Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Comitetul de administrare a Programului comun de dezvoltare locală integrată a aprobat planul de activităţi al PCDLI pentru anul 2014

Comitetul de administrare a Programului comun de dezvoltare locală integrată a aprobat planul de activităţi al PCDLI pentru anul 2014

   
imprimare
21.01.2014   1065 Accesări  

Chişinău, 21 ianuarie 2014: Comitetul de administrare a Programului comun de dezvoltare locală integrată s-a întrunit în şedintă, la 21 ianuarie 2014, pentru a audia raportul de activitate al PCDLI şi planul de lucru al Programului pentru 2014.

Secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, care este şi preşedintele comitetului de administrare, a accentuat contribuţia Programului în realizarea reformei de descentralizare, şi a mulţumit donatorilor pentru contribuţia lor susţinută pentru realizarea reformei de descentralizare.

Coordonatorul Programului, Mihai Roşcovan, a identificat direcţiile principale de activitate ale PCDLI în anul 2013. Potrivit dlui, acestea se referă la asistenţa în promovarea noului sistem de finanţe locale, aprobat la sfârşitul anului, şi progresele obţinute în elaborarea proiectelor de strategii sectoriale în domeniile educaţie, asistenţă socială, cultură, tineret şi sport, şi mediu.

În ceea ce priveşte componenta locală a Programului, în anul 2013 au fost efectuate studii şi analize aprofundate a localităţilor selectate în cadrul PCDLI. Acestea permit diagnosticarea mai precisă a necesităţilor de asistenţă, a deficienţelor instituţionale şi a oportunităţilor de dezvoltare în cele 30 de localităţi ţintă. De asemenea, Programul a oferit şi prima serie de granturi pentru consolidarea capacităţilor APL în aceste sate, comune şi oraşe.

Un succes incontestabil al PCDLI în anul 2013 a fost testarea unui proiect de cooperare intercomunitară. Proiectul pilot, lansat la Teleneşti în luna iulie, prevede colectarea în comun a deşeurilor casnice în oraşul Teleneşti şi câteva localităţi din apropiere. Potrivit primarului de Teleneşti, Vadim Lelic, prezent şi el la şedinţa Comitetului de administrare a PCDLI, serviciul de salubrizare, care funcţionează în baza conctractelor individuale cu beneficiarii, poate fi considerat rentabil, din punct de vedere economic.

Realizările PCDLI din anul 2013 au fost apreciate de reprezentanţii organizaţiilor donatoare. Ole Rasmussen, reprezentantul Ministerului de Afaceri Externe al Danemarcei, a remarcat în mod special modificarea legii finanţelor locale şi testatea instrumentului de cooperare intercomunitară.

În intervenţia sa, Iurie Ţap, şeful Comisiei parlamentare speciale pentru descentralizare şi autonomie locală, a relatat că, în 2014, autorităţile Republicii Moldova planifică să se axeze pe finalizarea strategiilor sectoriale de descentralizare, iar susţinerea Programului, alături de alţi donatori, este crucială în acest sens.

Adrian Ionescu, consilierul tehnic principal din cadrul PCDLI, a comunicat că PCDLI va continua să ofere asistenţă tehnică Guvernului în elaborarea strategiilor sectoriale, şi să lucreze în localităţile ţintă, oferind APL şi comunităţilor de acolo instruire, asistenţă financiară în formă de granturi, precum şi proiecte-pilot de lansare a unor e-servicii publice locale şi de combatere a corupţiei la nivel local.

Având în vedere angajamentul Guvernului pentru finalizarea reformei de descentralizare şi interesul comunităţii de donatori pentru acest subiect, participanţii la şedinţa Consiliului de administrare a PCDLI au convenit că vor convoca, în luna februarie a acestui an, o şedinţă comuncă cu toţi donatorii care activează în domeniul guvernării locale.

 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (2013–2015), implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea ONU pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), cu susţinerea financiară a Guvernelor Danemarcei şi Suediei, asistă Guvernul Republicii Moldova în realizarea reformei de descentralizare. Coordonatorul naţional al PCDLI este Cancelaria de Stat.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725410 |  ieri: 266 |  azi: 53 |  Online: 2
 
Abonare noutăţi