Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Guvernul a aprobat modificările sistemului finanţelor publice locale în contextul descentralizării

Guvernul a aprobat modificările sistemului finanţelor publice locale în contextul descentralizării

   
imprimare
11.01.2013   2038 Accesări  

Proiectul de lege aprobat în şedinţa Guvernului din 19 decembrie curent este elaborat în contextul prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare şi conţine modificări la Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 2007, conform viziunii oficiale a Guvernului de descentralizare şi asigurare a autonomiei locale.

Situaţia atestată în domeniul finanţelor publice locale impune acţiuni prompte de perfecţionare a sistemului existent, astfel încît să fie consolidată autonomia locală, să se menţină disciplina financiară, să maximizăm eficienţa utilizării resurselor disponibile şi să asigurăm echitate în alocarea surselor bugetare la nivel local.

Pentru a atinge obiectivele stabilite prin Strategia Naţională de Descentralizare pe segmentul descentralizare financiară, sunt necesare intervenţii în trei domenii prioritare: i) acţiuni pentru consolidarea bazei de venituri proprii şi a autonomiei de decizie privind gestionarea veniturilor proprii; ii) acţiuni de reformare a sistemului de transferuri şi impozite partajate, cu separarea bugetelor APL de nivelul întâi şi nivelul al doilea; iii) acţiuni de consolidare a autonomiei şi managementului financiar la nivelul administraţiei publice locale.

Urmare analizei unui şir de modele şi simulări economice ale propunerilor de politici publice privind perfecţionarea sistemului finanţelor publice locale în spiritul descentralizării şi asigurării autonomiei locale, Grupul de lucru pentru descentralizare financiară, constituit de către Comisia Paritară, a înaintat varianta proiectului dat, care permite să evităm tergiversarea Reformei de Descentralizare. Proiectul respectiv poate impulsiona implementarea în timp mai rapid a elementelor cheie ale descentralizării, fără de care nu poate fi asigurată o schimbare reală în direcţia consolidării unei autentice autonomii financiare locale.

Principalele modificări propuse în proiectul menţionat se referă la următoarele elemente: sistemul de transferuri către administraţia publică locală va fi centrat pe venituri, nu pe cheltuieli, astfel încurajându-se eforturile de a genera venituri proprii; între bugetele locale de nivelul I şi II nu vor exista raporturi financiare de subordonare; defalcările de la veniturile generale se vor referi numai la impozitul pe venit de la persoane fizice, cu stabilirea unor cote specifice de defalcări pe tipuri de APL; transferurile cu destinaţie generală, de echilibrare, vor fi alocate pe bază de formulă, distinctă pentru UAT nivelul I şi II; sistemul de învăţămînt preşcolar, primar, secundar-general, special şi complementar, precum şi plăţile sociale vor fi finanţate prin transferuri cu destinaţiei specială, alocate potrivit legislaţiei şi metodologiei stabilite de Guvern.

Analiza impactului modificărilor propuse denotă o influenţă pozitivă considerabilă asupra principalelor constrîngeri abordate de Strategia Naţională de Descentralizare în domeniul descentralizării financiare şi o contribuţie esenţială în vederea atingerii obiectivelor Guvernului conform priorităţii de descentralizare şi asigurare a autonomiei locale.

[DOC] Proiectul Legii pentru modificare şi completarea unor acte legislative

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725410 |  ieri: 266 |  azi: 53 |  Online: 2
 
Abonare noutăţi