Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

Guvernul a aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”
În şedinţa de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”. Proiectul respectiv a fost elaborat în contextul priorităţii de descentralizare şi consolidare a capacităţilor primăriilor şi consiliilor alese, asumate prin Programul de activitate al Guvernului şi este un răspuns la problemele şi lacunele existente în domeniul administraţiei publice locale.
28.12.2011   3917 Accesări   
„Ghidul alesului local” face turul Republicii Moldova
În decurs de şase săptămâni, mai bine de jumătate din cei 12 mii de aleşi locali au fost instruiţi deja în domeniul administraţiei publice locale în cadrul unor ateliere de consolidare a capacităţilor autorităţilor publice locale în contextul procesului de descentralizare. Cursurile se desfăşoară pe tot teritoriul republicii, aleşii locali fiind instruiţi în localităţile din care fac parte de către un grup de formatori pregătiţi anterior în vederea conducerii acestor sesiuni de orientare.
20.12.2011   5186 Accesări   
   
Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor APL discutat la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor administraţiei publice locale (APL) a fost discutat la şedinţa Grupului de lucru pentru descentralizare sectorială din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
19.12.2011   3496 Accesări   
Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, a prezidat şedinţa Consiliului de Coordonare al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată
Prezentarea rezultatelor obţinute pe parcursul anului curent şi planul de lucru al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) pentru 2012 au fost principalele subiecte discutate la şedinţa Consiliului de Coordonare al PCDLI.
16.12.2011   6127 Accesări   
   
La Chişinău se desfăşoară Conferinţa Internaţională „Descentralizare şi Dezvoltarea Autonomiei Locale: Modele europene de succes pentru Republica Moldova”
Reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, experţi în domeniul administraţiei publice locale din Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România şi Republica Moldova s-au întrunit la Chişinău, în perioada 12-14 decembrie curent, pentru a discuta oportunităţile descentralizării din Republica Moldova, experienţa şi modelele de descentralizare din ţările membre ale Uniunii Europene, pentru a identifica unele soluţii şi modele optime pentru realizarea reformei de descentralizare din Republica Moldova, dar şi pentru a elabora recomandări de politici.
13.12.2011   6626 Accesări   
Republica Moldova a prezentat în America Centrală experienţa sa în domeniul integrării drepturilor omului în programele de dezvoltare
Experienţa Republicii Moldova în domeniul integrării drepturilor omului şi egalităţii de gen în programele de dezvoltare a fost prezentată drept un caz de succes la Reuniunea Globală a Comunităţii Practicienilor PNUD în Domeniul Drepturilor Omului. Evenimentul a avut loc în perioada 28 noiembrie -1 decembrie 2011, în San Jose, Costa Rica.
05.12.2011   5838 Accesări   
   
Astăzi au demarat atelierele de instruire a aleşilor locali în domeniul administraţiei publice locale
Până la sfârşitul acestui an peste 12 mii de aleşi locali vor fi instruiţi în domeniul administraţiei publice locale. Atelierele de instruire au demarat astăzi la Căuşeni şi se vor desfăşura etapizat în toată republica. Prin aceste activităţi Cancelaria de Stat cu asistenţa PNUD, UN Women şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, urmăreşte scopul de a consolida capacităţile administraţiei publice locale în contextul procesului de descentralizare.
16.11.2011   4241 Accesări   
Delegaţia R. Moldova a participat la Conferinţa Miniştrilor responsabili pentru guvernarea locală şi regională a Consiliului Europei
În perioada 3-4 noiembrie curent, la Kiev a avut loc cea de-a 17 Sesiune a Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru guvernarea locală şi regională a Consiliului Europei, la care a participat şi R. Moldova. Din componenţa delegaţiei noastre au făcut parte Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Eugen Furculiţă, consilier al Secretarului General al Guvernului, Victoria Cujba, şef-adjunct al Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, Valeria Ieşeanu, analist programe PNUD Moldova.
07.11.2011   5158 Accesări   
   
Cancelaria de Stat a demarat programul de instruire a aleşilor locali în contextul reformei de descentralizare
În perioada 31 octombrie-3 noiembrie curent, la Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova se desfăşoară un curs de instruire a formatorilor în domeniul administraţiei publice locale. Evenimentul face parte din şirul de activităţi organizate de Cancelaria de Stat şi Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată în vederea consolidării capacităţii administraţiei publice locale în contextul procesului de descentralizare.
01.11.2011   4097 Accesări   
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare
La şedinţă au participat membri ai Cabinetului de Miniştri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai sectorului asociativ.În cadrul şedinţei a fost examinat şi aprobat de principiu proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare.
31.10.2011   5917 Accesări   
   
