Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Cabinetul de miniştri, condus de Valeriu Streleț, a avut astăzi prima întâlnire cu preşedinţii de raioane
În mesajul său de salut, Prim-ministrul a subliniat importanța unei colaborări strânse dintre Guvern și conducerea tuturor raioanelor, pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă localitățile Republicii Moldova.
25.08.2015   1965 Accesări   
Primăriile din toată ţara vor fi instruite să aplice noul sistem de finanţare la formarea bugetelor locale
În perioada 19 august - 14 octombrie 2013, edilii şi contabilii din cele 898 de autorităţi publice locale din satele, oraşele şi raioanele Republicii Moldova, vor participa la seminare specializate, dedicate formării şi gestionării bugetelor locale după
20.08.2013   2570 Accesări   
   
Grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială au finalizat prima etapă de consultări
În ultimele cîteva săptămîni, grupurile de lucru pentru descentralizarea sectorială şi-au continuat activitatea, urmînd indicaţia prim-ministrului Iurie Leancă de la şedinţa Comisiei paritare de descentralizare din 28 iunie 2013. Grupurile de lucru şi-au stabilit regulamentele de
15.08.2013   2464 Accesări   
Locuitorii din Feşteliţa vor beneficia de un scuar modern
Începând de astăzi, cei 3120 de locuitori ai satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă vor beneficia de un scuar modern şi căi de acces mai bune către sediul primăriei graţie unui proiect realizat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
28.08.2012   5639 Accesări   
   
Au fost desemnaţi beneficiarii proiectului „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”
Conform Planului de Implementare a Proiectului „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”, pe data de 13 august 2012, s-a întrunit Comisia specială, formată din reprezentanţi ai CCCEC, Cancelariei de Stat şi Institutului pentru Dezvoltare Urbană, în vederea selectării beneficiarilor proiectului sus-menţionat.
14.08.2012   2535 Accesări   
Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale
Comisia Europeană, în cadrul Programului Parteneriat Estic, cu privire la „Buna Guvernare şi Lupta împotriva Corupţiei” a lansat pentru Republica Moldova proiectul „Strategii anticorupţie pentru autorităţi publice locale”, implementat de Consiliul Europei. Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU), în colaborare cu CCCEC şi Cancelaria de Stat au fost identificate în cadrul acestui proiect drept instituţii care vor pune în aplicare scopul şi obiectivele proiectului.
09.08.2012   2389 Accesări   
   
Iurie Ţap a participat la consultările publice pe marginea Strategiei Naţionale de Descentralizare
Preşedintele Comisiei speciale pentru descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale din Parlamentul Republicii Moldova, Iurie Ţap, a participat, alături de reprezentanţii Guvernului şi experţii internaţionali şi naţionali, la consultările publice cu aleşii locali din raionul Soroca.
21.08.2011   4995 Accesări   
S-a încheiat cea de-a doua rundă de consultări publice cu aleşii locali
Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare a fost supus unor intense dezbateri publice, prin consultări cu noua echipă din administraţia publică locală.Cea de-a doua rundă de consultări a avut loc în perioada 2-19 august în 9 localităţi şi a întrunit sute de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din raioanele din centrul, nordul şi sudul republicii, reprezentanţi ai Guvernului, experţi naţionali şi internaţionali.
20.08.2011   5258 Accesări   
   
Grupul de lucru pentru descentralizare financiară şi-a reluat activitatea
În cadrul şedinţei, membrii Grupului de lucru pentru descentralizare au discutat despre actualizarea componenţei nominale a Grupului, obiectivele de bază ale descentralizării financiare şi problemele existente în domeniu, lista studiilor care vor fi elaborate pe componenta descentralizare financiară. De asemenea, cei 15 membri ai Grupului de lucru au dezbătut Studiul privind oportunitatea modificării principiului reţinerii impozitului pe venit, elaborat de Ministerul Finanţelor în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi au analizat planul de activitate al Grupului pentru anul curent.
16.08.2011   5035 Accesări   
A avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru pentru descentralizare în domeniul educaţiei
Membrii Grupului de lucru pentru descentralizare în domeniul educaţiei s-au întrunit astăzi în prima şedinţă pentru a discuta despre Regulamentul şi Planul de acţiuni al Grupului sectorial, activităţile întreprinse până acum de Guvern în procesul de descentralizare, precum şi rolul partenerilor de dezvoltare în elaborarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare.
15.08.2011   10540 Accesări   
   
