Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
În atenția Autorităților Publice Locale
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) invită la evenimentul proiectului DISCUS - Platformă de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii informaţionale.Seminarul cu tematica: Soluţii TIC pentru Servicii Publice Locale (Aspecte Practice) va avea loc în perioada 24 - 25 Noiembrie, la Chişinău (Institutul Muncii, Sala de Conferinţe, etaj 1, cu începere de la ora 09.30).La eveniment sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai mediului academic, ai sectorului guvernamental, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri şi reprezentanţi ai administraţiilor locale din Republica Moldova. Se planifică mai multe prezentări ale experţilor naţionali precum şi ale celor din ţările Visegrad, lucru în echipe asupra posibilelor planuri de acţiuni pentru e-servicii locale.Vom fi onoraţi să fiţi prezenţi la evenimentul proiectului DISCUS, organizat de IDSI, sau să delegaţi un reprezentant al autorităţii Dvs.
18.11.2015   3525 Accesări   
Forum regional pentru transfer de bune practici în domeniul cooperării intercomunitare
”Unde-s mulți, puterea crește”, asta și-au zis primarii din satele Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Paşcani şi Secăreni din raionul Hînceşti şi-au unit eforturile. La începutul anului 2015 aceste patru localități au înființat Întreprinderea intercomunitară (ICI) de servicii comunale Ciuciuleni. Edilii spun că în așa fel ei pot soluționa mai eficient și prompt problema întreţinerii şi deszăpezirii drumurilor la nivel local. Acest exemplu urmează să fie replicat și în alte localități.
10.11.2015   3583 Accesări   
   
Primarii din Moldova vor administra mai eficient treburile locale
Primarii din Republica Moldova vor administra mai eficient treburile locale după ce vor beneficia de cursuri de instruire pentru aleşii locali, organizate de Academia de Administrare Publică cu suportul Programului comun de dezvoltare locală integrată.
04.11.2015   5506 Accesări   
Peste 40 de reprezentanţi ai APL, instruiţi să comunice despre descentralizare
Reforma de descentralizare este una dintre cele mai complexe reforme care se realizează în Republica Moldova, iar implicarea autorităților locale în comunicarea despre descentralizare este un factor crucial
25.11.2013   2709 Accesări   
   
Vizită de studiu în Cehia: Cooperarea intercomunitară, un instrument viabil de dezvoltare locală
Chişinău, 11 noiembrie 2013. Cooperarea intercomunitară locale este o soluţie eficientă şi viabilă pentru promovarea dezvoltării locale şi asigurarea accesului oamenilor din zonele rurale la servicii publice de calitate. La această concluzie au ajuns participanţii la o vizită de studiu în
11.11.2013   2611 Accesări   
Declaraţia finală a Conferinţei Internaţionale „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”
Reuniţi în zilele de 13 şi 14 noiembrie 2012, la Chişinău, în Conferinţa Internaţională „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”, organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea Ambasadei Suediei, PNUD, UN Women, UNICEF, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova;Reprezentând administraţia publică centrală şi autorităţile administraţiei publice locale, mediul academic şi societatea civilă, comunitatea experţilor naţionali şi internaţionali;
15.11.2012   7496 Accesări   
   
La Chişinău se desfăşoară Conferinţa Internaţională "Reforma de descentralizare: de la strategie la acţiuni"
Sub acest generic a demarat astăzi o Conferinţă Internaţională, care a întrunit la Chişinău peste 140 de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare, precum şi experţi naţionali şi internaţionali. Timp de două zile, participanţii vor analiza experienţa ţărilor europene în domeniul administraţiei publice locale, vor evalua stadiul de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare, vor dezbate planurile de acţiuni sectoriale ale reformei de descentralizare pe domenii distincte, cum ar fi educație, finanțe, patrimoniu etc.
13.11.2012   6216 Accesări   
REFORMA DE DESCENTRALIZARE: DE LA STRATEGIE LA ACŢIUNI
În perioada 13-14 noiembrie curent, La Chişinău se va desfăşura Conferinţa Internaţională „Reforma de descentralizare: de la strategie la acţiuni” organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea Ambasadei Suediei, PNUD, UN Women, UNICEF, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova.
09.11.2012   2532 Accesări   
   
