Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie  
Rezoluția adoptată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova"
REZOLUȚIA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALEDescentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova Palatul Republicii, mun. Chișinău, 17-18 decembrie 2015 Noi, participanții la Conferința Internațională “Descentralizarea – calea spre modernizarea Republicii Moldova”, Pornind de la faptul că administraţia publică locală reprezintă un element esențial pentru funcționarea
21.12.2015   3508 Accesări   
Reforma de descentralizare - un obiectiv important al Guvernului
Conferința internațională cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova" a reunit, la Chișinău, peste 300 de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare și experţi internaţionali.
18.12.2015   3561 Accesări   
   
Prima întâlnire a primarilor parteneri ai Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală
Primarii parteneri ai Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală au participat la prima întâlnire din cadrul Proiectului.Sergiu Ceauș, Secretar General adjunct al Guvernului a ţinut să felicite primarii cu faptul că localităţile pe care le reprezintă au fost selectate în calitate de partenere ale Proiectului. „Guvernul Republicii Moldova mizează foarte mult pe suportul cetăţenilor plecaţi la muncă peste hotare. Utilizarea acestui potenţial nu este posibilă în deplină măsură mizând doar pe remitenţe. Acesta este un proces complex care necesită implicarea autorităţilor centrale, dar şi locale în a stimula concetăţenii noştri să fie parte a dezvoltării locale. Sunt sigur că prin intermediul acestui proiect va fi dat start unor modele de dezvoltare locală cu suportul migranţilor”, a declarat Ceauş.
04.12.2015   3646 Accesări   
Primari, şefi de finanţe din administraţiile locale şi raionale din Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani au fost instruiţi în elaborarea bugetelor după noul sistem de finanţe locale
În perioada 2-9 decembrie 2013, autorităţile locale din cele trei raioane pilot, Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani, nominalizate în noile prevederi ale Legii Finanţelor Publice au fost instruite privind noul sistem de finanţe publice locale...
10.12.2013   1709 Accesări   
   
Satul Medveja poate inspira, prin exemplul lui, şi alte comunităţi
Cel puţin 100 de persoane vor putea obţine un venit suplimentar la bugetul familiei, caznaua satului se va umple cu 10 mii de lei anual, iar locuitorii vor avea un spaţiu amenajat pentru a-şi vinde marfa. Acestea au fost calculele care i-au determinat pe oamenii din Medveja, raionul Briceni să includă crearea unei pieţe de mărfuri în capul listei de lucrări necesare localităţii. Cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată această prioritate a fost realizată. Locuitorii din Medveja, dar şi cei din satele vecine au sărbătorit acest succes printr-o lansare oficială a pieţei.
14.12.2012   2717 Accesări   
Reforma de descentralizare „sub lupa” statisticii
Monitorizarea reformei de descentralizare şi a impactului asupra populaţiei a fost subiectul unui atelier de lucru desfăşurat recent cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, mediului academic, societăţii civile, partenerilor de dezvoltare, precum şi responsabililor din cadrul Biroului Naţional de Statistică. Evenimentul a fost organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” şi Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).
12.12.2012   5884 Accesări   
   
Locuitorii din Ruseni, Edineţ au obţinut acces la apă potabilă cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată
Peste 50 familii din satul Ruseni, raionul Edineţ, au obţinut acces la apă potabilă graţie unui proiect de dezvoltare comunitară, implementat de locuitorii satului cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată.
11.12.2012   4460 Accesări   
Conceptul de atribuire a statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raion
Conceptul a fost elaborat de către membrii Grupului de lucru special, creat pe lângăCancelaria de Stat pentru examinarea oportunităţii de atribuire a statutului de municipiu unororaşe reşedinţă de raion, constituit prin Ordinul nr. 1006-19 din 22 martie 2012. Documentulelaborat include o scurtă descriere a situaţiei în domeniul dezvoltării urbane din RepublicaMoldova dar şi a tendinţelor şi abordărilor la nivel internaţional. Urmează capitolul cudefinirea detaliată a problemei. Capitolul 3 defineşte conceptul de atribuire a statutului demunicipiu indicând obiectivul, etapele şi activităţile principale necesare de realizat pentruimplementarea conceptului, inclusiv indică documentele de politici şi actele legislativerelevante ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea problemei abordate.Conceptul finalizează cu planul de implementare şi evaluarea impactului implementării.În elaborarea Conceptului s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare şi s-au făcuttrimiterile şi referinţele necesare la prevederile documentelor de politici aprobate sau aflate în curs de definitivare, precum şi la studiile relevante în domeniu, elaborate recent.
Vezi în : româna   04.12.2012   2983 Accesări   // 5488.75 Kb
   
