domeniu", a declarat Mihai ROȘCOVAN, managerul Programului comun de dezvoltare locală integrată.

 

Programul comun de dezvoltare locală integrată este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi de Entitatea ONU pentru Abilitarea Femeilor şi Egalitatea de Gen, cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei. Coordonatorul naţional al PCDLI este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Pentru mai multe informaţii despre Program, contactaţi: Lucia Aprodu, consultant comunicare PCDLI, e-mail: lucia.aprodu@undp.org.

 

   

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 689405 |  ieri: 116 |  azi: 102 |  Online: 8
 
Abonare noutăţi