A demarat programul de instruire a reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul descentralizării
În perioada 5-9 noiembrie 2012, la Academia de Administrare Publică se desfăşoară primul curs de instruire şi pregătire profesională în domeniul descentralizării pentru reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale.
06.11.2012   2286 Accesări   
Delegaţia Republicii Moldova a studiat experienţa autorităţilor locale din Republica Federală Germania
În perioada 29 octombrie - 3 noiembrie curent, delegaţia Republicii Moldova în componenţa căreia au participat Domnul Iurie Ţap, Preşedintele Comisiei parlamentare speciale privind descentralizarea, George Mocanu, membru al Comisiei parlamentare speciale, Igor Grosu, viceministrul educaţiei, Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, raionul Hînceşti şi Victoria Cujba, Şef adjunct al Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, a efectuat o vizită de documentare şi informare privind activitatea autorităţilor publice în domeniul descentralizării şi asigurării autonomiei locale din Republica Federală Germania.
05.11.2012   4938 Accesări   
   
Astăzi au demarat atelierele de instruire a aleşilor locali în domeniul administraţiei publice locale
Până la sfârşitul acestui an peste 12 mii de aleşi locali vor fi instruiţi în domeniul administraţiei publice locale. Atelierele de instruire au demarat astăzi la Căuşeni şi se vor desfăşura etapizat în toată republica. Prin aceste activităţi Cancelaria de Stat cu asistenţa PNUD, UN Women şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, urmăreşte scopul de a consolida capacităţile administraţiei publice locale în contextul procesului de descentralizare.
16.11.2011   4241 Accesări   
Delegaţia R. Moldova a participat la Conferinţa Miniştrilor responsabili pentru guvernarea locală şi regională a Consiliului Europei
În perioada 3-4 noiembrie curent, la Kiev a avut loc cea de-a 17 Sesiune a Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru guvernarea locală şi regională a Consiliului Europei, la care a participat şi R. Moldova. Din componenţa delegaţiei noastre au făcut parte Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Eugen Furculiţă, consilier al Secretarului General al Guvernului, Victoria Cujba, şef-adjunct al Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, Valeria Ieşeanu, analist programe PNUD Moldova.
07.11.2011   5158 Accesări   
   
Cancelaria de Stat a demarat programul de instruire a aleşilor locali în contextul reformei de descentralizare
În perioada 31 octombrie-3 noiembrie curent, la Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova se desfăşoară un curs de instruire a formatorilor în domeniul administraţiei publice locale. Evenimentul face parte din şirul de activităţi organizate de Cancelaria de Stat şi Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată în vederea consolidării capacităţii administraţiei publice locale în contextul procesului de descentralizare.
01.11.2011   4097 Accesări   
A fost lansat Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală”
Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală” a fost lansat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul elaborării politicilor de descentralizare şi are drept scop ghidarea persoanelor din comunitate prin întreg procesul de dezvoltare comunitară, inclusiv prin procesul analizei situaţionale a localităţii, prin informarea populaţiei despre asigurarea principiului transparenţei şi cerinţele procesului transparenţei.
29.11.2010   5012 Accesări   
   
Au fost prezentate rezultatele studiului privind descentralizarea administrativă
Programul Comun de Dezvoltare Locală a organizat o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Studiul privind descentralizarea administrativă efectuat de experţii IDIS „Viitorul” în procesul de elaborare a Strategiei de descentralizare.
25.11.2010   3555 Accesări   
A fost prezentat Studiul privind finanţele publice locale în perspectiva descentralizării financiare în Republica Moldova
Studiul a fost elaborat de experţii IDIS „Viitorul” contractaţi de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată în contextul procesului de elaborare a Strategiei de Descentralizare şi conţine o analiză a sistemului de finanţe publice locale, identifică constrângerile care limitează autonomia financiară locală şi formulează recomandări în contextul demersului de descentralizare financiară iniţiat de Guvernul Republicii Moldova.
25.11.2010   16536 Accesări   
   
Aplicarea principiilor drepturilor omului şi egalităţii de gen la elaborarea Strategiei de descentralizare
Proiectul Strategiei de descentralizare, elaborat de Cancelaria de Stat cu concursul autorităţilor publice centrale şi locale, în cadrul grupurilor de lucru pentru descentralizare ale Comisiei paritare, cu asistenţa experţilor locali şi străini, a fost supus primelor consultări publice.
16.11.2010   14849 Accesări   
   
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087044 |  ieri: 940 |  azi: 30 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi