Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Spiritul de voluntariat al americanilor a depăşit imaginaţia Delegaţiei Republicii Moldova

Spiritul de voluntariat al americanilor a depăşit imaginaţia Delegaţiei Republicii Moldova

   
imprimare
10.10.2012   8333 Accesări  

Delegaţia Republicii Moldova, constituită din 4 primari şi reprezentatul Cancelariei de Stat (Vitalie COLUN, primarul oraşului Orhei, Elena Bodnarenco, primarul oraşului Soroca, Tatiana Gălăteanu, Primarul satului Giurgiuleşti, raionul Cahul, Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, raionul Hînceşti şi Victoria Cujba, Şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat), am beneficiat de oportunitatea de a efectua o vizită de studiu şi schimb de experienţă în domeniul administraţiei publice locale, bunei guvernări, descentralizării şi autonomiei locale în statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, graţie Programului OPEN WORLD, finanţat de Congresul SUA.

Impresiile şi experienţa acumulată au depăşit aşteptările reprezentanţilor administraţiei publice din Moldova. Numeroasele întîlniri, oficiale şi mai puţin oficiale, în cadrul familiilor-gazdă foarte deschise pentru comunicare, în cadrul de lucru sau în atmosfera unui schimb cultural de opinii şi informaţii, în variate circumstanţe de viaţă cotidiană sau activitate publică, profesională a colegilor americani, au contribuit la conturarea viziunii generale privind felul de a fi al cetăţeanului american, tendinţa de a lua parte activă în viaţa publică a societăţii, modul dezinteresat de implicare în soluţionarea problemelor comunităţii şi susţinere a celor mai vulnerabili din societate.

O perioadă foarte concentrată în informaţii şi noi cunoştinţe despre sistemul administraţiei publice locale, o perioadă consistentă de comunicare, schimb de opinii, schimb de experienţe cu diverşi funcţionari publici şi demnitari de stat americani, care s-a soldat cu rezultate concrete şi cu planuri mari de viitor pentru delegaţia Republicii Moldova.

Fiecare oră a vizitei de studiu a fost atît de bine planificată şi ajustată intereselor profesionale ale fiecărui membru al delegaţiei, atît de bine coordonată şi adaptată aşteptărilor fiecărui dintre participanţi, încît în final toţi au reuşit să stabilească contacte concrete, să încheie acorduri, să semneze declaraţii de intenţii privind înfrăţirea unor localităţi, să-şi includă în agenda proprie de activitate iniţiative comune cu susţinerea colegilor americani.

Am cunoscut o Americă cu cetăţeni foarte deschişi pentru comunicare, activi social, cu spirit de iniţiativă şi patriotism foarte dezvoltat, implicaţi în tot ceea ce se întîmplă în comunitatea lor. Explicaţiile pot fi diferite, dacă să abordăm această realitate a lor prin prisma moldovenilor: istoric au fost constituiţi, starea economică, nivelul general de dezvoltare, cultura etc. Dar cert este un lucru: diferenţa este în atitudinea lor şi a noastră faţă de problemele din jur, nivelul de implicare, spiritul civic şi de patriotism.

Întîlnirile cu primarii, managerii autorităţilor locale şi consilierii aleşi ne-au demonstrat că activitatea în primărie trebuie gestionată pragmatic, la fel cum ai gestiona o afacere, dar publică. Acest management eficient al primăriilor, bazat pe rezultate economice măsurabile şi orientat spre generarea veniturilor proprii,  este un model de bună guvernare, care creează toate premisele pentru o autentică autonomie locală. Iar societatea civilă este partenerul de bază al primăriilor în prestarea serviciilor şi susţinerea celor mai vulnerabili din comunitate.

Deosebirile dintre atribuţiile primarilor noştri şi primarii americani, desigur sunt enorme. Avînd o funcţie doar reprezentativă, primarul ales american este asistat de o echipă profesionistă managerială, selectată în urma unui concurs riguros. Foarte curioşi am fost toţi membrii delegaţiei referitor la funcţiile managerului, ceea ce constituie o noutate pentru sistemul nostru clasic al administraţiei publice locale. La întrebările noastre privind implicarea factorului politic, desigur, ei strîngeau din umeri şi solicitau să le explicăm adiţional ce am vrea să concretizăm. Straniu pentru ei, dar nu şi pentru noi!

Am simţit şi un sentiment de mîndrie pentru primarii noştri, deoarece chiar în timpul întîlnirilor şi discuţiilor cu primarii şi managerii americani, spectrul foarte larg de probleme şi teme pe care le abordau, atît de divers şi suficient de complicat pentru a fi deţinută informaţia de o singură persoană, a confirmat, totuşi,  nivelul înalt de pregătire profesională. Primarii din Moldova au confirmat, că realitatea din administraţia noastră locală îi determină să cunoască  foarte multe domenii, să pătrundă în esenţa lucrurilor pe diverse segmente de activitate: servicii comunale, educaţie, sănătate, cultură, asistenţă socială, gestionare patrimoniu, dezvoltare economică, transport public şi infrastructură, servicii ordine publică şi multe, multe altele. Această pregătire a fost remarcată cu respect de colegii americani.

