Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Şedinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015
Marți, 5 aprilie curent, la Ungheni a avut loc ședinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015, la care a participat conducerea Cancelariei de Stat – Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului, și responsabilii din cadrul Direcției Generale Politici de Descentralizare și Administrare Locală (Victoria Cujba, Șef Direcție Generală, Vladislav Sîrbu, Șef Direcție Control Administrativ).
05.04.2016   3648 Accesări   
Peste 15 mii locuitori din raionul Sîngerei vor avea servicii mai accesibile şi mai ieftine
Primarii din şase localităţi învecinate din raionul Sîngerei şi-au unit eforturile pentru rezolvarea în comun a problemelor comunale locale. La evenimentul de lansare a Întreprinderii municipale „Servcom-Chișcăreni” au participat edili şi cetăţeni din localităţile partenere care au împărtăşit mesajul „Mai ieftin. Mai curat. Acum şi în satul meu”.
22.04.2015   182017 Accesări   
   
Locuitorii din trei localităţi din raionul Ştefan Vodă au străzi iluminate
Locuitorii din trei localităţi din raionul Ştefan Vodă au sărbătorit lansarea serviciului de iluminare stradală în cadrul evenimentului “Hora luminii”. În ziua de Paşti, 200 de leduri s-au aprins concomitent în Popeasca, Ermoclia şi Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, datorită creării, în premieră, a unei întreprinderi specializate.
12.04.2015   5378 Accesări   
Antreprenori din 20 localităţi au primit granturi pentru dezvoltarea afacerilor în sumă totală de peste 100 mii USD
Antreprenori din 20 localităţi au primit granturi pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural în cadrul ceremoniei de înmânare a cecurilor de grant care a avut loc în comuna Cărpineni (Hînceşti), unde micii antreprenori au venit cu bunurile pe care le produc în cadrul afacerilor şi le-au expus la târgul-expoziţie „Afacere frumoasă la tine acasă”.
08.04.2015   1944 Accesări   
   
Proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul gestionării resurselor naturale propune aplicarea taxelor la locul extragerii
23 aprilie 2014: Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială în domeniul mediului a discutat proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul resurselor naturale.Proiectul, elaborat de Alecu Reniță, consultant național angajat de Programul comun de dezvoltare locală integrată, pentru a susține eforturile Cancelariei de Stat în acest domeniu, analizează cadrul actual legislativ și instituțional din domeniul resurselor naturale și propune soluții pentru gestionarea mai eficientă a resurselor naturale și a subsolului în beneficiul autorităților publice locale.
23.04.2014   1734 Accesări   
Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială din domeniul mediului a discutat proiectele strategiilor sectoriale pentru gestionarea deșeurilor și aprovizionarea cu apă și sanitaţie
11 aprilie 2014: Grupul de lucru pentru descentralizarea sectorială în domeniul mediului s-a întrunit astăzi într-o şedinţă de lucru pentru a face cunoştinţă cu proiectele strategiilor de descentralizare în domeniul gestionării deşeurilor şi al aprovizionării cu apă şi sanitaţie. Cele două proiecte au fost elaborate, la solicitarea Grupului de lucru, de echipe mixte de consultanţi internaţionali şi naţionali, angajaţi cu sprijinul Programului comun de dezvoltare locală integrată (PCDLI – PNUD/UN Women). Un al treilea proiect de strategie, dedicat domeniului resurselor naturale, este în proces de elaborare, la fel, cu sprijinul PCDLI.
11.04.2014   1732 Accesări   
   
10 grupuri de localităţi vor implementa proiecte de cooperare inter-comunitară
Preşedinţi de raioane şi primarii din 10 comune au participat la o şedinţă de lucru în cadrul căreia au fost prezentate activităţile Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) 2013 – 2015 cu privire la consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea cooperării inter-comunitare în prestarea serviciilor locale.
19.04.2013   2832 Accesări   
Activităţile Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru 2013 – 2015 au fost lansate în cadrul unei şedinţe de lucru cu reprezentanţii administrației publice locale
În cadrul unei şedinţe de lucru cu primarii şi reprezentanţilor administraţiilor publice locale din 20 de comunităţi au fost prezentate activităţile Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) planificate pentru 2013 -2015.La eveniment, dna Victoria Cujba, şefa Direcţiei Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat a subliniat că fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale este o precondiţie importantă pentru implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, iar PCDLI vine să acorde asistența tehnică necesară.Dl Mihai Roşcovan, Manager de Program a menţionat că obiectivul PCDLI 2013-2015 este susţinerea furnizării unor servicii publice mai bune şi echitabile şi o dezvoltare locală durabilă, facilitate de un cadru legal şi instituţional îmbunătăţit ca urmare a implementării Strategiei Naţionale de Descentralizare.
16.04.2013   2658 Accesări   
   
Seminar tematic pentru reprezentanţii Grupurilor de lucru descentralizare sectorială
Cancelaria de Stat a desfăşurat seminarul tematic dedicat reprezentanţilor Grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare, la care au participat funcţionari ai Cancelariei de Stat, ministerelor care gestionează domenii pasibile descentralizării (Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii), partenerii de dezvoltare şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.
09.04.2013   2719 Accesări   
Cancelaria de Stat organizează seminarul tematic pentru grupurile de lucru descentralizare sectorială
În scopul acordării suportului metodologic autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul descentralizării şi asigurării autonomiei locale, Cancelaria de Stat organizează pe data de 4 aprilie 2013 seminarul tematic dedicat activităţii Grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare în contextul Strategiei Naţionale de Descentralizare.
03.04.2013   2149 Accesări   
   
