Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Secretar al Delegaţiei Naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei

Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Secretar al Delegaţiei Naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei

   
imprimare
11.09.2012   1954 Accesări  

În conformitate cu Regulile Procedurale ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei (Rezoluţia 337 (2012), revizuite la 20 martie 2012,  Cancelaria de Stat şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene consideră oportun a susţine iniţiativa Delegaţiei Naţionale privind lansarea concursului de selectare a Secretarului Delegaţiei Republicii Moldova la Forumul European respectiv. Conform principiilor Cartei Europene a autonomiei locale şi a exigenţelor  Regulamentului general  aprobat la nivelul Consiliului Europei privind secretariatul delegaţiei, secretarul delegaţiei nu se va afla sub autoritatea guvernului şi va întruni abilităţile care se impun conform legislaţiei. În scopul identificării persoanei corespunzătoare pentru poziţia dată Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Secretar al Delegaţiei Naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.

Sarcinile Secretarului Delegaţiei sunt următoarele:

 • Prin coordonare strictă cu Preşedintele Delegaţiei, joacă rolul de interlocutor al Secretariatului Congresului, raportând informaţiile de ordin tehnic referitor la delegaţie, membrii acesteia, organizarea teritorială şi cadrul legislativ care reglementează activităţile autorităţilor locale şi regionale;
 • asigură schimbul de informaţii cu Secretariatul Congresului, în special a informaţiilor referitoare la reînnoirea membrilor delegaţiei naţionale, precum şi orice schimbare care a avut loc în perioada dintre sesiuni;
 • acordă asistenţă tehnică delegaţiei, astfel încât aceasta să poată participa activ în cadrul Congresului (reuniuni, comitete, conferinţe, grupuri de lucru, observatori în cadrul misiunilor de monitorizare a alegerilor etc.);
 • asistă şi oferă consultanţă reprezentanţilor aleşi pe marginea unor probleme de ordin tehnic şi organizatoric, precum şi cele ce ţin de regulamente;
 • la indicaţia Preşedintelui Delegaţiei, organizează reuniuni ale membrilor delegaţiei;
 • informează Congresul despre participarea reprezentanţilor (sau Supleanţilor) la sesiuni şi a membrilor titulari (înlocuitorilor) în cadrul comitetelor sau grupurilor de lucru;
 • reflectă activitatea Congresului, informează Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre activităţile desfăşurate;
 • lucrează în strânsă cooperare cu asociaţiilor naţionale ale autorităţilor locale şi regionale;
 • contribuie la perfectarea comunicatelor de presă şi diseminarea informaţiei privind evenimentele publice ale Delegaţiei etc.

 Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

Posedarea limbii de stat şi limbă oficială a Consiliului Europei (engleza, franceza) nivel avansat;

Experienţă în domeniul administraţiei publice locale, relaţii internaţionale.

Cerinţe specifice:

Studii superioare;

La moment nu activează sub autoritatea guvernului;

Disponibilitate pentru exercitarea poziţiei date în bază de voluntariat, cu achitarea din partea partenerilor de dezvoltare ai Guvernului RM a deplasărilor de serviciu la şedinţele anuale ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale, Strasbourg, Franţa.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • CV-ul personal.

Data limită pentru prezentarea Dosarului de concurs - 25 septembrie 2012 

Persoana de contact: Victoria Cujba - 250 583; 250-581, E-mail: victoria.cujba@gov.md

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Cancelaria de Stat, Direcţia Politici de Descentralizare, bir.462.

 

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2019 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 726145 |  ieri: 213 |  azi: 63 |  Online: 8
 
Abonare noutăţi