Pe parcursul aflării în HENDERSONVILLE, statul Carolina de Nord, am avut senzaţia că toată lumea este preocupată de vizita noastră, toţi se străduiesc să contribuie cu ceva ca noi să ne simţim bine, să valorificăm pe deplin această ocazie, să plecăm de acolo cu multe cunoştinţe, cu impresii bune, cu prieteni noi, cu sentimente pozitive. Ajutorul şi implicarea aceasta am simţit-o chiar de la prima întilnire cu responsabilii Programului OPEN WORLD. Mai apoi, în aeroportul Asheville, întîlnirea cu familiile gazdă ne-a confirmat intuitiv senzaţia, că vom avea parte de o perioadă foarte agreabilă. Un respect deosebit şi mulţumiri cordiale pentru familiile noastre americane: Bill şi Judy Wilkes, Hunter şi Suzanne Hale, Carl şi Maria Cochrane, Peggy şi Doug Judkins, Rudi şi Joe Carello. De asemeni, şi tuturor celor care a luat în calcul cele mai mici detalii în organizarea vizitei noastre: Organizaţiei Friendship Forse of Western North Carolina, Comitetului de planificare, Renee Kumor, Carol World, Joy Williams, Chair.

Bill şi Judy Wilkes deveneau imediat tutorii noştri în lipsa familiilor gazdă şi am observat câtă dedicaţie au depus ei în această muncă de voluntariat, iar noi încercam să găsim explicaţii rezonabile pe ce se bazează acest entuziasm, deoarece altfel gîndim încă noi, moldovenii.

Modul activ de viaţă pe care l-am observat la familiile gazdă, generaţie de vîrstă mai înaintată (dar sufleteşte foarte tineri!), ne-a indus de multe ori cu gîndul la realitatea noastră, a pensionarilor noştri. A fi util societăţii la orice vîrstă, a transmite un mesaj generaţiei tinere că orice vîrstă are preocupările şi împlinirile sale, că viaţa poate fi trăită nu doar bogat, dar şi frumos, că înţelepciunea  şi experienţa acumulată cu anii trebuie să fie apreciată şi valorificată de autorităţile publice şi de societate - acestea au fost doar unele gînduri inspirate din viaţa familiilor gazdă şi care am vrea să-şi găsească în timp realizare şi la noi în societate. Oricum, noi, membrii delegaţiei am făcut o înţelegere de echipă, că este obligaţia noastră să fim cei activ la orice vîrstă şi să rupem stereotipul existent în Moldova, să contribuim prin implicare proprie ca persoanele în etate să nu se simtă o categorie vulnerabilă, dar o categorie utilă societăţii prin experienţa care o deţin.

Nu este foarte uşor de descris vasta experienţă acumulată pe parcursul respectivei vizite de studiu, foarte consistente în întîlniri şi dialoguri. Impresii deosebite privind istoria, cultura, arhitectura oraşului Washington, impresii emoţionante urmare turului Capitoliului, excursiei la Biblioteca Congresului SUA, vizitei diverselor monumente de valoare istorică incontestabilă. Informaţiile recepţionate de la Ambasadori, Senatori, reprezentanţi ai mass-mediei americane, profesori universitari americani, bloggeri, specialişti în tehnologii electorale, funcţionari şi demnitari publici americani ne-au deschis mult orizontul despre realitatea americană, despre Visul American, despre factorii care contribuie la consolidarea Statelor Unite ale Americii.

Am încercat toţi împreună a găsi răspunsuri la multe întrebări pe care ni le adresam nouă înşine: de ce la ei se reuşeşte, pe cînd la noi totul e mai complicat; de ce ochiul lor e mai sensibil la nevoile altora; de ce americanilor le este caracteristic altruismul; de ce ei dezinteresat acordă suport copiilor noştri defavorizaţi şi burse gratuite de studii pentru elevii noştri; de ce avînd şi ei numeroase probleme nu trec cu vederea greutăţile noastre ş.a. Am rămas toţi la ideea că ei sunt exponenţi ai unei Societăţi Deschise, Democratice,  fără complexe ale unui trecut controversat, tratează şi acceptă istoria aşa cum  este şi sunt orientaţi spre viitor. Fiind foarte diverşi ca naţiune, americanilor le reuşeşte să constituie un tot întreg, că aibă o idee naţională şi să-şi aducă fiecare aportul la realizarea acestei idei. Noi avem multe de învăţat ca să ne implicăm individual, să contribuim fiecare în parte la dezvoltarea statului nostru, Republica Moldova.