Cancelaria de Stat sprijină autorităţile publice locale în vederea iniţierii unei colaborări cu organizaţia europeană Asociaţia Democraţiei Locale
Cancelaria de Stat încurajează autorităţile publice locale să examineze oportunităţile de cooperare cu Asociaţia Democraţiei Locale şi oferă tot sprijinul informaţional necesar pentru iniţierea colaborării.
26.10.2011   4572 Accesări   
Guvernul Republicii Moldova a oferit diplome de excelenţă pentru asigurarea unei guvernări locale democratice
În cadrul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale, Guvernul Republicii Moldova a oferit la trei localităţi din republică diplome de excelenţă pentru asigurarea bunei guvernări locale în beneficiul cetăţenilor. Diplomele au fost acordate în cadrul Conferinţei Naţionale „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local”, desfăşurate joi, 13 octombrie 2011, la Chişinău.
14.10.2011   5732 Accesări   
   
Cancelaria de Stat a lansat timbre şi plicuri dedicate SEDL
Cancelaria de Stat a lansat joi, 13 octombrie, noi timbre şi plicuri de circulaţie internaţională dedicate Săptămânii Europene a Democraţiei Locale (SEDL). Acţiunea a avut loc în cadrul Conferinţei Naţionale „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local”.
14.10.2011   6338 Accesări   
În cadrul SEDL, Cancelaria de Stat a evidenţiat rolul autorităţilor locale în asigurarea drepturilor omului la nivel local
„Sondajele arată că autorităţile publice locale sunt cele care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populaţiei în ceea ce priveşte apărarea drepturilor omului. Adoptarea Strategiei Naţionale de Descentralizare va contribui şi mai mult la ridicarea rolului APL în viaţa ţării noastre şi, respectiv, va contribui la creşterea bunăstării cetăţenilor. Democraţia este realizată de către cetăţeni şi pentru cetăţeni şi modernizarea sistemului autonomiei locale va contribui la stabilirea unei noi etape în consolidarea democraţiei locale”, a declarat Anatol Onceanu, Secretar General Adjunct al Guvernului în deschiderea Conferinţei Naţionale „Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local”, desfăşurată astăzi la Chişinău.
13.10.2011   6098 Accesări   
   
Discursul Excelenţei Sale Ingrid Tersman, Ambasadoare a Regatului Suediei în Republica Moldova, în cadrul Conferinţei Naţionale "Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local"
Stimaţi Primari, stimaţi Participanţi şi Colegi,Sunt încântată să mă aflu aici, la conferinţa dedicată Săptămânii Europene a Democraţiei Locale. De asemenea, sunt încântată să văd că este o rată atât de mare de participare din întreaga ţară. Faptul că Suedia susţine Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată cu 45 milioane de coroane suedeze timp de trei ani, spune multe despre importanţa pe care o acordăm abilitării comunităţilor şi democraţiei locale, descentralizării, şi desigur, drepturilor omului şi egalităţii de gen. Pentru a sprijini aceste eforturi, cooperăm strâns cu Guvernul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat, Parlamentul şi reprezentanţii autorităţilor publice locale.
13.10.2011   5353 Accesări   
Discursul Kaarinei Immonen, Coordonator Rezident ONU in Moldova, în cadrul Conferinţei Naţionale "Rolul APL în asigurarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen la nivel local"
Administraţia Publică Locală prestează servicii care sunt vitale pentru calitatea vieţii oamenilor: şcoli, policlinici şi spitale, aprovizionare cu apă, canalizare, drumuri şi iluminare stradală. Pentru a promova dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, în ultimii ani, numeroase guverne au realizat reforme ale administraţiilor publice locale, consolidând competenţele acestora.
13.10.2011   4793 Accesări   
   
«Drepturile omului şi egalitatea de gen la nivel local» - genericul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale pentru anul 2011
În perioada 10-16 octombrie 2011, oraşele şi satele din Republica Moldova, de rând cu celelalte localităţile din întreaga Europă, sunt invitate să participe la Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale (SEDL), eveniment anual desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) al Consiliului Europei, având drept scopul punerea în valoare a drepturile omului ca şi element fundamental al democraţiei locale şi dezvoltarea unei culturi a respectării drepturilor omului în toate colectivităţile locale din Europa.
10.10.2011   6582 Accesări   
O delegaţie a Republicii Moldova a studiat experienţa Poloniei privind procesul de descentralizare
În perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2011, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ai societăţii civile din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu în Polonia pentru a studia experienţa acestei ţări privind procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale.
04.10.2011   4909 Accesări   
   
Procesul de descentralizare va fi monitorizat şi evaluat
O evaluare a statisticilor disponibile la nivel naţional şi local − care ar putea fi utilizate în monitorizarea evoluţiei şi rezultatelor obţinute în procesul de descentralizare din Moldova − urmează a fi efectuată de experţi în cadrul unei activităţi iniţiate de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată şi implementate de Proiectul Comun ONU privind Consolidarea Sistemului Statistic Naţional.
03.10.2011   3714 Accesări   
Domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor în contextul descentralizării
Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială format în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor s-a reunit astăzi, într-o primă şedinţă pentru a discuta despre descentralizare în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor.La întrunire au participat reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Finanţelor, administraţiei publice locale de nivelul I şi II, organizaţiilor non - guvernamentale.
22.09.2011   5393 Accesări   
   
1 2 3 »»
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087080 |  ieri: 940 |  azi: 65 |  Online: 39
 
Abonare noutăţi