Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale paritare pentru descentralizare

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale paritare pentru descentralizare

   
imprimare
25.10.2012   1871 Accesări  

La şedinţă au participat ministrul Educaţiei, Maia SANDU, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, viceminiştrii Finanţelor, Maria CARAUŞ şi Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministrul Economiei, Sergiu CIOBANU, Directorul General al Agenţiei Proprietăţii Publice, Tudor COPACI, primari şi preşedinţi de raioane.

În debutul şedinţei, a fost prezentată o dare de seamă cu privire la implementarea politicii de descentralizare şi acţiunile prioritare preconizate în contextul Strategiei Naţionale de Descentralizare.

Astfel, pînă în prezent, au fost elaborate un şir de documente menite să faciliteze delimitarea atribuţiilor între diferite nivele ale administraţiei publice: ministere, primării, consilii. La această etapă, în procesul de descentralizare sînt incluse un şir de autorităţi publice centrale responsabile de domeniile pasibile descentralizării. Astfel, Ministerul Finanţelor este responsabil de descentralizarea financiară, Ministerul Economiei de componenta descentralizare patrimonială, Ministerul Educaţiei de elaborarea şi implementarea strategiei sectoriale descentralizare pe segmentul educaţie.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Sănătăţi au constituit grupuri de lucru şi au avut sarcina de a identifica problemele în domeniu, dar şi acţiunile necesare de a fi întreprinse pentru a racorda politica sectorială tendinţei de descentralizare.

Maria CARAUŞ, viceministrul Finanţelor, a informat membrii Comisiei paritare despre noul proiect al Legii finanţelor publice locale, care este în proces de consultări publice.

Astfel, potrivit noilor prevederi, vor fi stabilite relaţii bugetare directe cu autorităţile locale de nivelul I, spre deosebire de situaţia care este în prezent cînd aceste raporturi sînt stabilite doar cu autorităţile de nivelul II.

Maia SANDU a menţionat că Ministerul Educaţiei, la momentul actual, definitivează Strategia sectorială privind descentralizarea şi asigură trecerea instituţiilor subordonate de la nivelul I la nivelul II local. Maia SANDU a declarat că este necesară elaborarea unei formule clare privind delimitarea patrimoniului între nivelele administrative, în situaţia în care mai multe instituţii nu sînt înregistrate.

Valentina BULIGA a menţionat că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei îşi axează atenţia pe asigurarea funcţionalităţii serviciilor pe întreg teritoriul ţării, respectarea standardelor minime de calitate, asigurarea durabilităţii financiare a instituţiilor subordonare Ministerului.

„Este important să elaborăm mecanismul de finanţare a serviciilor de asistenţă socială, prin programe naţionale, să asigurăm o abordare echitabile între beneficiarii de servicii sociale. Se lucrează asupra noului mecanism de contractare şi responsabilitate socială şi la implicarea partenerilor privaţi în dezvoltarea serviciilor", a spus Valentina BULIGA.

Premierul Vlad FILAT a declarat că procesul de descentralizare trebuie să fie precedat de un transfer de responsabilitate, astfel încît autorităţile publice locale să fie pregătite pentru a prelua responsabilităţile pe care le presupune acest proces.

„Totul trebuie să fie organizat astfel, încît cei din administraţiile publice locale să aibă capacitatea să preia competenţele şi să administreze responsabilităţile la cel mai înalt nivel", a spus Vlad FILAT.

Referitor la achiziţiile publice, subiect abordat de reprezentanţii APL, Premierul a menţionat că se impune necesitatea elaborării unui nomenclator al preţurilor, care va stabili concret costurile-limită pentru bunuri şi servicii.

„Prin această metodă ne propunem să întărim transparenţa în procesul de achiziţie de bunuri şi servicii. Aceasta va contribui la durabilitatea proiectelor şi asigurarea transparenţei în procesul de achiziţie a bunurilor şi serviciilor", a punctat Vlad FILAT.

Totodată, Premierul a menţionat că noţiunea de descentralizare nu presupune o administrare a localităţilor, în funcţie de capacităţile sau interesele primarilor.

 „Nu putem să vorbim despre o educaţie fracţionată, în funcţie de capacităţile primarilor sau a coloraturii politice. Politica în educaţie trebuie să fie promovată în baza aceloraşi standarde de calitate, pentru că ţara are nevoie de oameni deştepţi atît la Criva, cît şi la Giurgiuleşti. Acelaşi lucru se referă la domeniul sănătăţii sau respectării ordinii de drept. Lupta cu criminalitatea nu este un proces care trebuie implementat în funcţie de capacitatea autorităţilor locale. Aceste domenii trebuie acoperite integral şi uniform", a declarat Prim-ministrul.

Membrii Comisiei au vorbit, de asemenea, despre conceptul privind atribuirea statutului de municipiu unor oraşe de reşedinţă raională.

Premierul a declarat că în acest sens procedura trebuie să înceapă de jos în sus, şi nu invers.

„Statutul de municipiu presupune şi un statut de „centru", în care să fie garantate anumite servicii cu infrastructură socială adecvată, care pot fi dezvoltate doar avînd un număr minim de locuitori", a mai spus Premierul.

În final, Prim-ministrul Vlad FILAT a solicitat ca astfel de şedinţe ale Comisiei paritare pentru descentralizare să fie organizate lunar, pentru asigurarea unei comunicări mai efective cu autorităţile publice.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 725706 |  ieri: 280 |  azi: 45 |  Online: 3
 
Abonare noutăţi