Persoane cunoscute deja în Moldova, precum reprezentanţi ai „Moldova World Children"s Fund", Preşedintele Ray F. West din Hendersonville, Carolina de Nord, fiind un oaspete des în ţara noastră, ne-a surprins prin cunoştinţele despre multe localităţi, unde a implementat proiecte concrete în susţinerea copiilor defavorizaţi. Voluntariatul, binefacerea şi implicarea civică promovată de mulţi colegi ai Domnului Ray şi diverse asociaţii, inclusiv Hendersonville Rotary Club, DuPont Forest, French Broad River Yacht Club, Red Cross, The League of Women Voters of Henderson Coaunty, Advantage West Economic Development Group,  Marcheting Association for Rehabilitation Center, a depăşit imaginaţia noastră moldovenească.

Am apreciat mult că discuţiile au  fost trecute repede de la caracter oficial, la mai neoficial, personal, în spirit prietenos. Astfel, la multe întrebări uşor am găsit răspunsuri, poate nu definitive, dar revenind pe parcurs la experienţa acumulată, cu siguranţă, vom redescoperi noi şi noi aspecte interesante.

Fiindcă religia ocupă în viaţa americanilor un loc foarte important, motto-ul „CRED ÎN DUMNEZEU" a fost adoptat oficial de către Congresul SUA şi poate fi văzut chiar şi pe dolarul american, iar sentimentul de credinţă religioasă şi altruism în numele celui apropiat  este omniprezent.

Ne-am convins de solidaritatea religioasă şi în cadrul întîlnirii cu concetăţenii noştri moldoveni aflaţi în Asheviile, în casa unei minunate familii băştinaşe din raionul Ialoveni, satul Rezeni, muncitori şi ospitalieri, care au reuşit să se integreze în societatea americană prin munca asiduă şi se bucură de respectul americanilor, fiind foarte activi în comunitatea lor şi reuşind să ajute de la distanţă şi pe unii mai nevoiaşi din Republica Moldova. Credinţa le-a ajutat să învingă multe bariere şi  cu credinţă totul este posibil - aceste cuvinte prevalează şi sunt sfinte pentru ei. Deosebit respect pentru valorile spirituale şi lucrurile sfinte ale persoanelor pe care i-am cunoscut.

Senzaţia de respect pentru moldoveni am remarcat-o şi în cadrul discuţiei cu Doamna Terry Bellamy, Primarul oraşului Asheville, care cu o notă foarte caldă a vocii a menţionat că în oraşul ei toţi recunosc de departe casele şi familiile moldovenilor, după ..."perdele la  ferestre şi după faptul că se descalţă la întrarea în casă". Şi a apreciat cu respect inteligenţa moldovenilor pe care i-a cunoscut şi cu care colaborează primăria, iar noi, la rîndul nostru, am simţit o mîndrie pentru aceşti oameni departe de casă, care reuşesc să ducă o faimă pozitivă Moldovei.

Sunt multe cuvinte de mulţumire rămase încă în arsenalul echipei noastre, care am avut ocazia să cunoaştem persoane deosebite pe parcursul vizitei în Statele Unite ale Americii.

De foarte multe ori cred că vom reveni la experienţa trăită în America, sperăm că va reuşi primarilor noştri să dezvolte în practică acele acorduri de intenţii şi de înfrăţire cu oraşele Asheville, Hendersonville, Brevard, Mills River şi să implementăm numeroasele iniţiative care au avut începutul graţie Programului OPEN WORLD, precum şi ajutorului profesionist al facilitatorului grupului nostru, Domnului Mircea Manoli.

Am reuşit să ne cunoaştem mai bine şi între noi, cei care am trăit aceeaşi experienţă în cadrul acestui Program. Atunci cînd noi povesteam americanilor despre localităţile noastre, despre realizările obţinute, despre lucrurile bune care se întîmplă şi la noi în Moldova, despre activitatea pentru o descentralizare efectivă, despre eforturile care se depun pentru o bună guvernare locală, a fost ca şi un exerciţiu de recăpătare a încrederii în forţele proprii şi de reconfirmare, că şi în Moldova se poate reuşi, că şi în Moldova oamenii se pot implica activ, dar trebuie să începem de la fiecare dintre noi, trebuie să fim deschişi pentru a învăţa de la cei care au rezultate de succes, precum colegii din administraţia publică din Carolina de Nord.

De aceea ne-am reîntors toţi la Moldova cu multe teme pentru acasă, la locul de muncă şi în comunitatea unde locuim, dar şi cu mult optimism şi speranţe. Este important să învăţăm lecţiile de la americani: Să Acceptăm Schimbările, Să Împărtăşim Idealuri Comune şi Să Dezvoltăm Economia Locală!

În numele Grupului „Guvernare Responsabilă: Administraţia publică locală",

 Victoria Cujba,

Şef adjunct Direcţia Politici de descentralizare, Cancelaria de Stat

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726138 |  ieri: 213 |  azi: 56 |  Online: 1
 
Abonare noutăţi