Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Experţi locali şi internaţionali vor consulta Cancelaria de Stat şi Ministerul Mediului la elaborarea strategiei de descentralizare în domeniul mediului

Experţi locali şi internaţionali vor consulta Cancelaria de Stat şi Ministerul Mediului la elaborarea strategiei de descentralizare în domeniul mediului

   
imprimare
22.01.2014   1719 Accesări  

Chişinău, 22 ianuarie 2014: Trei grupuri de experţi naţionali şi internaţionali, angajaţi în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD-UN Women), vor oferi consultanţă în privinţa descentralizării gestionării deşeurilor, a aprovizionării cu apă şi sanitaţie, şi a administrării resurselor naturale. Activitatea acestora a fost discutată la şedinţa Grupului de lucru pentru descentralizarea sectorului de mediu, convocat, miercuri, la Ministerul Mediului, pentru a trasa planul de lucru pentru anul 2014.

Potrivit lui Peter Gabori, expert internaţional care se ocupă de descentralizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor, misiunea principală a echipei sale este armonizarea prevederilor Strategiilor Naţionale de Descentralizare şi de Gestionare a Deşeurilor Solide. Echipa va elabora o matrice a competenţelor autorităţilor locale şi centrale, precum şi a sectorului privat în domeniul respectiv, şi va clarifica alocarea resurselor necesare pentru realizarea acelor competenţe.

De asemenea, echipa condusă de dl. Gabori va examina opţiunile de forme de proprietate pentru gestionarii şi prestatorii de servicii din domeniul stabilit, precum şi modalităţile de plată pentru aceste servicii şi de calculare a tarifelor pentru evacuarea şi prelucrarea deşeurilor.

Lilit Melikyan, expertă în domeniul aprovizionării cu apă şi sanitaţiei, a formulat o altă problemă centrală pe care o are în faţă în misiunea sa: stabilirea echilibrului dintre competenţa de aprovizionare cu apă, care este a autorităţilor locale, şi fragmentarea excesivă a serviciilor de apă şi sanitaţie, care fac aceste servicii ineficiente. Acest lucru se poate realiza respectând principiul subsidiarităţii, a spus experta.

Potrivit dnei Melikyan, echipa ei va produce recomandări privind structura sistemului de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, agregarea unor servicii, în baza experienţei europene, clarificarea competenţelor în domeniu dintre APL-1, APL-2 şi APC, şi recomandări privind alocarea, obţinerea şi distribuirea resurselor financiare în acest sector.

Alecu Reniţă, expertul pe resurse naturale, contractat de PCDLI să asiste la formularea strategiei de descentralizare în acest sector, a relatat despre cercetarea efectuată până în acest moment, inclusiv în ceea ce priveşte cadrul juridic şi instituţional al sectorului, evidenţa resurselor naturale, relaţiile dintre cele trei nivele ale administraţiei publice, şi managementul serviciilor în domeniul respectiv.

În următoarele luni, experţii îşi vor continua activitatea şi vor formula recomandări de politici şi reforme, ce urmează să fie incluse în proiectul strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul mediului.

Elaborarea, aprobarea şi implementarea strategiilor sectoriale de descentralizare face parte din realizarea reformei de descentralizare în Republica Moldova. Documentul principal al reformei, Strategia Naţională de Descentralizare, adoptată de Parlament la 4 aprilie 2012, îşi propune să asigure, în Republica Moldova, autorităţi locale funcţionale, care să presteze servicii locale de calitate tuturor locuitorilor ţării.

 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea ONU pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), cu susţinerea financiară a Guvernelor Danemarcei şi Suediei, asistă Guvernul Republicii Moldova în realizarea reformei de descentralizare. Coordonatorul naţional al PCDLI este Cancelaria de Stat.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 739323 |  ieri: 606 |  azi: 288 |  Online: 8
 
Abonare noutăţi