În satul Ţibirica, Călăraşi a avut loc dezbaterea publică "Oportunităţi pentru grupurile vulnerabile în contextul politicii de descentralizare. Aspect practic - Romii"
Mai multe familii de romi din satele Schinoasa, Vulcăneşti şi Ursari au discutat astăzi cu reprezentanţii Guvernului, administraţiei publice locale, societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale despre situaţia romilor şi oportunităţile prezentate de reforma de descentralizare pentru grupurile vulnerabile, inclusiv populaţia de etnie romă. Evenimentul a avut loc în satul Ţibirica, Călăraşi şi a fost organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în contextul Zilei Internaţionale a Romilor.
05.04.2012   3768 Accesări   
Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Descentralizare
După aproape doi ani de dezbateri şi consultări publice, Strategia Naţională de Descentralizare a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova şi urmează să intre în vigoare odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial. Proiectul Strategiei şi Planul de Acţiuni pentru anii 2012-2015 au fost elaborate şi aprobate iniţial de Guvern.
05.04.2012   6089 Accesări   
   
Igor VOLNIŢCHI, Purtătorul de cuvînt al Prim-ministrului Vlad FILAT, a susţinut astăzi un briefing, în cadrul căruia s-a referit la speculaţiile care se fac vizavi de Strategia naţională de descentralizare
Igor VOLNIŢCHI a amintit că, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţii opoziţiei parlamentare au făcut un şir de afirmaţii grave vizavi de această Strategie şi ce ar urma să se întîmple în continuare.
28.04.2011   8265 Accesări    sursa   
Cancelaria de Stat colectează recomandările de îmbunătăţire a proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare
S-a încheiat prima rundă de consultări publice a proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare. În cadrul întâlnirilor consultative, desfăşurate în perioada 4-15 aprilie curent, reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale de pe întreg teritoriul republicii au fost informaţi despre reforma care are menirea să consolideze autonomia locală şi au putut să-şi exprime opinia în vederea îmbunătăţirii documentului final al Strategiei.
19.04.2011   8694 Accesări   
   
Consultările publice continuă
Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare a fost supus dezbaterilor publice în 5 localităţi din republică. Reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cei ai societăţii civile din Hânceşti, Cahul, Edineţ, Ungheni şi Chişinău au discutat despre procesul de descentralizare
08.04.2011   9381 Accesări   
Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare este dezbătut în cadrul consultărilor publice
În perioada 4-15 aprilie 2011, Cancelaria de Stat organizează prima rundă de consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare în 10 localităţi din Republica Moldova. Procesul de consultări va demara luni, 4 aprilie, în Hânceşti şi va continua la Cahul, Edineţ, Ungheni, Chişinău, Orhei, Bălţi, Comrat, Soroca şi Căuşeni.
04.04.2011   9547 Accesări   
   
În procesul de descentralizare Guvernul este sprijinit de partenerii săi de dezvoltare
În perioada 22-23 aprilie curent a avut loc un atelier de lucru, în cadrul căruia reprezentanţi ai Guvernului, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) şi Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA) şi-au sincronizat planurile de acţiuni privind reforma de descentralizare. Cei prezenţi la atelierul de lucru au discutat, în special, despre elaborarea Strategiei de descentralizare şi au reiterat disponibilitatea lor de a aborda dezvoltarea locală din perspectiva drepturilor omului şi
22.04.2010 - 23.04.2010   2805 Accesări   
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa consultativă cu reprezentanţii mediului academic şi societăţii civile privind reforma de descentralizare
Prim-ministrul a menţionat că Guvernul şi-a asumat implementarea Reformei de descentralizare în scopul asigurării autonomiei locale. „Este a treia etapă de consultări care am demarat-o în procesul realizării acestui obiectiv. Am avut o serie de consultări publice cu participarea autorităţilor locale de nivelul I şi nivelul II. Guvernul mizează mult pe expertiza şi contribuţia mediului academic şi societăţii civile în implementarea Reformei de descentralizare", a precizat Vlad FILAT.
19.04.2010   2184 Accesări    www.gov.md  
   
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi primele consultări preliminare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, în contextul priorităţii Guvernul Republicii Moldova de descentralizare a puterii şi asigurare a autonomiei locale
Reprezentanţii administraţiei publice centrale au discutat cu preşedinţii de raioane problemele şi priorităţile privind implementarea reformei de descentralizare. Prim-ministrul Vlad FILAT a subliniat importanţa procesului de consultări în ceea ce priveşte organizarea măsurilor de descentralizare, amintind în context de discuţiile desfăşurate anterior cu reprezentanţii autorităţilor publice de nivelul I.
15.04.2010   5081 Accesări    www.gov.md  
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la şedinţa consultativă cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I privind reforma de descentralizare
În cuvîntul de salut, adresat participanţilor la întrunire, Prim-ministrul a menţionat că reforma de descentralizare este una din priorităţile definite şi în Programul de guvernare, şi în documentul strategic „Relansăm Moldova", prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles, pentru implementarea căruia Guvernul RM a obţinut 2,6 miliarde de dolari SUA.
08.04.2010   3279 Accesări    www.gov.md  
   
1 2 »»
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087100 |  ieri: 940 |  azi: 85 |  Online: 19
 
Abonare noutăţi