Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

A fost prezentat Raportul de evaluare a capacităţilor administrative a autorităţilor publice locale
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, Institutului Dezvoltării Urbane (IDU) şi ai companiei de consultanţă din România Avensa, contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare.
15.12.2010   9210 Accesări   
În procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare a fost realizat un nou studiu analitic
Studiul analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova a fost elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert Grup” în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru a servi drept sursă independentă de informare şi analiză în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare. Studiul evaluează dacă actuala structură administrativ-teritorială satisface sau nu priorităţile dezvoltării locale, regionale şi naţionale ale Republicii Moldova, prezentând pentru comparaţie şi experienţa unor ţări europene.
15.12.2010   7423 Accesări   
   
Rezultatele evaluării serviciilor publice desconcentrate
Studiul „Evaluarea serviciilor publice desconcentrate” a fost efectuat de CMP Consulting Group (Letonia) şi Business Consulting Institute în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) şi include datele obţinute în urma unor analize profunde a serviciilor publice desconcentrate, a gradului de accesibilitate a populaţiei, în special a categoriilor vulnerabile, la serviciile respective şi privind capacitatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (OTCS) de a le coordona. Datele acumulate, concluziile şi recomandările studiului vor fi utilizate la definitivarea proiectului Strategiei de Descentralizare.
14.12.2010   7995 Accesări   
„Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa PNUD Moldova, UNIFEM şi a Guvernului Suediei, a organizat o masă rotundă la care a fost analizată implementarea iniţiativei „Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”.
07.12.2010   9307 Accesări   
   
A fost lansat Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală”
Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală” a fost lansat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul elaborării politicilor de descentralizare şi are drept scop ghidarea persoanelor din comunitate prin întreg procesul de dezvoltare comunitară, inclusiv prin procesul analizei situaţionale a localităţii, prin informarea populaţiei despre asigurarea principiului transparenţei şi cerinţele procesului transparenţei.
29.11.2010   5012 Accesări   
Au fost prezentate rezultatele studiului privind descentralizarea administrativă
Programul Comun de Dezvoltare Locală a organizat o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Studiul privind descentralizarea administrativă efectuat de experţii IDIS „Viitorul” în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare.
25.11.2010   3557 Accesări   
   
A fost prezentat Studiul privind finanţele publice locale în perspectiva descentralizării financiare în Republica Moldova
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul” contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare şi conţine o analiză a sistemului de finanţe publice locale, identifică constrângerile care limitează autonomia financiară locală şi formulează recomandări în contextul demersului de descentralizare financiară iniţiat de Guvernul Republicii Moldova.
25.11.2010   16538 Accesări   
Aplicarea principiilor drepturilor omului şi egalităţii de gen la elaborarea Strategiei de descentralizare
Proiectul Strategiei de descentralizare, elaborat de Cancelaria de Stat cu concursul autorităţilor publice centrale şi locale, în cadrul grupurilor de lucru pentru descentralizare ale Comisiei paritare, cu asistenţa experţilor locali şi străini, a fost supus primelor consultări publice.
16.11.2010   14849 Accesări   
   
Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au semnat astăzi Acordul de asistenţă pentru proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale
Acordul, în valoare de 12 mil. dolari SUA, vizează două domenii: suport pentru autorităţile publice locale şi reforma de descentralizare, precum şi eficienţa energetică la nivel local. Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale este prevăzut pentru o perioada de patru ani şi va contribui la promovarea principiilor şi practicilor de bună guvernare la nivel local.
17.09.2010   5690 Accesări   
   
Grupurile de lucru reunite într-un atelier de planificare strategică
În perioada 9-11 septembrie curent, membrii Grupurilor de lucru ale Comisiei paritare pentru descentralizare s-au întrunit într-un atelier de planificare strategică organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
13.09.2010   4030 Accesări   
În mai multe comunităţi vor fi consolidate capacităţile administraţiei publice locale
În 10 raioane, 10 oraşe şi 58 de localităţi rurale din republică au demarat activităţi de consolidare a capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale (APL), implementate de Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu PNUD Moldova, UNIFEM şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA), în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
10.09.2010   3821 Accesări   
   
