Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Comisia Paritară pentru Descentralizare a analizat implementarea prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare
Secretarul general al Guvernului, Tudor Copaci a prezidat, astăzi, ședința Comisiei Paritare pentru Descentralizare, la care au participat reprezentanţi ai Ministerelor Economiei, Educației, Finanțelor, Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Mediului, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi primari, președinți de raioane, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova.
31.03.2016   3386 Accesări   
Realizările în domeniul integrării Migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”
Întrunirea a fost prezidată de Valentin Guznac, Secretar General adjunct al Guvernului Republici Moldova. Guznac a informat membrii Consiliului despre măsurile întreprinse pentru impulsionarea continuării reformelor pe segmentul administrației publice centrale și locale: „A fost re-lansată activitatea Consiliului național pentru reforma administrației publice. Intervențiile proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) sunt în conformitate cu prioritățile Programului de Acțiune 2016-2018 al Guvernului Republicii Moldova care prevăd implementarea unei abordări integrate privind migrația și diaspora la nivel central și local. Pentru implementarea acestor priorități, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe 24 februarie 2016, Strategia națională ”Diaspora-2025” și Planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia”.
16.03.2016   2974 Accesări   
   
Primarii învață să implice migranții în dezvoltarea localităților
Primarii din 25 de localități din Republica Moldova au învățat din experiența altor colegi cum să implice migranţii în dezvoltarea localităților de baștină. O vizită de studiu de acest fel a fost organizată în perioada 25-26 februarie de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”.
01.03.2016   7011 Accesări   
Întrevedere de lucru cu reprezentanți ai Proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
În continuarea activităților de documentare și informare privind asistența disponibilă pentru autoritățile administrației publice locale, Sergiu CEAUȘ, Secretarul General adjunct al Guvernului a convocat ședința de lucru cu participarea reprezentanților Proiectului Agenției de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova.
26.03.2015   36723 Accesări   
   
Din agenda de lucru a Domnului CEAUȘ pe segmentul servicii electronice în domeniul APL
În cadrul întîlnirii echipei Cancelariei de Stat, Centrului de guvernare electronică și a reprezentanților Programului USAID (BRITE), Domnul Sergiu CEAUȘ, Secretarul General adjunct al Guvernului a menționat importanța perfecționării cadrului legal existent și îmbunătățirea mecanismelor pentru sporirea transparenței în activitatea administrației publice locale.
24.03.2015   2819 Accesări   
Întîlnire în cadrul Cancelariei de Stat cu oficiali ai Consiliului Europei
Luni, 23 martie curent, Sergiu CEAUȘ, Secretarul General adjunct al Guvernului a avut o întîlnire de lucru cu oficiali ai Consiliului Europei: Domnul Alfonso Zardi, Şeful Departamentului Instituţii Democratice şi Guvernare, Direcţia Generală Democraţie al CoE și Jose Luis Herrero, Șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, precum și experți locali în domeniul autonomiei locale și descentralizării.
23.03.2015   2161 Accesări   
   
Sergiu CEAUŞ a discutat cu echipa UN Women perspectivele de colaborare
Vineri, 20 martie 2015, UN Women în Moldova, în persoana doamnei Ulziisuren Jamsran a avut o întrevedere cu dl Sergiu CEAUŞ, Secretar General adjunct al Guvernului. Echipa UN Women a prezentat proiectele şi activitățile desfășurate la moment în ţară. În cadrul întrevederii s-au discutat posibilităţile de susţinere a Guvernului în implementarea reformei serviciilor publice, cu accent special pe fortificarea capacităţilor Birourilor comune de informaţii şi servicii existente, în calitate de platformă a reformei serviciilor publice.
23.03.2015   2103 Accesări   
Deschiderea Centrului de Informare și Prestare Servicii pentru Cetățeni la Orhei
La data de 19 martie curent, Primăria orașului Orhei, cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale (LGSP) au lansat oficial Centrul de Informare și Prestare Servicii pentru Cetățeni (CIPS). Centrul dat a fost creat pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor și serviciilor publice furnizate de către autoritățile locale într-un singur punct de acces. Acesta va contribui la sporirea transparenței activității primăriei, reducerea cazurilor de corupție, îmbunătățirea accesibilității la serviciile publice, precum și la minimizarea costurilor atît pentru oraș, cît și pentru cetățeni.
20.03.2015   2498 Accesări   
   
Sergiu CEAUȘ, Secretarul General adjunct al Guvernului a analizat împreună cu partenerii de dezvoltare activitățile desfășurate în susținerea APL
Imediat după numirea în funcția de Secretar General adjunct al Guvernului, Domnul Sergiu CEAUȘ, a inclus în agenda de lucru întrîlnirile cu partenerii de dezvoltare, care susțin eforturile Guvernului Republicii Moldova în cadrul Reformei de Descentralizare și contribuie esențial la îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate de primăriile și consiliile locale.
18.03.2015   1749 Accesări   
Sergiu CEAUŞ, Secretarul General adjunct al Guvernului a discutat cu reprezentanții CALM subiectele de interes prioritar pentru APL
La întîlnirea din 17 martie a Domnului Sergiu CEAUŞ, Secretarul General adjunct al Guvernului, cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, au fost abordate mai multe subiecte privind activitatea curentă, perspectivele de dezvoltare a autonomiei locale și consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale.
18.03.2015   2386 Accesări   
   