Republica Moldova se alătură iniţiativei „Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale”
Cancelaria de Stat a lansat un apel către comunităţile locale, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) şi asociaţiile reprezentative ale administraţiei publice locale de a se alătura la acţiunile desfăşurate în contextul „Săptămânii Europene a Democraţiei Locale” (SEDL), care este un eveniment anual desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) ale Consiliului Europei. Evenimentul va avea loc în perioada 10-16 octombrie curent şi urmăreşte încurajarea participării democratice la nivel local.
10.08.2011   5875 Accesări   
Societatea civilă se expune asupra proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare
În cadrul parteneriatului stabilit de Cancelaria de Stat cu Consiliul Naţional pentru Participare, în perioada 3-4 august curent, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din regiunile de sud şi nord ale Republicii Moldova s-au întrunit în ateliere de lucru pentru a discuta pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare. Evenimentele au fost organizate la Bălţi şi Căuşeni cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) şi reprezintă cea de-a doua etapă de consultări publice cu societatea civilă după cele organizate, în luna mai curent, cu organizaţiile neguvernamentale din regiunea centru a Republicii Moldova.
04.08.2011   4810 Accesări   
   
Ateliere de consultare a autorităţilor locale privind proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare
Pe parcursul a două săptămâni, începând cu 2 august curent, în mai multe localităţi din R. Moldova se desfăşoară ateliere de lucru consultative cu autorităţile locale privind proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare, organizate de Cancelaria de Stat în parteneriat cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată.
02.08.2011   5101 Accesări   
Cancelaria de Stat lansează un portal electronic dedicat reformei de descentralizare
Cancelaria de Stat lansează pagina electronică oficială www.descentralizare.gov.md, creată în vederea asigurării transparenţei decizionale şi facilitării accesului la informaţii tuturor părţilor interesate privind prioritatea de descentralizare, asumată de Guvernul Republicii Moldova prin Programul de activitate. Noul portal electronic are drept scop informarea factorilor de decizie şi publicului larg despre etapele, aspectele de organizare şi arhitectura instituţională a procesului de descentralizare, precum şi despre politicile elaborate în domeniul descentralizării la nivel naţional şi internaţional, alte informaţii relevante.
25.08.2010   2468 Accesări   
   
Fără descentralizare financiară nu poate fi vorba de nici un fel de descentralizare
Şedinţa a fost prezidată de către Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, preşedintele grupului de lucru. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile strategice ale actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme „Relansăm Moldova", prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles.   
16.08.2010   6302 Accesări   
Grupul de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-a întrunit în prima şedinţă
Membrii grupului de lucru descentralizare servicii şi competenţe s-au întrunit astăzi în prima şedinţă de lucru. Reprezentanţi ai  Cancelariei de Stat, Ministerelor Finanţelor, Economiei, Educaţiei, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, experţi naţionali şi internaţionali au pus în discuţie scopul, misiunea, cadrul organizaţional şi funcţional al grupului de lucru, planul de activitate pentru anul 2010, precum şi problemele identificate preliminar în domeniul serviciilor publice.Victoria Cujba, şef adjunct al Direcţiei Politici de Descentralizare din cadrul
12.08.2010   5186 Accesări   
   
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi prima şedinţă a Comisiei Paritare pentru Descentralizare
Comisia Paritară pentru Descentralizare a fost creată în baza consultărilor publice cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale de nivelul I şi II, societatea civilă, mediul academic, partenerii de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 "Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea.Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că descentralizarea înseamnă, în final, o autonomie publică locală autentică."Este important ca din acest moment să începem implementarea obiectivului care
02.08.2010   2394 Accesări    www.gov.md  
   
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087054 |  ieri: 940 |  azi: 40 |  Online: 14
 
Abonare noutăţi