Metodologia de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale
În contextul reformei de descentralizare procesul de transfer al competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă şi completă a capacităţilor reale ale autorităţilor APL. Acest fapt va permite, acolo unde capacitateaadministrativă este insuficientă, consolidarea capacităţilor administrative ale APL.
Vezi în : româna   04.12.2012   2895 Accesări   // 1128.811 Kb  
Guvernul a aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”
În şedinţa de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul Hotărârii ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”. Proiectul respectiv a fost elaborat în contextul priorităţii de descentralizare şi consolidare a capacităţilor primăriilor şi consiliilor alese, asumate prin Programul de activitate al Guvernului şi este un răspuns la problemele şi lacunele existente în domeniul administraţiei publice locale.
28.12.2011   3917 Accesări   
   
„Ghidul alesului local” face turul Republicii Moldova
În decurs de şase săptămâni, mai bine de jumătate din cei 12 mii de aleşi locali au fost instruiţi deja în domeniul administraţiei publice locale în cadrul unor ateliere de consolidare a capacităţilor autorităţilor publice locale în contextul procesului de descentralizare. Cursurile se desfăşoară pe tot teritoriul republicii, aleşii locali fiind instruiţi în localităţile din care fac parte de către un grup de formatori pregătiţi anterior în vederea conducerii acestor sesiuni de orientare.
20.12.2011   5186 Accesări   
Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor APL discutat la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Proiectul Nomenclatorului competenţelor şi serviciilor administraţiei publice locale (APL) a fost discutat la şedinţa Grupului de lucru pentru descentralizare sectorială din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
19.12.2011   3496 Accesări   
   
Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, a prezidat şedinţa Consiliului de Coordonare al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată
Prezentarea rezultatelor obţinute pe parcursul anului curent şi planul de lucru al Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) pentru 2012 au fost principalele subiecte discutate la şedinţa Consiliului de Coordonare al PCDLI.
16.12.2011   6127 Accesări   
La Chişinău se desfăşoară Conferinţa Internaţională „Descentralizare şi Dezvoltarea Autonomiei Locale: Modele europene de succes pentru Republica Moldova”
Reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, experţi în domeniul administraţiei publice locale din Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România şi Republica Moldova s-au întrunit la Chişinău, în perioada 12-14 decembrie curent, pentru a discuta oportunităţile descentralizării din Republica Moldova, experienţa şi modelele de descentralizare din ţările membre ale Uniunii Europene, pentru a identifica unele soluţii şi modele optime pentru realizarea reformei de descentralizare din Republica Moldova, dar şi pentru a elabora recomandări de politici.
13.12.2011   6626 Accesări   
   
Republica Moldova a prezentat în America Centrală experienţa sa în domeniul integrării drepturilor omului în programele de dezvoltare
Experienţa Republicii Moldova în domeniul integrării drepturilor omului şi egalităţii de gen în programele de dezvoltare a fost prezentată drept un caz de succes la Reuniunea Globală a Comunităţii Practicienilor PNUD în Domeniul Drepturilor Omului. Evenimentul a avut loc în perioada 28 noiembrie -1 decembrie 2011, în San Jose, Costa Rica.
05.12.2011   5838 Accesări   
A fost prezentat Raportul de evaluare a capacităţilor administrative a autorităţilor publice locale
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, Institutului Dezvoltării Urbane (IDU) şi ai companiei de consultanţă din România Avensa, contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare.
15.12.2010   9210 Accesări   
   
În procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare a fost realizat un nou studiu analitic
Studiul analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova a fost elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert Grup” în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată pentru a servi drept sursă independentă de informare şi analiză în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare. Studiul evaluează dacă actuala structură administrativ-teritorială satisface sau nu priorităţile dezvoltării locale, regionale şi naţionale ale Republicii Moldova, prezentând pentru comparaţie şi experienţa unor ţări europene.
15.12.2010   7423 Accesări   
Rezultatele evaluării serviciilor publice desconcentrate
Studiul „Evaluarea serviciilor publice desconcentrate” a fost efectuat de CMP Consulting Group (Letonia) şi Business Consulting Institute în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) şi include datele obţinute în urma unor analize profunde a serviciilor publice desconcentrate, a gradului de accesibilitate a populaţiei, în special a categoriilor vulnerabile, la serviciile respective şi privind capacitatea Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (OTCS) de a le coordona. Datele acumulate, concluziile şi recomandările studiului vor fi utilizate la definitivarea proiectului Strategiei de Descentralizare.
14.12.2010   7995 Accesări   
   
„Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa PNUD Moldova, UNIFEM şi a Guvernului Suediei, a organizat o masă rotundă la care a fost analizată implementarea iniţiativei „Bugetare pe bază de performanţă – un instrument de eficientizare a activităţii APL”.
07.12.2010   9307 Accesări   
   
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087072 |  ieri: 940 |  azi: 58 |  Online: 32
 
Abonare noutăţi