COMUNICAT pentru reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice locale, privind desfăşurarea Târgului Internaţional „Balkan Commerce Fair” şi al „II-lea Summit al Municipalităţilor Inteligente”, în oraşul Bursa, Republica Turcia, perioada 13-16 mai 2015
Stimaţi colegi,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) al Republicii Moldova vine cu un mesaj de informare privind desfăşurarea Târgului Internaţional „Balkan Commerce Fair”, preconizat în perioada 13-16 mai 2015, la Bursa, Republica Turcia.
16.03.2015   2108 Accesări   
În zona de nord a R. Moldova a fost lansată prima întreprindere comunală intercomunitară
Şase primării limitrofe - Lipcani, Criva, Drepcăuți, Hlina, Șirăuți și Slobozia Șirăuți au creat prima întreprindere comunală intercomunitară din zona de nord a ţării. În rezultat, circa 14 000 de locuitori vor beneficia de servicii comunale de deszăpezire și întreținere a drumurilor, evacuarea deşeurilor şi amenajarea gunoiștilor, întreținerea rețelelor electrice, dezvoltarea și mentenanța sistemelor de apeduct etc.
13.03.2015   2209 Accesări   
   
Guvernul a reconfirmat şi numit în funcţie mai mulţi viceminiştri
În temeiul Legii privind administraţia publică centrală de specialitate şi în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, în funcția de Secretar general adjunct al Guvernului a fost numit domnul Sergiu CEAUȘ.
04.03.2015   1567 Accesări   
A avut loc prima ședință de lucru a Cancelariei de Stat în teritoriu
Președinţii raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni, primarii și secretarii consiliilor locale şi șefii serviciilor desconcentrate s-au reunit la 20 martie, la Ungheni, în cadrul primei ședințe de lucru în teritoriu organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Ei au discutat despre controlul de legalitate a actelor emise/adoptate de autorităţile publice locale, efectuat în anul 2013 de Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat și au identificat soluții pentru îmbunătățirea activității APL și a colaborării cu oficiile teritoriale ale acesteia.
21.03.2014   2333 Accesări   
   
Comunicat informativ privind ședința de lucru din 17.03.2014 cu participarea șefilor și șefilor adjuncți a Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat
La data de 17.03.2014 în cadrul Cancelariei de Stat a avut loc ședința lunară comună cu șefii și șefii adjuncți a Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. La întrevedere a participat Domnul Victor Bodiu, Secretar general al Guvernului, care a venit cu un mesaj către reprezentanții Guvernului în teritoriu, în care a menționat, că anume Domniilor lor le revine sarcina importantă în comunicare și coordonare a activităților în diverse domenii. Totodată, Secretarul general al Guvernului a solicitat implicarea activă a șefilor Oficiilor teritoriale atît în colaborarea cu autoritățile publice locale, cît și cu cetățenii din teritoriu.
18.03.2014   1739 Accesări   
Reprezentanții APL au discutat despre rolul guvernării locale în asigurarea descentralizării, modernizării şi integrării europene a Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova, Congresul Autorităților Locale și partenerii de dezvoltare au organizat astăzi Conferință naţională „Rolul guvernării locale în asigurarea procesului de descentralizare, modernizare şi integrare europeană a Republicii Moldova". Scopul evenimentului a fost de a consolida comunicarea dintre Guvern şi autorităţile locale referitor la priorităţile de dezvoltare ale țării.
14.03.2014   1885 Accesări   
   
Consiliul Europei în susţinerea reformei de descentralizare
Chișinău, 6 martie 2014 - O misiune de evaluare a Consiliului Europei, condusă de domnul Alfonso ZARDI, Şeful Departamentului Instituţii Democratice şi Guvernare, Direcţia Generală Democraţie, a efectuat o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 3-6 martie curent pentru a studia desfășurarea reformei de descentralizare. Acţiunea are loc în ajunul lansării unui amplu program de colaborare RM-CoE în domeniul descentralizării şi consolidării autonomiei locale.
06.03.2014   2144 Accesări   
Activitatea Delegaţiei RM la Congresul Consiliului Europei
În perioada 19-21 martie, Delegaţia Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, a participat la cea de-a 24-a sesiune a Congresului, desfăşurată la Strasbourg, Franţa. Pe întreaga durată a sesiunii, membrii delegaţiei Republicii Moldova, s-au implicat activ în dezbaterea subiectelor discutate în cadrul sedinţelor, contribuind cu informaţii la tema cetăţeniei active, incluziunii sociale a romilor, ş.a. În cadrul acestor intervenţii s-a pus accent pe politicile promovate şi implementate de Guvernul Republicii Moldova, prezentînd practici de succes în domeniile respective.
29.03.2013   2446 Accesări   
   
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată trece la o etapă nouă de implementare
Secretarul General al Guvernului RM, Victor BODIU a prezidat astăzi şedinţa Consiliului Coordonator al Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). La şedinţă au participat reprezentanţi ai PNUD Moldova, UN Women, Ambasadei Suediei la Chişinău, ai Congresului Autorităţilor Publice Locale din Moldova, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele RM, precum şi responsabili din cadrul ministerelor: Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Educaţiei, Finanţelor, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
21.03.2013   2288 Accesări   
Proiectul Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale este dezbătut de aleşii locali
Sunt pregătite autorităţile publice locale să facă faţă responsabilităţilor ce le revin odată cu producerea reformei de descentralizare? Acest lucru urmează a fi stabilit cu ajutorul Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale (APL). Proiectul Metodologiei, elaborat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), prevede criterii de evaluare clare şi indicatori argumentaţi pentru evaluarea obiectivă a capacităţii APL.
17.03.2012   3456 Accesări   
   
1 2 »»
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087106 |  ieri: 940 |  azi: 91 |  Online: 25
 
Abonare noutăţi