Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale

Naţionale

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Mesaj de felicitare al Secretarului General Adjunct a Guvernului, Sergiu Palihovici cu ocazia Zilei profesionale a Autonomiei Locale și lucrătorului APL
Stimați colegi din cadrul administrației publice locale, Cu ocazia Zilei profesionale a Autonomiei Locale și lucrătorului APL vă adresez sincere felicitări și urări de bine!Decizia Guvernului R. Moldova de a institui, în 2012 Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală a fost un modest gest de a demonstra încă o dată recunoştinţa şi suportul pentru autorităţile publice locale.
31.01.2015   1811 Accesări   
Realizările în domeniul descentralizării discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată
La deschiderea evenimentului, Victoria Cujbă, reprezentantul Cancelariei de Stat, a declarat că Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a răspuns cu precizie cerinţelor concrete în domeniul descentralizării în diferite momente ale activităţii din 2013 şi pînă în prezent.
23.01.2015   1677 Accesări   
   
4 PRIMĂRII DIN RAIONUL HÎNCEȘTI AU REZOLVAT ÎMPREUNĂ PROBLEMA ÎNTREŢINERII DRUMURILOR ŞI DESZĂPEZIRII
Chişinău, 22 ianuarie 2015 – Primăriile Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Paşcani şi Secăreni (Hînceşti) şi-au unit eforturile şi sunt capabile să soluţioneze în comun problema întreţinerii şi deszăpezirii drumurilor la nivel local. Astăzi, în premieră, a fost lansată Întreprinderea intercomunitară (ICI) de servicii comunale Ciuciuleni.
22.01.2015   4820 Accesări   
Experţi locali şi internaţionali vor consulta Cancelaria de Stat şi Ministerul Mediului la elaborarea strategiei de descentralizare în domeniul mediului
Trei grupuri de experţi naţionali şi internaţionali, recrutaţi de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD-UN Women), vor oferi consultanţă în privinţa descentralizării gestionării deşeurilor, a aprovizionării cu apă şi sanitaţie, şi a administrării resurselor naturale.
22.01.2014   2248 Accesări   
   
Comitetul de administrare a Programului comun de dezvoltare locală integrată a aprobat planul de activităţi al PCDLI pentru anul 2014
Coordonatorul Programului, Mihai Roşcovan, a identificat direcţiile principale de activitate ale PCDLI în anul 2013. Potrivit dlui, acestea se referă la asistenţa în promovarea noului sistem de finanţe locale, aprobat la sfârşitul anului, şi progresele obţinute în elaborarea proiectelor de strategii sectoriale în domeniile educaţie, asistenţă socială, cultură, tineret şi sport, şi mediu.
21.01.2014   1603 Accesări   
Demararea consultărilor publice teritoriale a proiectului Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul educaţiei
În scopul implementării politicii de descentralizare în domeniul educaţiei într-o manieră transparentă şi participativă, Cancelaria de Stat, în comun cu Ministerul Educaţiei, organizează pe parcursul lunii februarie curent consultări publice teritoriale a proiectului Strategiei sectoriale de descentralizare, elaborat de Grupul de lucru constituit de Comisia Paritară pentru descentralizare, cu asistenţa experţilor în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată.
24.01.2013   2386 Accesări   
   
Proiectul Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei propus pentru consultări publice
Proiectul Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei (în continuare – Strategia) derivă din necesitatea democratizării conducerii învăţământului, consolidării autonomiei instituţionale, optimizării interdependenţei dintre funcţiile, competenţele şi responsabilităţile managementului educaţiei şi structurile instituţionale corespunzătoare, reprezentând o continuitate operaţională a prevederilor stipulate în Strategia Naţională de Descentralizare, adoptată prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012, în Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi în alte documente de politici şi normative naţionale şi sectoriale.
22.01.2013   2752 Accesări   
Oportunităţi de cooperare pentru APL
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franceze a lansat un concurs de proiecte pentru a promova cooperarea descentralizată între colectivităţile teritoriale.Acest concurs de proiecte este adresat colectivităţilor locale şi regionale din Republica Moldova care ar dori să beneficieze de o susţinere în cadrul acţiunilor de cooperare plănuite cu colectivităţile franceze.
11.01.2013   2856 Accesări   
   
Guvernul a aprobat modificările sistemului finanţelor publice locale în contextul descentralizării
Proiectul de lege aprobat în şedinţa Guvernului din 19 decembrie curent este elaborat în contextul prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare şi conţine modificări la Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 2007, conform viziunii oficiale a Guvernului de descentralizare şi asigurare a autonomiei locale.Situaţia atestată în domeniul finanţelor publice locale impune acţiuni prompte de perfecţionare a sistemului existent, astfel încît să fie consolidată autonomia locală, să se menţină disciplina financiară, să maximizăm eficienţa utilizării resurselor disponibile şi să asigurăm echitate în alocarea surselor bugetare la nivel local.
11.01.2013   2573 Accesări   
Cancelaria de Stat promovează noi proiecte de dezvoltare locală cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată
70 de localităţi pilot din republică sunt susţinute de Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) pentru a dezvolta strategii de dezvoltare socio-economică locală printr-o abordare bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen. Această abordare inovatoare presupune participarea tuturor membrilor comunităţii în procesul de identificare a priorităţilor locale şi asigurarea unor beneficii egale de pe urma dezvoltării locale pentru toţi membrii comunităţii, inclusiv grupurile vulnerabile, categoriile discriminate, social excluse şi marginalizate. Paralel, PCDLI oferă şi sprijinul financiar pentru implementarea iniţiativelor de dezvoltare locală identificate de membrii acestor comunităţi. Până în prezent, au fost iniţiate 25 de proiecte de dezvoltare locală, iar altele 35 sunt în etapa finală de evaluare.
30.01.2012   4062 Accesări   
   
Grupul sectorial de lucru descentralizare servicii şi competenţe din domeniul educaţiei a examinat proiectul Matricei competenţelor în domeniul educaţiei
Membrii Grupului sectorial de lucru au examinat astăzi Matricea competenţelor în domeniul educaţiei elaborată în baza proiectului Nomenclatorului competenţelor administraţiei publice locale (APL) propus de Cancelaria de Stat.
18.01.2012   2691 Accesări   
Descentralizarea puterii reprezintă una dintre priorităţile stipulate în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014
În Programul de activitate se arată că Guvernul va aplica în continuare principiile şi normele europene în domeniul organizării şi funcţionării administraţiei publice.
17.01.2011   7206 Accesări   
   
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 1087119 |  ieri: 940 |  azi: 103 |  Online: 37
 
Abonare noutăţi