Cancelaria de Stat lansează un portal electronic dedicat reformei de descentralizare
Cancelaria de Stat lansează pagina electronică oficială www.descentralizare.gov.md, creată în vederea asigurării transparenţei decizionale şi facilitării accesului la informaţii tuturor părţilor interesate privind prioritatea de descentralizare, asumată de Guvernul Republicii Moldova prin Programul de activitate. Noul portal electronic are drept scop informarea factorilor de decizie şi publicului larg despre etapele, aspectele de organizare şi arhitectura instituţională a procesului de descentralizare, precum şi despre politicile elaborate în domeniul descentralizării la nivel naţional şi internaţional, alte informaţii relevante.
25.08.2010   2468 Accesări   
Fără descentralizare financiară nu poate fi vorba de nici un fel de descentralizare
Şedinţa a fost prezidată de către Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, preşedintele grupului de lucru. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile strategice ale actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme „Relansăm Moldova", prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles.   
16.08.2010   6302 Accesări   
   
Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-a întrunit în prima şedinţă
Membrii grupului de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-au întrunit astăzi în prima şedinţă de lucru. Reprezentanţi ai  Cancelariei de Stat, Ministerelor Finanţelor, Economiei, Educaţiei, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, experţi naţionali şi internaţionali au pus în discuţie scopul, misiunea, cadrul organizaţional şi funcţional al grupului de lucru, planul de activitate pentru anul 2010, precum şi problemele identificate preliminar în domeniul serviciilor publice.Victoria Cujba, şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul
12.08.2010   5186 Accesări   
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi prima şedinţă a Comisiei Paritare pentru Descentralizare
Comisia Paritară pentru Descentralizare a fost creată în baza consultărilor publice cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale de nivelul I şi II, societatea civilă, mediul academic, partenerii de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 "Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea.Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că descentralizarea înseamnă, în final, o autonomie publică locală autentică."Este important ca din acest moment să începem implementarea obiectivului care
02.08.2010   2394 Accesări    www.gov.md  
   
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa cu participarea oficialilor Guvernamentali de nivel înalt privind reforma de descentralizare
Prim-ministrul a subliniat importanţa subiectelor abordate în cadrul şedinţei, menţionînd că descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale constituie una din priorităţile Guvernului. Vlad FILAT a specificat că în acest sens au fost întreprinse un şir de acţiuni şi a atenţionat că reuşita procesului de descentralizare depinde de modul de conceptualizare a lui şi de voinţa politică în executarea acestui angajament.
02.07.2010   2143 Accesări    www.gov.md  
Experienţa Letoniei privind evoluţia sistemului de guvernare şi procesul de descentralizare
În perioada 27 iunie -1 iulie 2010, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu în Letonia, unde au semnat un acord de colaborare cu Asociaţia Letonă a Autorităţilor Locale şi Regionale. Membrii delegaţiei din R. Moldova au întreprins această vizită pentru a studia de la colegii letoni modalităţile eficiente de conducere a Asociaţiei APL, modalităţile de comunicare cu membrii Asociaţiei şi partenerii externi, precum şi tacticele de negociere a problemelor de interes comun cu reprezentanţii organelor centrale.
27.06.2010 - 01.07.2010   2738 Accesări   
   
În procesul de descentralizare Guvernul este sprijinit de partenerii săi de dezvoltare
În perioada 22-23 aprilie curent a avut loc un atelier de lucru, în cadrul căruia reprezentanţi ai Guvernului, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) şi Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA) şi-au sincronizat planurile de acţiuni privind reforma de descentralizare. Cei prezenţi la atelierul de lucru au discutat, în special, despre elaborarea Strategiei de descentralizare şi au reiterat disponibilitatea lor de a aborda dezvoltarea locală din perspectiva drepturilor omului şi
22.04.2010 - 23.04.2010   2805 Accesări   
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa consultativă cu reprezentanţii mediului academic şi societăţii civile privind reforma de descentralizare
Prim-ministrul a menţionat că Guvernul şi-a asumat implementarea Reformei de descentralizare în scopul asigurării autonomiei locale. „Este a treia etapă de consultări care am demarat-o în procesul realizării acestui obiectiv. Am avut o serie de consultări publice cu participarea autorităţilor locale de nivelul I şi nivelul II. Guvernul mizează mult pe expertiza şi contribuţia mediului academic şi societăţii civile în implementarea Reformei de descentralizare", a precizat Vlad FILAT.
19.04.2010   2184 Accesări    www.gov.md  
   
1 2 »»
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087109 |  ieri: 940 |  azi: 94 |  Online: 28
 
Abonare noutăţi